De enorme potentie die ik altijd in mij voelde en het onvermogen om deze tot uitdrukking te brengen, heeft mij destijds doen afvragen: Wat houdt mij tegen om volledig expressie te geven van wie ik ben? Waarom ben ik niet tevreden met het werk wat ik doe en het leven wat ik leef? Waarom durf ik mij als vrouw niet uit te spreken in de mannenwereld?

Allemaal vragen die leidde tot het onderzoek naar mijn ware zelf.

Op het pad, te weten wie ik ben, kwam ik antwoorden tegen door gebruik te maken van instrumenten als Astrologie, Human Design en later Quantum Human Design. Human Design is in ’87 in de wereld gekomen om ons te helpen bij de grote veranderingen waar we nu in zitten.

Quantum Human Design als transitie instrument

Het ondersteunt de transitie, de overgang naar de nieuwe tijd en de nieuwe mens. Het is een instrument om je ware zelf te leren kennen en een kompas om een weg te tonen tijdens deze overgang. Het unieke design wordt vertaald door een gespecialiseerde coach om jou persoonlijk support te geven bij dit proces. Het geeft inzicht over de unieke individuele mens maar ook over de grote bewegingen waarin dit plaats vindt (achtergrondfrequentie). We leren hiermee te begrijpen dat we in deze overgang eerst moeten uitzuiveren en loslaten alvorens we met elkaar een nieuwe wereld gaan bouwen waar we in harmonie kunnen samenleven.

 

Transitie

We kunnen niet ontkennen dat als we naar de buitenwereld kijken er sinds de Covid grote veranderingen gaande zijn. Het is onmiskenbaar duidelijk dat we niet meer teruggaan naar normaal.  Vele oude leringen en voorspellingen wijzen hier ook naar. De oude wereld zou in 2012 ophouden en een nieuwe zou ontstaan. Deze transitie is te zien op alle gebieden van de samenleving in crisissen en afbraakprocessen, het begin van de grote omwenteling.

 

Ware Zelf

Deze omwenteling vindt in ons plaats. Geboren in een bepaald gezin, plaats en de tijdsgeest maakt dat je opgroeit in de patronen die daar heersen. Aangepast om voeding en liefde te krijgen als baby en kind zetten de conditioneringen zich steeds dieper vast. Het zijn programma’s die onbewust in je draaien. Vanuit het onderbewuste wordt jouw gedrag gevormd en neem je beslissingen in het leven die gevolgen hebben voor je toekomst. Zo leef je onbewust een leven waarin je overleeft. Na verloop van tijd ontwikkel je fysieke klachten, emotioneel lijden, ben je vaak geestelijk bezet met zorgen en mogelijk burn-out.

Jouw oorspronkelijke gedrag en expressie van wie je werkelijk bent, heb je dan door de conditioneringen geparkeerd. Ingeleverd voor beschermingsmechanismes, genaamd ego, die je in de overleefstand houden.

Wat gaandeweg in het leven ontstaat is een innerlijk ongenoegen, een verlangen naar meer voldoening, tevredenheid en geluk omdat we die potentie in de diepte voelen. De overlevingsmechanismes dragen substituten aan om dit te ervaren. We raken eraan verslaafd. Het gaat ten koste van onze gezondheid en welzijn en is nooit vervullend. De negatieve effecten van de beschermingsmechanismes en het daar uit voortvloeiend gedrag maken je bewust dat dit niet de weg is. Dan schijnt het licht van bewustzijn op wat er vanuit het onderbewuste wordt aangestuurd en vindt de verschuiving plaats. Op deze weg neem je de positieve effecten waar en komt er een stroom op gang die steeds sneller de veranderingen laat opvolgen richting leven vanuit het Ware Zelf.

Waar kom je dan uit? Wat is dat natuurlijk, oorspronkelijk, authentiek, unieke Ware Zelf?  Je bent ermee geboren. Het is niet uit te wissen en eeuwig. Puur en gedifferentieerd; anders dan de ander. Er is niemand die hetzelfde is als jij. Dit is jouw specifieke trillingsfrequentie, jouw kleur en toon. Het is jouw oorspronkelijke gedrag waarmee je jezelf beschermt en aantrekt wat goed voor je is. Jij bent die ‘ones in a lifetime’ kosmische gebeurtenis!

Dit is de transitie die gaande is. Mensen ont-dekken letterlijk dat onder het masker van beschermingsmechanismen, die ze dachten te zijn, hun authentieke ware zelf zit.

