QUANTUM DENKEN
Waar denk je aan bij het woord Quantum? Vele zal dit woord niets zeggen en anderen denken aan de Quantum Mechanica, maar zeker zal je niet denken aan het ‘denken’ in relatie met Quantum.
Over het algemeen denken we nog steeds in het gedachtegoed van de oude wereld. Ontstaan in de tijd van Newton en Darwin. Het universum, ons zonnestelsel, onze planeet en ook wij mensen werden toen gezien als materie, als een machine. In deze machine ontstaat een vast patroon van verwerking. Je stopt er dit in, dan gebeurd er dat en dan hebben we een vaststaande uitkomst. Dat is de manier waarop ons denken gebaseerd is en nog steeds onderwezen wordt. Als we gaan kijken naar de quantum sprong in de huidige wetenschap oftewel de intrede van de quantum mechanica, kunnen we zien dat we nu ook met ons denken deze sprong aan het maken zijn.

INTENT

In dit stuk wil ik je meer bekend laten worden met Quantum Denken. Hoe je er zelf mee kunt experimenteren en je laten zien hoe dit helpt om een betere wereld te bouwen. Jules.

 

Begin vorige eeuw ontdekte een aantal vooraanstaande wetenschappers (waaronder Albert Einstein, Max Plank en Niels Bohr) dat de natuur niet werkt als een machine. Ze ontdekte dat “alles energie is “ en dat “degene die observeert bepaald mede de uitkomst”. Hier komt het bewustzijn van de observant als factor in het proces naar voren. Als dit in de natuur zo werkt waarom dan niet in ons denken? We observeren toch ook de beslissingen die we nemen, de problemen die we willen oplossen?

Zoals je denkt, zo wordt je.

En waarom zou je Quantum leren denken? Waarom zouden we de uitkomst bewust mede gaan bepalen? Dus co-creator zijn oftewel bewuste evolutie ervaren. Er zijn genoeg redenen…………

 

Onze denkpatronen en gewoontes beïnvloeden elk aspect van ons leven, van relaties en werk, van politiek en doelen in het leven, van dagelijkse routines en keerpunten in je leven. Terwijl we ademhalen creëren we. Gezien alle mondiale, zakelijke en persoonlijke crisissen is het tijd dat wij op een nieuwe manier gaan denken om met oplossingen te komen.

We beïnvloeden onze wereld door de manier waarop we erover denken!

De manier waarop we nu nog denken en op onze scholen wordt onderwezen om problemen op te lossen is ontstaan in een ander tijdperk toen onze drukke manier van 24/7 leven nog niet bestond. We denken nog in de tijd van de paardenkar en stoomtrein terwijl we ons nu virtueel verplaatsen via het internet.

“We kunnen onze huidige problemen niet oplossen met hetzelfde niveau van denken dat hen creëerde”.

 

Einstein

Hoe werkt Quantum denken?

Hoe leer je  nu echt op deze nieuwe manier denken? Hoe kom je nu, even kort uitgelegd, tot dit Quantum Denken? Het begint ermee dat je een andere manier van bewustzijn ontwikkelt. Je wordt je eerst bewust van de automatisch in ons geconditioneerde manier van denken. Door het verhogen van je bewustzijn, ga je bewust waarnemen wanneer je iets moet “bedenken” en gaat dan verbinding maken met de vijf natuurlijke vermogens van de mind. Deze zijn van cruciaal belang om het hoofd te kunnen bieden aan de dagelijkse hoeveelheid informatie die op je afkomt. Hoe je deze quantum stap van bewustzijn verhogen maakt leg ik verderop uit.

