Lezing De wereld in Transitie – Jij in Transitie

Van vissen naar het watermantijdperk  – van 7 naar een 9 centrum mens – van angst naar vertrouwen – van afgescheiden naar eenheidsbeleving – van cognitief naar hart-breincoherentie – van matrix naar quantumveld – van slaaf naar authentieke soevereine mens – van ego naar multidimensionaal wezen. Dit alles komt aan bod in de lezing van Delilah Verhoeven over de wereld in transitie

Voel je ook dat de wereld niet meer hetzelfde wordt dan wat die ooit is geweest. Dat er grote veranderingen gaande zijn? En dat die veranderingen grote impact hebben op iedereen? Wanneer je kennisneemt van de achterliggende grotere bewegingen die hieraan ten grondslag liggen, kan je dit helpen te ontspannen, mee te bewegen en het ‘oude’ los te laten.

Delilah spreekt vanuit haar achtergrond in onder andere astrologie en quantum human design over de shift van de mens en de wereld in deze overgangstijd. Vanuit het overzicht van tijdperken, de achtergrondfrequentie en de evolutie van de individuele mens brengt zij de eerdergenoemde begrippen tot leven.

Van de ‘wereld in transitie’ zoemt zij verder in op ‘jij in transitie’. “In de wereld om ons heen heerst veel chaos. Wat is waarheid? Wat klopt? En hoe vind jij je weg door de steeds sterker wordende jungle van ‘waarheden’?”

Je kunt niet uitvinden wat de waarheid is wanneer je niet in integriteit leeft met jezelf. Want dan ben je bezig je waarde te bewijzen aan de buitenwereld. Dat maakt dat je niet jouw grotere verhaal kunt zien vanwege de beperkte perspectieven die dat met zich meebrengt.

Wanneer je vanuit integriteit leeft met je lichaam, je energie, je hulpbronnen, jouw moreel en je identiteit, dan word je intuïtie helder waardoor je bij jouw waarheid komt. Dit is de informatie die je nodig hebt om je levensdoel en zielendoel vorm te geven. Zodat je elke dag weer zin hebt in het leven met vreugde, veerkracht en vitaliteit. Het ervaren van steeds grotere welzijnsniveaus. Dat is waar we naartoe evolueren.

In de lezing staat de aansluiting op de informatie centraal. Zodat je niet alleen cognitief begrijpt maar ook voelt waar het over gaat. Het is dus meer een overdracht dan een lezing. We gaan ook begrippen als resonantie ervaren door een oefening. Hierdoor kan je perspectief over jezelf in de wereld veranderen en je meer vertrouwen krijgen in een positieve toekomst.

 

 

Delilah heb ik een aantal jaar geleden ontmoet, en ze heeft mijn leven zo verrijkt met alles wat ze heeft ervaren en bij zich draagt. Ze begrijpt en kan deze transitie zo helder en in de diepte duiden. Net als dat ze de transformatie processen in mensen ziet en zuiver kan begeleiden. Voel je welkom om je te laten inspireren.

Eef van Doormalen

Holistic Therapeut

Bijzonder mooi of mooi en bijzonder

becoming the egg (of wisdom)
De nieuwe ronde van Goedstof is van start gegaan met twee mooie, bijzondere producties. Dinsdag 20 september bijt Delilah Verhoeven het spits af. En zet daarmee meteen de toon voor de nieuwe tijd. Vanuit haar goed gevulde rugzak, waarin quantum human design een grote rol speelt, geeft ze inzichten over de transitie waarin we ons bevinden. De transitie naar een hogere frequentie, een hoger bewustzijn. Ze vertelt over de omslag van macht en controle naar liefde en vertrouwen, naar de mensheid in harmonie.

‘deconditionering van oude programma’s is nodig om terug te keren naar jouw bron’

Ook ons aandeel als individuen komt aan bod. Als we vanuit zwaluwperspectief kijken naar het leven, krijgen we zicht op de invloed van onze voorouders, de lessen die we hebben gekozen op deze aardschool en de zielenmissie waarvoor we nu hier zijn. Als we stoppen met projecteren, kunnen we beter resoneren en ontstaat ruimte voor het cocreëren. Vanuit intentie en liefde. Vanuit authenticiteit (uit de conditionering) zijn we verbonden met de zuivere levensstroom en trekken datgene aan wat in diepste wezen raakt. In alignment bereiken we de kern (het ei) van onze eigen wijsheid. We kijken uit naar haar productie in november.

‘in feite is dit een presentatie van een trendonderzoek voor de komende decennia’

Nicole Smolenaers

Eigenaar, Goedstof

Wanneer

3 November 2021 Lezing Nieuwe Tijd in Heeze

1 December 2021 Lezing Nieuwe Tijd in Heeze

3 Februari 2022 Lezing Nieuwe Tijd in Eindhoven

27 Februari 2022 Lezing Nieuwe Tijd in Heeze

27 Maart 2022 Lezing Nieuwe Tijd in Heeze

24 April 2022 Lezing de Nieuwe Tijd in Heeze 14:00 – 17:30u

 

13 september 2022

Spreekbeurt bij Goedstof

Nieuwsbrief aankondiging

De Soos, Markt 9, Weert

19.30 – 21.30 u.

20 september 2022.

Lezing Wereld in Transitie – Jij in Transitie

De Soos, Markt 9, Weert
19.00 – 22.00 u.
(inloop v.a. 18.45 u.)

27 oktober 2022.

Lezing Human Design

Georganiseerd voor:

Noorderlicht Academie, Molenstraat 2 in Geldrop.  19.00 – 22.00 u.

13 november 2022.

De Soos, Markt 9, Weert

13.00 – 17.00 u.
(inloop v.a. 12.45 u.)

7 december 2022

Lezing Veerkracht

Georganiseerd voor Nieuw Brabant Zuid Oost.

Dorpshuis ‘t Perron

Schoolstraat 48 in Heeze.

19 – 22 u.

Lees meer over de inhoud in deze folder