Door authentiek jezelf te zijn, breng jij je ware expressie van wie je bent in de wereld. Dit voed je op je diepste lagen en is vervullend en diep bevredigend voor hart en ziel.  Je staat hiermee in contact met het creatieve veld van de schepping, het Quantum veld en schrijf je je eigen levensverhaal. In plaats van de slaaf of slachtoffer te zijn van omstandigheden, geleefd te worden, neem je de leiding over je leven. Doelbewust, als vanzelf, moeiteloos en natuurlijk.

Leiding nemen over je leven of leiderschap is niet een kunstje dat het geconditioneerde deel zichzelf aanleert. Het is waar je uit komt na een doelbewust gekozen deconditioneren.

Wanneer het zaadje, het ware zelf, dat in ieder mens zit, besluit te gaan groeien, gaat dit proces van start. Neem het zaadje van de Eikenboom. Dat wordt nooit een Beuk. Zo zijn wij mensen ook niet gemaakt om allemaal ‘Beuken’ te zijn. Ieder mens heeft zijn eigen variatie, gedifferentieerdheid, kwaliteiten en talenten.

 

Kompas

Human Design geeft jou een kaart en routebeschrijving in handen hoe bij jouw schat te komen. Het is een experiment wat je voert door het grote donkere bos van de ‘dark night of the soul’ om voorbij het ego naar het ware zelf te komen. Zeker geen eenvoudige route, maar met begeleiding en aanmoediging langs de weg, goed te doen. De nieuwe mens is ertoe uitgerust.

 

De Nieuwe mens

Human Design laat ons zien dat we als mens zijn geëvolueerd. Vanaf 1781 is uit de 7 centra oude mens een 9 centra mens ontstaan. Waarbij je de centra kunt zien als de omvang van de menselijke vermogens, de reikwijdte van onze potentie. In 2012 stierf de laatste oude 7 centra mens, waardoor zijn condities vanaf dat jaar niet meer doorgegeven werden. De nieuwe mens is echter nog wel geconditioneerd, gevormd door de condities van de oude mens. Deze had zich met name ontwikkeld in het cognitief denken, de logica, het onderzoeken en vastleggen van de materiële wereld waarbij de energetische wereld of het voelen uitgesloten werd.

Human Design informeert ons over de omvang van de menselijk potentie, zijn bereik waar deze nieuwe 9 centrum mens toe in staat is. De logica in de vorm van bijvoorbeeld ‘de wetenschap’, waar de westerse mens zich de laatste eeuwen sterk in ontwikkeld heeft, maakt daar deel van uit. Het voert hier zeker niet het hoofdbestanddeel aan. In tegenstelling tot de belangrijke plek die het nog wel in de wereld krijgt. Hiermee laat het systeem zien dat het logisch, cognitieve denken, de werking van de linkerhersenhelft, zijn juiste plek mag innemen naast de vele andere onderdelen van mens-zijn en niet de dominante boventoon moet voeren.

Als we onze scholen zo inrichten om onze kinderen enkel de linkerhersenhelft te laten ontwikkelen, hun te valideren langs de cognitieve meetlat, dan vallen er veel kinderen naast de boot en creëren we een wereld weg uit het gevoel, creatie en inspiratie. Waardoor een liefdeloze wereld ontstaat van robotachtige mensen.

Wat we nu zien in de wereld is een dominante macht die vasthoudt aan een voor hem bekende maar doorgedraaide logische wetenschap. Deze heeft geen weet van de interne transitie die in de mensheid gaande is. Die ziet de bewegingen van de transitie als één grote wereldlijke crisis die opgelost moet worden en heeft niet het vermogen om de geboorte van de Nieuwe Mens waar te nemen.

 

Support

Wat gebeurt er in ons?

We worden gewaar van het zaadje in onszelf, van dit nieuwe deel. Onze ware, oorspronkelijke natuur, die door het oude geconditioneerde deel geboren wordt.

Dit geboorteproces wordt door vele vroedvrouwen en mannen begeleid. Zij noemen zich vaak Coach. Ze moedigen aan vanuit de zijkant, geven support als het moeilijk is en pushen mee bij de uitdrijving. Want bij dit proces heb je zo nu en dan begeleiding nodig.

Zelf ben ik ook zo’n vroedvrouw. Een coach, gespecialiseerd in het Quantum Human Design Systeem. Ik lees jouw potentie in jouw unieke blauwdruk van jouw design. Ik vertaal het design naar jouw dagelijkse leven door te luisteren wat er in je leeft, waar het vast zit en wel stroomt. Zo schat ik in waar je bent in het transitieproces. Vanaf dat punt pak ik de draad met je op en start ik de begeleiding.