 

 

  1. Intentie – Kracht van waarneming: Het vermogen om iets in je bewustzijn vast te houden zodat je dat tot je realiteit maakt. Wat je in je waarneming vast houdt activeert het veld van intelligentie.
  2. Intuïtie – Kracht van niet-lokaliteit: Je bent afgestemd op dat deel van de mind wat niet gericht is op een specifiek doel. Van daaruit ontvang of verstuur je specifieke berichten of informatie.
  3. Subtiele energie – Kracht van transmutatie: Het vermogen om energie te gebruiken in een bepaalde vorm en deze om te zetten naar een andere vorm, een hogere en meer ontwikkelde vorm, om daar onze ervaring en gevoel van het leven naar om te zetten.
  4. BewustzijnKracht van Meditatie: Het bewustzijn verhogen door het bereiken van het nul-punt van stilte waarin alles zich openbaart waarin we kunnen rusten, een keuze kunnen maken of creëren.
  5. Resonantie – Kracht van Manifesteren: Het vermogen om een idee in manifestatie te brengen, middels resonantie, tot een ervaring of een praktisch extern resultaat.

Hoe werkt het brein?

 

Hoe werkt het brein? De zenuwcellen of neuronen genoemd, leggen verbindingen naar elkaar aan, die een gedachte, overtuiging of patroon van denken vormen. Wanneer je op de automatische piloot je leven leidt, blijven de neuronen hun elektrische impulsen via dit aangelegde circuit afvuren. Wordt je je echter bewust van hoe je denkt en ga je dit veranderen, dan vuurt dezelfde neuron een nieuw signaal af en wordt daarop beantwoord door een andere neuron die het signaal opvangt. Ze vuren dan heen en weer en er bouwt een nieuw netwerk op. Het oude wordt daarmee gesnoeid, breekt af en lost op. De patronen van het oude denken, de conditioneringen kunnen bewust zichtbaar gemaakt worden en daardoor terug gesnoeid, terwijl tegelijkertijd de nieuwe patronen erin worden gezet.

Bijvoorbeeld; je komt er achter dat je oordeelt over anderen. Je wordt je steeds vaker bewust op de momenten dat je dat doet. Daarmee snoei je in het neuronen circuit. Je gaat nieuwe paden aanleggen die een andere denkreactie geven zoals: neutraal zijn, begrip hebben, respect of compassie hebben. Hiermee zet je het denken om naar een hogere, ontwikkelde vorm of frequentie.

Ondersteunende hulpmiddelen

De krachtige 5 natuurlijke vermogens van Quantum Denken hebben we allemaal in ons, veelal slapend en nog niet ontwikkeld. De oude manier van denken heeft diepe patronen aangelegd. Door bewust te worden van je conditioneringen worden oude paden afgebroken en nieuwe paden aangelegd. Om deze quantum sprong te maken zijn er verschillende hulpmiddelen die je daarbij kunnen ondersteunen.

Bij dit proces kan een Human Design reading en mentoring je helpen. Je krijgt inzicht in wat jouw conditioneringen zijn, waar zit je automatische piloot. Door de tool van Strategie & Autoriteit toe te passen ga je de-conditioneren. Dit brengt je dichter bij wie je bent, je essentie, datgene wat slapend in jou aanwezig is, het vermogen tot het nieuwe denken.

Nog een andere methode om hardnekkige overtuigingen uit je onderbewuste te herprogrammeren is PSYCH-K. Dit is een zeer snelle en doeltreffende manier om de elektrische impuls via een nieuwe circuit in de hersenen aan te leggen omdat het gebruik maakt van de communicatie met je onderbewuste.

Weer een andere mogelijkheid is meditatie, met name de Vipassana methode. Je leert je geest te concentreren en lichaamsensaties op te merken en in dit bewustzijn gelijkmoedig te blijven. Diep gewortelde overtuigingen en trauma’s kunnen hiermee getransformeerd worden.

Als laatste noem ik Hart-Brein Coherentie waarbij je actief een pad aanlegt tussen het brein en je hart.

