Post Traumatisch Stress Syndroom

Wat is PTSS?

PTSS is een verzamelnaam voor klachten die kunnen ontstaan na het meemaken van een schokkende, traumatische gebeurtenis. Traumatisch wil zeggen dat je gewond bent geraakt, dat kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Bij PTSS is dit een psychische verwonding die moeilijk geneest.

De oorzaken kunnen zeer verschillend zijn. Centraal bij PTSS staat dat je machteloos en hulpeloos voelt. Dat alle gevoel van veiligheid en zekerheid bij je weggenomen lijkt te zijn.

Enkele mogelijke oorzaken zijn:

 • Incest en verkrachting.
 • Het als soldaat of burger in oorlogssituaties beland zijn.
 • Traumatische ervaringen opgedaan in het werk (politie-brandweer-zorgverlener)
 • Het meemaken van een natuurramp.
 • Betrokken zijn bij een ongeluk.
 • Het slachtoffer zijn van geweld of bedreigingen.
 • Echtscheiding of plotseling ontslag.
 • Traumatische ervaringen naar aanleding van de pandemie

 

 

 

PTSS kan meteen na een schokkende gebeurtenis optreden, maar dat hoeft niet altijd. Soms kan het jaren duren voor je last krijgt van PTSS.

Niet iedereen die iets schokkends meemaakt, krijgt hier direct mee te maken. Waarom dat zo is, is niet helemaal duidelijk. Wel lijken er factoren een rol te spelen die je meer vatbaar maken voor een PTSS, bijvoorbeeld:

 • Als je eerder een schokkende ervaring hebt meegemaakt.
 • Als er in je familie psychiatrische ziektebeelden voorkomen.
 • Als je zelf depressief bent geweest of behandeld bent voor een psychiatrisch ziektebeeld.

 

De meest voorkomende symptomen zijn:

 • Concentratie- en geheugenproblemen.
 • Je bent meer prikkelbaar en hebt onredelijke woede-uitbarstingen.
 • Geen interesse hebben in je omgeving.
 • Sombere, depressieve buien
 • Je slaapt slecht.
 • Herinneringen áán en beelden ván de gebeurtenis kunnen onverwachts opduiken.
 • Je hebt nachtmerries. Vaak zijn deze nachtmerries een herbeleving van de traumatische ervaring.
 • Je kunt last hebben van een schuldgevoel of een schaamtegevoel.
 • Je schrikt snel en heftig.
 • Je kan meer alcohol, medicijnen of drugs gaan gebruiken.

Mijn verhaal (Jules):

33 jaar heb ik als politieambtenaar in het blauw op straat gewerkt en als leidinggevende verantwoordelijkheid gedragen voor collega’s. Een deel van mijn carrière opereerde ik in een arrestatieteam, die met een verhoogd gevarenrisico aanhoudingen verrichtte. Ik ervoer vele schokkende, traumatische, onmenselijke omstandigheden. In de machocultuur van de politie waren die niet bespreekbaar. Er was geen nazorg. Ook thuis werd dit niet besproken en stapelde de onverwerkte trauma’s en emoties zich op.

Tijdens een langere ziekteperiode met psychische oorzaak van overwerking, werd niet de link gelegd naar PTSS. In de tussentijd ging ik met mezelf aan de slag via het alternatieve circuit. Ik deed een opleiding psychotherapie en verdiepte me in persoonlijke ontwikkeling. Ook kwamen plantmedicijnen op mijn weg.  

Ik richtte toen meer de aandacht op mezelf in plaats van wat ik altijd gewend was te doen. Dat resulteerde in dat ik meer voor mezelf ging zorgen en in 2008 ontslag nam. Dit was een overlevingsstap. Ik moest mezelf uit deze situatie halen. Nog steeds geen idee dat ik onder PTSS leed. Maar het beheerste wel mijn leven. Ik was continu op mijn hoede: De vlucht, vecht of bevries reactie, de primaire basis reactie op gevaar, stond continu aan. Het veroorzaakte een hoog stressniveau in mijn lichaam en het putte me uit.

Ik heb altijd veel hardgelopen en gewandeld, wat me hielp de stresshormonen in mijn lijf te reduceren.  Het gebruikelijke medisch circuit (huisarts en GGZ) bood mij geen vertrouwen. Ik had geen zin om jaren afhankelijk te zijn van antidepressiva en slaappillen.

De doorbraak op weg naar herstel kwam toen ik in 2013 samen met Delilah in de Amazone in Peru bij de shipibo’s 7 ceremonies achter elkaar deed. De deksel ging van de beerput. Mijn lichaam liet fysiek d.m.v. tremoren, vele vastgezette emoties los. De verwerking duurde nog een minstens een jaar waarbij Delilah met haar bedrijfsmaatschappelijk werk achtergrond en veel liefde mij de pijnlijkste stukken liet aankijken.

In 2016 heb ik officieel de diagnose PTSS vastgesteld gekregen die ik had ten tijde van ontslag. Ook is vastgesteld dat ik er van genezen ben. Dit liep in een traject waarbij ik erkenning heb gekregen van de beroepsziekte PTSS bij politieambtenaren en ik financiële compensatie heb ontvangen.

 

Zoals je kan lezen ben ik ervaringsdeskundige in het doormaken, genezen en in het begeleiden van anderen met PTSS. Ik ben opgeleid tot psycho-therapeut en begeleid vanaf 2012 mensen bij transformatieprocessen. 

De reguliere therapieën zijn: cognitieve gedragstherapie, exposure therapie, EMDR. Ook wordt medicatie als antidepressiva, om de symptomen van PTSS te onderdrukken, voorgeschreven.

Wij werken op een alternatieve manier, waarvan ik weet dat die voor mij werkte. Wil je meer weten, maak vrijblijvend een afspraak, zodat ik je er meer over kan vertellen.