De wereld wordt steeds verder samengedrukt als cultuur, religie en de manier waarop we over elkaar denken. We proberen deze verandering te verwerken middels het denken, waarbij onjuiste veronderstelling van de verouderde wetenschap over afscheiding, tekort en conflict bepalend zijn. Hiermee geven we geen vruchtbaar  antwoord op de steeds complexer wordende wereld. Want deze oude manier van denken lijdt tot verdere destructie van onszelf en de wereld om ons heen. Chaos en crisis brengen nieuwe inzichten en ontwikkelingen voort. Deze nieuwe ontdekkingen scheppen een dieper begrip van ons zelf waardoor de vrees voor de ander en onze eigen kracht steeds minder wordt. Voorbeelden zijn; Quantum Denken, Human Design Systeem, Epigenetica, Quantum Fysica, Bewuste Evolutie en nieuwe inzichten over de geschiedenis van de mensheid.

De Hopi (oorspronkelijke bewoners van de VS) ) zeggen:

Een tijd geleden is er iets gebeurd. Mensen raakten verdwaald en vergaten zo de verbinding die ze hadden met het leven. Het verlangen naar het leven was zo groot dat ze een wereld buiten hun lichaam begonnen op te bouwen. Deze machines bootsen de functies na die ze al in zichzelf hadden.  

 

Wij leven nu in die wereld en de wereld zal steeds complexer worden totdat we erkennen dat alles wat we buiten ons bouwen een of andere nabootsing is van wat we al in onszelf hebben. De dag zal komen dat we de wereld buiten ons niet langer nodig hebben, omdat we nu geavanceerder maar vereenvoudigd zijn omdat we onze eigen innerlijke technologie omarmen.

We zijn bedraad om te gedijen in deze wereld van uitersten. Het enige wat we doen in de technologie is het nabootsen van de werking van cellen in ons lichaam en we hebben >50 triljoen van hen die co-creëren. Wanneer we leren hoe de innerlijke technologie werkt hebben we de uiterlijke technologie niet meer nodig.

Dit is allemaal erg interessant, maar wat doen we met al deze informatie? Dit is een wereld die sneller verandert dan we in onze lesboeken kunnen documenteren en we dit in onze klaslokalen kunnen onderwijzen.

Het antwoord: De natuur is ons model, de cellen in ons lichaam; ze co-creëren om ons leven te geven. We hoeven niet verder te kijken dan de 50 triljoen cellen in ons lichaam. Kijk naar de natuur voor het model en de oplossingen voor onze toekomst.

Jules, juni 2019