 

 

IntomeIsee 2.0 biedt een klankbord waaraan je kunt groeien om tot deze manier van denken te komen. We bieden diverse vormen aan: Human DesignPSYCH-KMeditatieClinics en Mentoring. Clinics voor groepen waarbij naast de theorie vooral ook praktische oefeningen op het programma staan.

Hierin kun je quantum denken beoefenen en zo door je eigen ervaring helderheid krijgen in deze nieuwe manier van zijn. Het zal je veel rust en duidelijkheid geven en het zal je in staat stellen op een afgestemde wijze beslissingen te nemen, waardoor je moeiteloos in de quantum wereld co-creëert.

 

 

We hebben allen het vermogen om deze transitie te maken van het oude denken naar het Quantum denken. Het vraagt wel zelfwerkzaamheid, doorzettingsvermogen en moed. Niemand kan dit voor jou doen. Je kunt dit innerlijk werk enkel zelf doen. Je mag de weg naar binnen gaan. In de buitenwereld is de oplossing niet te vinden. Hier is geen pil of ander (plant)medicijn voor, daar liggen alleen de afleidingen in de vorm van vele verslavingen.

Op deze manier zul je de weg weer gaan vinden naar je evolutionaire bestemming waarmee je meewerkt aan het loskomen en oplossen van de gecreëerde artificiële wereld.

Dit is dus een hele nieuwe manier van zijn. Wat zeker is, als we kiezen voor deze weg, zal het ons steeds makkelijker worden om te leven op onze mooie planeet aarde. Zo vernietigen we niet ons life-support systeem en werken we mee aan de grote schoonmaak. Het is tijd wakker te worden en hierbij willen we je graag begeleiden.

Wil je meer weten over Quantum denken? Kijk hieronder en lees de samenvattende Inleiding tot Quantum Denken

Quantum” is het moderne modewoord geworden, en niet voor niets. We zijn in een quantum tijdperk met nieuwe kennis, vooral over de relatie van de mind en het denken in relatie met onze resultaten.

 

Ons denken is niet zo “vrij” en onafhankelijk als we ons voorstellen. We denken in een “systeem” dat is gebaseerd op overtuigingen en aannames die door de wetenschappers van onze tijd naar voren worden gebracht. Dat is het gevestigde wereldbeeld. Het oude wereldbeeld is gebaseerd op vaste omstandigheden (materie). Het nieuwe wereldbeeld is gebaseerd op oneindige mogelijkheden (energie).

Mensen ervaren stress en burnout, verwarring depressie en hebben vragen over betekenis en doel. Waarom? Het tempo van verandering versnelt, er zijn steeds meer keuzes en deze worden steeds complexer. Deze veranderingen zorgen voor dagelijkse onzekerheid. We weten niet zeker hoe we ons moeten aanpassen en of dat we dat wel kunnen.

Mensen stappen terug om te pauzeren om na te denken over wat ze nu echt willen. Wat waardeer ik nu ? Hoe wil ik de richting van mijn leven in goede banen leiden? – Onze maatschappelijke instellingen – onderwijs, geneeskunde, justitie, politiek, media – zijn allemaal gevormd door het verouderde industriële denken. Veel aspecten van deze instellingen moeten worden geherstructureerd. Wat is het beste en werkt er nu in deze tijd. We kunnen verder gaan dan het lineaire denken en de verdeeldheid in ‘of dit of dat’ opties. We kunnen naar de inclusiviteit van een “zowel/en” wereld.

Nieuw denken is niet alleen een slim of creatief idee. Nieuw denken is een nieuw kader, een heel ander perspectief, een nieuwe basis voor denken. – Hoe gebeurt het? De ontbrekende schakel: het kennen van de dynamische wetten van de mind en het gebruik ervan.

Een verschuiving ten goede is veel gemakkelijker dan je denkt. Quantum Denken principes zijn voor ons eigenlijk vanzelfsprekend. Als we ze horen en integreren omdat het een erkenning is van wie we zijn. Het ligt in ons besloten. Het is een opwindende ervaring zo te denken.

