…..in menselijke stapjes

Een van mijn belangrijkste groei en ontwikkelthema’s is eigenwaarde. In de loop van de tijd ben ik mij steeds bewuster geworden dat het gebrek daarvan een drijfveer was in mijn handelen. Dingen doen om gezien en erkent te worden. Er te mogen zijn. Validatie verlangen van de buitenwereld en maar mijn best doen. Van mijn ouders als kind, voldoendes krijgen op school, werkbeoordelingen, relaties, enz. Maar externe validaties gaven mij uiteindelijk niet die diepe vervulling. Ik verlangde altijd naar meer.

Ik merkte dat het hebben van onvoldoende eigenwaarde zijn oorsprong had in o.a. trauma’s en conditioneringen; opgegroeid in een cultuur van niet genoeg zijn, te kort en schaarste, schuld en schaamte. Het maakte dat ik onbewust acteerde vanuit de programmering ‘bewijzen dat ik goed genoeg ben’. Ik merkte ook dat ik er leeg en uitgeput van raakte, zelfs burn-out.

Door los te komen van de trauma’s en het levensverhaal werden de conditioneringen ook steeds helderder. Laag voor laag worden ze aan mij bewust en afgepeld waardoor ik regelmatig iets anders ging waarnemen. In beeld kwam een zuivere waarheid. Klip en klaar helder en uitgelijnd met mijn hele systeem. Waarbij letterlijk mijn lichaam een stemvork is en de resonantie door mij heen beweegt. Het is een krachtige trilling van een hoge frequentie. Noem het Liefde of Waarheid.

De informatie die er dan binnen komt gaat bijvoorbeeld over een echte behoefte die ik koester. Wanneer ik deze bevredig me echt gevoed voel. Maar ook geeft deze waarheid informatie over een beslissing. Ik weet dan of ik die wel of niet te nemen heb. Het kan ook richting en inspiratie geven bij een volgende stap in het werk waarin mijn passie tot uiting komt. Of iets waarbij ik expressie kan geven aan mijn creativiteit. Dat kan bijvoorbeeld een bloemborder inrichten zijn waarbij de bloemen mij met hun schoonheid vervullen. Of contact opnemen met iemand omdat de verbinding diep voedend voelt op dat moment.

Deze waarheid die uit de hogere frequentie, intuïtie voortkomt, voedt mij ten diepste. De kwaliteit van de energie heeft een circulaire beweging. De energie die erin gaat komt ook weer naar mij terug. Sterker nog, de energie die erin gaat komt uit de oneindige bron en is onvoorwaardelijk. Het kost geen energie. Ik word er niet moe van. Het is juist vervullend.

Wat ik hier waarneem zie ik als een actueel universeel of evolutionair ontwikkel thema van de mens op dit moment, die ik graag deel in dit artikel. Het is een quantum sprong naar waarheid in menselijke stapjes.

Wanneer het tekort aan eigenwaarde de drijfveer is vanwaar ik uit leef, sluit ik niet aan op mijn hogere intuïtie en mijn waarheid. Kan ik geen beslissingen nemen vanuit mijzelf omdat ik mijn waarheid niet ken. De drijfveer wordt dan gevoed vanuit niet bewuste trauma’s, hechting aan het levensverhaal en conditioneringen. Hierdoor ben ik overgeleverd aan krachten die van buitenaf in mij zijn gezet. Waardoor ik mijn macht in handen leg van degene die mij moeten bevestigen dat ik goed genoeg ben. De werkgever, de overheid, ouders, kinderen, partner, vrienden, collega’s, enz.  En ik informeer naar de waarheid bij autoriteiten waarvan ik aanneem dat zij de waarheid voor mij in pacht hebben. Bijvoorbeeld, een dokter, coach, RIVM, enz.

Met de hogere intuïtie bedoel ik; helder horen, – voelen, – zien, – weten, – ruiken en dromen. Dit zijn de latente vermogens die ieder mens in meer of mindere mate in zich heeft. Deze intuïtieve informatie heeft een gidsende kwaliteit voor mijzelf. Niet voor een ander. Dit is mijn waarheid. Iemand anders kan niet weten wat voor mij waarheid is.

Met deze intuïtie tap ik rechtstreeks in op het Quantum veld. Het veld van de oneindige mogelijkheden. Zo creëer ik mijn leven. Welke dan aangesloten is op mijn ziele- en levensdoel. Daardoor ervaar ik steeds hogere niveaus van welzijn, duurzaam leven en overvloed.

Dat klinkt allemaal prachtig en is ook altijd mijn richting en toewijding geweest waar ik heen beweeg. Maar dat pad zat vol met afleidingen en dwalingen. Door deze ervaringen kan ik jou nu vertellen hoe de snelweg er uitziet. Ik omschrijf die als volgt.