Ik laat je de conditioneringen en de niet-zelf stukken herkennen en onderzoeken. Je gaat zien waar het denken nog een grote rol speelt in de beslismomenten. Ik laat je kennismaken met hoe jouw specifieke instrument om beslissingen te nemen werkt, zodat je je ware zelf voedt om meer naar buiten te komen.

Zien en bewust worden van conditioneringen maakt ze in het dagelijks leven zichtbaar waardoor je een keuze hebt. Je acteert dan niet meer vanuit de onbewuste automatische piloot. Een keuze laat je een andere weg zien en ook mogelijk nemen. Dat heeft gevolgen voor jezelf en je omgeving. Er ontstaat dan stap voor stap een verschuiving, een ander leven, een waarachtiger leven, een leven wat van jou is.

Tijdens de begeleiding herdefinieer ik wat je van jezelf als waardevol beschouwt en wat werkelijk je waarde is. Zodat je meer in overeenstemming met je doel leeft en grote sprongen van vertrouwen maakt om de volledige belichaming van dat doel in de wereld te activeren.

De transitie in jou heeft impact op anderen. Die dit kunnen verwerpen of zich juist bekrachtigd voelen en geïnspireerd worden hetzelfde te doen. Ik help je met de tegenkrachten om te gaan waardoor je sterker wordt.

Zo wordt je naast awake ook aware.

 

Achtergrondfrequentie

Wat voert nu deze beweging aan?

Dat is de achtergrondfrequentie van de specifieke plek waar de aarde zich bevindt in het universum. Deze trillingsfrequentie stuurt al het levende op aarde aan, die in ons zonnestelsel richting een steeds hogere frequentie van energie verschuift.

Alles in ons universum bestaat uit energie. Alles trilt in een bepaalde frequentie. Zo heeft bijvoorbeeld ons gedrag ook een bepaalde frequentie. Een emotie van boosheid heeft een lagere trilling ten opzichte van een houding van compassie.

Zo zien we dus dat er een verschuiving plaatsvindt naar hogere waarden en principes. Naar een gedrag wat meer dient voor het groter geheel en het bouwen van een duurzame wereld, waar iedereen van waarde is en mee telt en deelt in alle bronnen die beschikbaar zijn.

 

Uitzuiveren en loslaten

Doordat de frequenties stijgen, ontpoppen de zaadjes die meetrillen ofwel resoneren op de hogere frequenties. Het geconditioneerde zelf heeft een grove, lage frequentie die hoort bij de oude wereld. Zij creëert voor een deel ook een leven in de schaduw, de ongeziene wereld. Daar spreken we liever niet over maar hebben we nodig gehad zodat we konden overleven. Daar zit kramp, schuld en schaamte op omdat we ons ook verantwoordelijk voelen voor dit compensatiegedrag.

Deze schaduwwerelden lossen we nu op. Alles komt aan het licht en zuiveren we uit door het aan te kijken en te doorvoelen. Dit is mogelijk door compassie en vergeving in te zetten en te ontwikkelen om door de crisis heen te bewegen naar de geboorte. Er is geen schuld. Er is onbewustheid en overleven geweest.

 

Nieuwe wereld

We hebben afgescheiden, vanuit de beschermingsmechanismen, van elkaar geleefd. Deze eilandjes zijn we nu aan het verlaten omdat het ware zelf, van achter het masker vandaan, het vermogen heeft verbindingen te maken vanuit het hart met de ander. Dit vermogen zorgt dat ieder puzzelstukje een bijdrage wordt en aansluit in de grote puzzel die een nieuwe wereld creëert.

Een wereld waarin we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen om duurzame resources te creëren. De communities en groepen zich afstemmen op het idee van met elkaar delen en een bijdrage leveren aan de groep. Waar we leren af te stemmen op de bron, de kosmische orde en waar er vrede ontstaat. En onze ondernemingen alleen maar zakendoen om de gehele bevolking te voeden. Alles afgestemd op de energie van welzijn voor ieder individu en het groter geheel.

Kortom we creëren een nieuwe wereld van hogere waarden en principes. Deze brug kunnen we bouwen met de ondersteuning van het persoonlijk ontwikkel instrument van de Quantum Human Design.

 

29 juli 2022

Delilah Verhoeven

Transitiecoach