INLEIDING TOT KWANTUM DENKEN

In deze Inleiding tot het Quantum Denken systeem, leer je het belangrijke onderscheid tussen het “oude wereldbeeld” denken geconditioneerd door het Industriële Tijdperk van vroeger, en het “nieuwe wereldbeeld” denken dat Quantum Denken onderwijst. We denken dus in overeenstemming met het tempo en de wijsheid van deze tijd. Hieronder volgen 22 kenmerken van het Quantum Denken die ontwikkeld en herkend mogen worden om tot Quantum Denken te komen.

KENMERK 1: HOLISTISCH & HOLOGRAFISCH

Ergens weten we wel dat alles met elkaar verbonden is. Dat geldt in heel de natuur en dus ook in jou. Alles en het hele leven is met elkaar verbonden en hangt met elkaar samen. Maar hoe passen we deze principes toe in onze dagelijkse activiteiten? Hoe creëren we op deze manier ons leven? Wat in het kleine zit, zit ook is het grote en anders om. Wij zijn verbonden met het hele universum en het universum zit ook in ons.

KENMERK 2: WAARNEMER-GECREËERDE WERKELIJKHEID

Een van de belangrijkste principes van dit kwantumtijdperk is de ontdekking van “het waarnemingseffect”. Wij zijn het die de werkelijkheid en onze ervaring van het leven vormgeven. Dit is afhankelijk van waar we ons bewustzijn onze observaties op richten. Wat houden we vast in ons bewustzijn en welke betekenissen geven we aan die situatie? Het grote nieuws is wanneer we ons bewust worden van dit “Observer-created Reality” en leren hoe de dynamiek van de schepping – de kracht van de intentie – werkt, dan kunnen we losbreken van voorspelbare resultaten en kunnen we op magische wijze creëren wat we echt willen!

KENMERK 3: ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN

Op elk moment zijn er oneindige manieren waarop de werkelijkheid zich kan manifesteren, en er zijn oneindige manieren waarop we kunnen nadenken over wat voor ons belangrijk is in ons dagelijks leven. Maar toch, als gevolg van onze “oude wereldbeeld” beperkte denkwijzen, zijn er patronen aangelegd die kiezen voor de weg van de minste weerstand en dit werkt tegengesteld met ons vermogen om te denken vanuit Oneindige Mogelijkheden. Leer te onderkennen wat de grenzen van je automatische denken in het moment zijn. Zo kun je creëren vanuit de grenzeloze oneindigheid van mogelijkheden.

KENMERK 4: VAN SUCCES NAAR MEESTERSCHAP

Heb je er wel eens bij stilgestaan waarop de successen die je hebt behaald in het verleden gebaseerd zijn? En dat deze je daarom nu kunnen beperken in je verdere ontwikkeling? In deze snel en soms dramatisch veranderende snelle wereld is het tijd dat we vanuit de staat van Meesterschap gaan leven. Dit is een staat waarin we fris, spontaan alert en bewust handelen. In het moment de juiste actie zien en nemen zonder erover na te hoeven denken. Dit is de staat van zijn waaruit alle grote prestaties voortkomen.

KENMERK 5: IETS TOESTAAN

Intentie is de actieve scheppingsdynamiek die we kunnen gebruiken, en iets toestaan is de passieve kant daarvan. Realiseer je dat we op een bepaald moment slechts 10 procent van het totale plaatje kunnen zien of daar bewust van kunnen zijn. Het is het van belang om het vermogen om iets toe te staan te leren, zodat we alle verschillende resultaten en kansen die zich voordoen en die in overeenstemming zijn met onze Intentie, kunnen herkennen.