Ik kom in contact met de kwaliteiten van de hogere intuïtie door in integriteit te leven met mezelf. Gezonde eigenwaarde is de basis voor krachtige integriteit. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer ik mezelf heb leren kennen kan ik ook voor mezelf zorgen en hanteer ik een gezonde integriteit.

Mezelf kennen houdt in dat ik weet waarom ik handel zoals ik handel en waar mijn gedrag vandaan komt. De oorsprong ervan letterlijk en figuurlijk thuisgebracht heb. Wat betekent dat ik mijn trauma’s geheeld heb en onthecht ben van mijn levensverhaal. Conditioneringen los gemaakt en ontkoppelt. Dan worden de grenzen van mijn persoonlijke integriteit zichtbaar en leren zij mij deze te hanteren.

Integriteit bevindt zich op verschillende vlakken. Ik kom het tegen op het gebied van het lichaam, hulpbronnen, identiteit, moraliteit, energie.

Zo ervaar ik lichamelijke integriteit wanneer ik in een staat van fysiek welzijn verkeer. Een krachtige gezondheid en een welbevinden van mijn lichaam.

Bij een burn-out heb ik geen energie om mijn lichaam te ondersteunen en zou ik eigenlijk moeten rusten. Ik kan dan ook mijn lichaam niet verzorgen en geef het niet de voeding die het nodig heeft. Ik blijf dan energie ergens instoppen die ik niet heb. Maak dan ook misbruik van mijn lichaam op een manier die niet in afstemming is met mijn authentieke zelf. Dan heb ik mijn lichamelijke integriteit geschonden.

Integriteit van hulpbronnen, zoals spullen, geld, hulpmiddelen, ontstaat wanneer ik deze zo gebruik, dat ik duurzaam in de wereld kan functioneren. Wanneer ik mijzelf onvoldoende waardeer maak ik misbruik van mijn hulpbronnen. Ik heb dan een ongezonde relatie met mijn spullen. Ik ga dan onzorgvuldig om met mijn geld. Geef te veel weg, maak te veel op aan onnodige en te dure dingen.

Identiteit integriteit ervaar ik wanneer ik leef in overeenstemming met mijn authentieke zelf. Ik schend deze integriteit als ik denk dat ik geen geld kan verdienen en het niet waard ben als ik gewoon mezelf ben. Ik verstop mijn ware zelf. Ik sluit compromissen in de omgang met anderen zodat ik mijn ware gezicht niet hoef te laten zien. Ik put mezelf uit door steeds van achter een masker te acteren. Ik raak burn-out.

Morele integriteit betekent dat ik de juiste actie onderneem die niet alleen goed is voor mij, maar ook het grotere geheel ten goede komt. Wanneer ik denk dat ik niet genoeg ben, heb ik geen gezonde zelfwaarde. Dit maakt dat ik tot immorele acties over ga om mijn ‘eerlijke’ deel te krijgen omdat ik geloof dat ik het niet waard ben om genoeg te krijgen. Bijvoorbeeld roddelen en kwaadspreken over mensen om jezelf beter te voelen. Of mensen die met hun handelen spreekwoordelijk over lijken gaan.

Energetische integriteit betekent dat ik de energie heb om mijn afspraken en beloftes na te komen. Maar als ik me overcommiteer, dan lukt het me niet om mijn energie juist in te zetten. Dan druk ik door terwijl ik uitgeput en burn-out ben. Ik ga dan extra geven om mezelf te bewijzen dat ik nuttig en waardevol ben.

Hier zijn enkele symptomen die voortkomen uit het schenden van integriteit:

 • Je voelt je de meeste tijd moe en uitgeput
 • Verminderde immuniteit
 • Frequente hoofdpijn, rugpijn, spierpijn
 • Verandering in eetlust, slaapgewoonten
 • Zelftwijfel en gevoel van tekortschieten
 • Gevoel van hulpeloosheid, klem zitten, mislukt voelen
 • Onthechting en gevoel alleen te staan in de wereld
 • Verlies van motivatie
 • Cynische en negatieve kijk op de dingen
 • Verminderde tevredenheid en gevoel van vervulling
 • Uitstelgedrag, weerstand
 • Vermijding
 • Anderen buitensluiten
 • Eten, drugs of alcohol (of andere verslavingen) gebruiken om ermee om te gaan
 • Frustraties op anderen afreageren
 • Niet (of te laat) komen opdagen op het werk
 • Niet doorgaan met het nemen van de stappen om je dromen te vervullen

De bron van deze onderverdeling van integriteit komt van Karen Curry Parker, grondlegger van de Quantum Human Design™. Een wetenschap wat op dit moment in mijn persoonlijke ontwikkeling sterk resoneert en mij support en bevestiging geeft. Ik zie het als een overzicht van alle menselijke eigenschappen en het functioneren van de mensheid als organisme vanuit hogere waarden die geleefd worden door de zelfbewuste mens.