KENMERK 6: ZIJN IN ÉÉN GESPREK

Als je vanuit een Holistische & Holografische mindset denkt(zie kenmerk 1) , weet je dat een gesprek niet uit “onderdelen” bestaat. Het is een heel veld, een relationeel veld van verschillende stemmen die zich bezighouden met het ene gesprek. De spreker en de luisteraar maken samen deel uit van dit veld en zo ontstaat er een resonantie die beiden tot een synergetisch geheel maken. Je luistert “met je hele wezen”. Zo creëer je van nature een hogere kwaliteit van verbinding in al je relaties.

KENMERK 7: TRANSFORMATIE IN TEGENSTELLING TOT VERANDERING

Als je zegt dat je iets wilt “veranderen” in je leven realiseer je dan dat om iets te veranderen, het “aanwezig” moet zijn. Zo heb je de neiging om het ding of de toestand die je wilt loslaten, in stand te houden. Door Transformatie te onderscheiden van Verandering ontwikkel je de ervaring van het plaatsen van je focus en aandacht op het creëren van wat je wilt, in plaats van wat je niet wilt. Zo creëer je duidelijkheid in het resonantie veld en kun je aantrekken wat je wilt.

KENMERK 8: 4 ASPECTEN VAN WETEN

Het oude wereldbeeld heeft ons stilzwijgend “geleerd” om ons te verhouden tot onze doelen en verlangens als “gescheiden” van ons. Echter we creëren het meest krachtig en gemakkelijk wanneer het gewenste resultaat wordt ervaren als een onderdeel van ons eigen wezen. Dit uiterst nuttige verschil in deze 4 aspecten stelt ons in staat om snel te onderscheiden hoe we verbonden zijn met ons doel Onbewustheid: in deze staat heb je geen idee waarover het gaat; Conceptueel: hier hebben zoiets als een “goed idee’ maar enkel als een concept; Intuïtief: vanuit het concept ontstaat nu een ervaring dat het juist is; Participatief Weten; je neemt deel aan het creëren van de realiteit, wat je weet is onderdeel van jou. Wanneer je dit bewust bent, kun je gemakkelijker hierin verschuiven en gaan manifesteren wat je werkelijk wilt.

KENMERK 9: PERSPECTIEF VAN ALLE PERSPECTIEVEN

De hoogste staat van bewustzijn komt tot uiting in het Perspectief van Alle Perspectieven. Dan stoppen de automatische conditionering. De reacties op opvattingen waar je het niet mee eens bent stoppen dan. Dit is de staat van niet-gehechtheid. Wanneer we gehecht zijn, hebben we de neiging om het energieveld te blokkeren en een storing te creëren in de verbinding tussen de creatieve Intelligentie en onszelf. Grote leiders zijn charismatisch, omdat ze in staat zijn om met elk perspectief te zijn en tegelijkertijd betrokken te blijven op hun eigen gecreëerde pad. Dit zonder zich te laten meeslepen in de weg van de minste weerstand.

KENMERK 10: WORDT GECENTREERD

Wanneer we ons onderscheidend vermogen gecentreerd hebben dan kun je functioneren in de “zowel dit als dat is mogelijk wereld”. Je bent volledig betrokken bij en neemt deel aan alle verschillende rollen die in het leven spelen. Je kunt tegelijkertijd in deze staten van bewustzijn blijven als de “toeschouwer”. Gecentreerd zijn in het “nu-bewustzijn” is de staat waarin de natuurlijke krachten van de schepping, onze vermogens van de mind, het meest effectief zijn.

KERMERK 11: INTUITIE EN NIET-LOKALITEIT

Niet-lokaliteit een vreemd woord uit de wetenschap dat aangeeft dat de aanwezige informatie niet aan een specifieke plaats gebonden is. De informatie is aanwezig in het matrix (quantum) veld en via onze intuïtie hebben we altijd en overal toegang tot deze informatie. Hoe zou het zijn als je meer intuïtief zou leven? Als je beslissingen, klein of groot, zou kunnen nemen vertrouwende op je briljante intuïtie?

KERMERK 12: VOORBIJ DE TIJD

Het concept dat je in “tijd” leeft, betekend dat je moment tot moment ervaringen hebt. Het heeft invloed op alles, je emotie, je relaties, het idee dat je iets wel of niet bereikt hebt. Het geeft je echter ook het vermogen om aanwezig (bewust) te zijn in het moment en dat geeft je een gevoel van welbehagen. Wat gebeurt er als je voorbij de tijd denkt? Je mag je realiseren dat alles wat zich nog zal ontvouwen er al is! Alles bestaat al in de wereld van alle mogelijkheden. Je hebt toegang tot het nu, het verleden en de toekomst.

KERMERK 13: MULTIEDIMENSIONAAL UNIVERSUM – MULTIDIMENTIONAAL MENS

Als een multidimensionaal wezen weet je dat je in elke situatie in het leven kunt benaderen vanuit vele invalshoeken in het hologram. Elke dimensie bevat zijn eigen wijsheid om jouw meesterschap bij te staan. Wat verhoogd je levenskracht? Zuiverheid; helderheid; focus en bewustzijn. Je kunt jouw multidimensionale wezen voeden met goed voedsel, gezonde emotie, zuivere gedachten, spirituele verbindingen en met de adem. De verbinding tussen alle lichamen is de adem, de verbinding tussen de fysieke- en de subtiele lichamen. Als je de steeds rondspringende gedachten moe bent kun je rust en kalmte vinden in je adem. Dat stelt je in staat contact te maken met het quantum veld.

KERMERK 14: VAN “DIT OF DAT” NAAR “BEIDEN / EN”

Uitspraak van Buckminster Fuller: “We kunnen alleen succesvol ons ruimteschip aarde besturen als we het gaan zien als een geheel met een gemeenschappelijk doel, het is iedereen of niemand.” We zien ons als afgescheiden van elkaar en van de aarde. We leven in de wereld van de dualiteit en tegenstellingen: voor-tegen; eens-oneens; goed-slecht; mijn manier-jouw manier etc. Deze manier van denken relateert aan omstandigheden die afzonderlijke gebeurtenissen zijn in plaats van deze te zien tegen het licht van een proces als geheel dat zich telkens weer ontvouwd. Het leven in een “beiden/en” wereld is het leven in overeenstemming met de essentie van de natuur, dit is denken zonder grenzen.

KERMERK 15: DE KUNST VAN HET ONDERSCHEIDEN EEN NIEUWE KIJK OP LEREN

Als we iets onderscheiden, dan brengen we dat in ons bewustzijn, van het niet bestaande in het bestaande van wat mogelijk is naar de actualiteit. Het onderscheiden creëert de realiteit. Maar als denken onze realiteit creëert, wat creëert dan ons denken? Dit denken wordt gevormd door de parameters van ons geloof die we geaccepteerd hebben als de waarheid en die onze kijk op de wereld gevormd hebben. Dus als we denken, denken we vanuit de geconditioneerdheid van het oude wereldbeeld of vanuit het beeld gevormd door het quantum beeld. Aldus: Als je onderscheid wat je doet, wat je doet wordt kennis; Als je onderscheid wat je weet, wat je weet wordt wijsheid; Als je wijsheid onderscheid dan kun je dit gaan leven.

KERMERK 16: EMOTIES EN DE KRACHT VAN DE MIND OVERTREFFEN-OMZETTEN-TRANSFORMEREN

Ons bewustzijn neemt de eigenschap aan van dat waarvan je bewust bent. De mind neemt echter de eigenschap aan van alles waar je het maar mee wilt vullen. Dus vandaar de uitspraak; zoals je denkt dat wordt je. En wat zijn nu emoties? Emotie is energie in beweging. Het is een reactie op de gedachten die we hebben en de betekenis die we daaraan geven. Emoties worden ervaren in het lichaam als een kinesthetisch gevoel. Ze hebben de uitstraling in de subtiele energie van het lichaam. Emoties ontstaan dus door conditioneringen uit het verleden ontstaan door het oude wereldbeeld denken. De natuur van de evolutie is de evolutie van het bewuste zelf. Dus: Sympathie wordt compassie; Sentimentaliteit wordt empathie; Lust wordt passie; Dank wordt dankbaarheid; Leuk/niet leuk wordt waardering.