Vanuit de Quantum Human Design™ gezien is het gebied van de integriteit verbonden met het wilscentrum (een van de 9 centra van het Human Design systeem). Dit is het onderdeel wat o.a. gaat over eigenwaarde. Dit centrum is in de evolutie van de mensheid nog niet zo oud. Wat betekent dat die eigenschappen nog niet zo lang in ontwikkeling zijn. Er vinden hier mutaties/ transformaties plaats die erg belangrijk zijn voor het bepalen van de toekomst van de mens en de mensheid. De ontwikkeling van integriteit zien we dan ook wereldwijd in volle gang.

De plek (poort 26) in het wilscentrum, die over de energie van integriteit gaat, is verbonden met de thymusklier. Deze klier regelt ons immuunsysteem. Dat betekent dat wanneer ik niet in integriteit leef met mijzelf, mijn immuunsysteem uit balans is, verzwakt en ik ziek word. Een sterk ontwikkelde integriteit geeft mij een optimaal werkende thymusklier en een krachtig immuunsysteem. Ook dit is in de hele wereld zichtbaar. Veel chronische zieken, burn-out en plotselinge sterfte van relatief jonge mensen.

In mijn jarenlange persoonlijke ontwikkeling is mij helder geworden dat ik geen zuivere verbinding kan hebben in relaties of mijn rol in het kosmische plan spelen, wanneer ik mijn trauma’s niet geheeld heb. Wanneer ik niet in integriteit leef, loop ik als met een blinddoek op in de wereld rond. Ik kan niets zien. Kijkend door een windscherm dat gecrasht is omdat ik geconditioneerd ben. Het blokkeert het kosmische licht om naar binnen te komen. Zo vind ik mijn eigen weg niet en waar ik heen moet. Dwalend in de chaos.

We krijgen allemaal constant vanuit de kosmos en de aarde informatie naar ons toe in de vorm van neutrino’s. Hierdoor maken we allemaal licht aan in de vorm van photonenstorm, die geproduceerd wordt door gedachtes, ideeën en archetypes. Deze maken neurotransmitters aan die emoties creëren. Die weer de mind en het hart programmeren om in coherentie te zijn of niet. Dit is hoe we de informatie interpreteren. Het filter wat ertussen zit zorgt voor de vervorming of de helderheid in de verwerking. Hoe helder het filter, hoe zuiverder de interpretatie en hoe meer coherentie. Wanneer hart en brein in coherentie zijn, heb ik toegang tot mijn hogere intuïtie en tap ik in op het quantum veld.

In integriteit met mijzelf leven, is gelijk aan ‘Heel’ zijn. Hiermee heb ik toegang tot mijn eigen waarheid in het tijdloze kosmische plan, wat het quantum veld is. Deze is geworteld in de verbindende energetische band van liefde en de creatieve energie van liefde. Wat bestaat buiten de matrix van tijd. Mijn hogere intuïtie, die ontstaat door een gezond ontwikkelde integriteit, staat mij toe om over het conditioneringsveld en mijn aardse experiment te springen en de informatie uit het kosmische plan naar mij toe te halen waardoor ik toegang heb tot mijn waarheid. De quantum sprong naar waarheid!

Mijn ervaring is dat wanneer de beweging is gemaakt, deze in versnelling komt. Door de waarheid naar mij toe te halen, neemt het vertrouwen in de ondersteunende kwaliteit van de kosmos ook toe. Wat het proces versnelt omdat het filter dan vanuit twee kanten gezuiverd wordt. Het filter wat tussen mij en het quantumveld staat, wat conditioneringen en trauma’s bevat, wordt dan transparanter.

Het veld van ongekende mogelijkheden staat eenieder continu ter beschikking. Het is aan ons om dat filter zo zuiver mogelijk te maken. Door jezelf terug te brengen in integriteit van wie je authentiek bent, leer je als zuiver instrument, ofwel stemvork, de data op een juiste manier te interpreteren; als inspirerende informatie, liefde, creatieve kracht die er voor jou is om te creëren, wie jij bent.

Wanneer je leeft in integriteit dan word je ‘s morgens blij wakker. Zin om de dag te beginnen. Verbonden met je doel en doen wat je vreugde brengt. Je relaties zijn levendig en een bron van support. Je bent in staat de hulpbronnen te creëren die je nodig hebt om te vervullen wie je bent.

28 juni 2022

Delilah Verhoeven