KERMERK 17: BEWUSTE EVOLUTIE

Wordt wakker door je eigen keuze of door een crisis. Bedenk dat het mechanische wereldbeeld enkel een uitvloeisel was van de hoogte van de evolutie van de mensheid die op dat punt was bereikt. Nu zijn we echter verder en zijn we in een nieuwe staat van onze evolutie, een nieuw wereldbeeld. Het beeld van; de waarnemer creëert de realiteit. Deze evolutie kan ontstaan in een ogenblik. Dat kan sneller gaan als de snelheid van het licht want ons bewustzijn is geen materie. Evolutie vindt plaats op 3 niveaus; universeel, mondiaal en persoonlijk. Om quantum te denken is bewust leven en duidelijk en geduldig te kiezen voor de evolutie. We zijn in een tijd aangekomen waarin we een enorme sprong (quantum-leap) kunnen maken in ons bewustzijn.

KERMERK 18: BELANG VAN ONVERDEELDE HEELHEID

Het lijkt er op dat alles op deze planeet een bestemming heeft. We hebben allemaal een bestemming hier, of je dit nu ervaart of niet. Jij hoort hier! We zeggen in Quantum Denken: Een visie is een levende mogelijkheid, en we hebben allemaal wel een gevoel dat we een doel hebben in dit leven. Waartoe zijn we op aarde? We denken echter dat we een “ding” moeten vinden dat we moeten gaan doen. Het is echter geen “ding”. Het doel is het natuurlijk laten ontvouwen in het veld, de Divine Matrix. We leven in een veld van oneindige mogelijkheden. We beperken ons zelf echter omdat we een “ding” zoeken. Er gaat echter niets verloren, niets is fout en er ging niets verkeerd. Alles wat er gebeurt zijn aanwijzingen voor dat wat het mysterie van het leven genoemd wordt.

KERMERK 19: DE STROOM VAN ENERGIE

Wat wij materie noemen is eigenlijk energie in een langzame dichte staat van trilling. Het leven is een transformatie van energie. Het is dus de stroom van energie die ons het leven brengt en geeft. Energie is intelligent, het heeft een boodschap voor ons. Als we ons afstemmen op deze energie kunnen we voelen hoe de omgeving en dat wat we tot ons nemen, ons beïnvloed. Als deze energie geblokkeerd wordt, dan heeft dat effect op onze creativiteit, effectiviteit en vreugde. Omdat alles met elkaar verbonden is zijn we zeer beïnvloedbaar door deze energie uit het veld. De bewuste intentie stuurt deze energie en zo kun je hiermee werken.

KERMERK 20: RESONANTIE

Resonantie is trilling, trilling is geluid en de kracht van geluid is geweldig. Van het verste universum tot de cellen in ons lichaam alles is vibratie met waar te nemen geluid. Resonantie is meer dan dat wat we kunnen horen. Resonantie is dat je aantrekt en wat je uitzend. Dus, alles is trilling, trilling is geluid, geluid creëert resonantie en resonantie verplaatst materie. En verder, materie neemt vormen aan. Deze vormen organiseren zich in patronen en patronen vormen zich in overeenstemming met de resonantie. Conclusie; fysieke vormen reageren op resonantie. Omdat wij vibratie zijn, genereren wij resonantie en dit heeft een effect op de wereld om ons geen. Resonantie kan bewust of onbewust gecreëerd worden afhankelijk van de omstandigheden. Dus als je meester bent van je mind dan ben je meester van je leven!

KERMERK 21: HET NUL-PUNT – DE KRACHT VAN HET NIETS

Dit, een na laatste kenmerk, in een hele krachtige. De stilte in jezelf is meditatie, anders kun je niet Quantum Denken. Je bent in het nulpunt veld de “Zero point state”. Quantum Denken heeft niets te maken met wetenschap. Het gaat er om hoe de wetenschappelijke ontdekkingen de manier bepaald hoe we denken. Het nulpunt veld zoals wij dat gebruiken is een staat waarin de mind in rust is. Meditatie is de toegang tot onze herinnering van de bron. Het dilemma is dat de identificatie met het ego ons leven zo moeilijk maakt. De enige manier om de voordelen van meditatie te ervaren is het beoefenen daarvan. Meditatie is de moeder van de 5 natuurlijke vermogens van de geest, omdat meditatie bewustzijn hierin brengt samen met focus, helderheid en mentale zekerheid. De nulpunt energie is een staat van rust voor materie. Nulpunt staat is een rustpunt voor de mind en een mind in rust is een mind op z’n best.

KERMERK 22: HET LEVEN IN ALLE DIMENTIES

Je kunt pas Quantum Denken als je in staat bent in alle dimensies te leven. Door de manier waarop je over geld denkt kom je eerder in de “dit of dat staat”. Te kort of overvloed, hoog of lage sociale status, een stem of geen stem in de maatschappij. Wat is jouw relatie met geld? Is het een relatie die je bewust gekozen hebt of is het cultureel geconditioneerd? Ons eigen bewustzijn wordt gelimiteerd door ons denken. Wat we van geld verwachten wordt beperkt door dat wat we geloven, de conclusies, ideeën en gewoonten over geld. We kunnen een bewuste relatie met geld hebben in die context dat geld je leven verbeterd en meer waarde geeft. Stel je eens voor dat je energie kunt geven aan geld in overeenstemming met je bewuste intentie. Dan wordt geld een uitwisseling van energie. Geld vertegenwoordigd onze verbinding met de bron van creatie en van alle overvloed. We kunnen dus leven in 7 dimensies. Deze zijn allemaal tot onze beschikking en elke dimensie heeft zijn eigen wijsheid. Deze 7 zijn: 1: Fysiek – de zintuigen de materie en objecten, onze lichamen en zintuiglijke waarnemingen 2: Energetisch – voelen krachten en velden, emoties en elektromagnetisme 3: Virtueel – de mind bewustzijn, gedachten en alle uitbreidingen van de mind, ook het internet 4: Spiritueel – het hart levenskracht, eenheidservaringen, de wijsheid van het hart 5: Kosmisch – de natuur de wetten van de natuur en de universele principes 6: Esoterisch – de ziel betekenis en doel, verhalen van de evolutie, zielenreis 7: Goddelijk – heilig alles wat er, ultieme mysterie verantwoordelijk voor alle creaties, omvat alle dimensies en overstijgt deze.

SLOTWOORD: Onthoud dit: In Quantum Denken realiseren we ons dat onze conditioneringen tot op dit punt in onze evolutie, mechanisch en automatisch zijn en één dimensionaal. We kiezen vaak voor de weg van de minste weerstand die bepaald wordt door onze collectieve cultuur. Waarom is volledig dimensionaal leven zo belangrijk? Elk aspect van ons gewone leven, van geld tot relaties, onze gezondheid en creativiteit heeft en kent een expressie van elk van de 7 dimensies. Tenzij je volledig dimensionaal gaat leven, zal je leven voorspelbaar zijn en zijn zoals het altijd was. Al het geld in de wereld zal de veranderingen niet brengen die we willen zien, echter een quantum sprong is het bewustzijn zal dit zeker wel doen!

Bron: Diane Collins; Do you Quantum Think ®?

Jules van Beek