Wie zijn wij?

Op 21 december 2012 richtte Delilah IntomeIsee op. Eerst als praktijk voor bewustzijn en persoonlijke groei. In 2013 kwam de samenwerking met Jules tot stand. Samen faciliteerden ze transformatieprocessen. Dit met behulp van plantmedicijnen, tantra, ademwerk, human design analyse en de-armouring.

Wie zijn wij?

Jules en Delilah hebben een uitgebreide begeleidingsexpertise en scholing op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, transformaties en intimiteit. Persoonlijk doorlopen ze al een geruime tijd het pad van spirituele groei en bewustwording.  Sinds kort leven en werken ze in co-creatie.

Transformatie pioniers

Ze staan bekend als de altijd nieuwsgierige zoekers en pioniers op het puntje van het kantelpunt. Bovenal zijn ze als lichtwerkers verliefd op het vermogen van heel worden. Dus zien ze transformatie als de hoogste vorm van plezier. Omdat het oude dan voorgoed achtergelaten wordt.  En ze zo op een hogere complexere vorm van leven uitkomen. Welke meer liefde, vrijheid en levenskracht brengt.

De Co-Creatie wereld

In 2018 werden zij door de roep van hun ziel uit het werk getrokken om een pittige U-turn te maken. De spiraal van de oude wereld kwam tot stilstand. Er waren tijden van stilte en niet weten. En een kwetsbare geboorte van essentie. Die vanuit het nulpunt de spiraal de andere kant op liet draaien. En zo uit de oude programmeringen en in de co-creatie wereld draaide.

Ambassadeurs Bewuste Evolutie

In januari 2019 begonnen ze een intensief traject samen met 30 internationale spirituele leiders – leerlingen. Onder de bezielende leiding van de futuriste, Barbara Marx Hubbard. Barbara richtte de Evolutionary Ambassadors Academy (EAA) op om haar fakkel over te dragen. Zo kwamen zij in contact met haar levenswerk en dat van haar collega’s. Delilah ontving van haar persoonlijke mentoring. Totdat Barbara werkelijk overging naar de andere wereld. In co-creatie met de EAA stromen ze nu door in hun werk als Ambassadeurs voor Bewuste Evolutie.

Ons werk is wie we zijn. Het is ons levenswerk om de mensheid en de aarde te dienen in deze transitie. We begeleiden het traject van ‘het openen van essentie en het ontplooien van de co-creator.’ Zelfwerkzaamheid en Zelfhelend vermogen zijn de meest belangrijkste uitgangspunten waar vanuit we vertrekken. Graag worden we uitgenodigd om te spreken op het gebied van bewuste evolutie en co-creatie. We faciliteren bij het opzetten van co-creatie groepen. In co-creatie met anderen zetten we ons graag in voor het zelfde doel.”

Delilah  Wie zijn wij?

 

De praktijk is gelegen in Heeze. Een dorpje onder Eindhoven. Het huis ligt aan de rand van een groot natuurgebied de Strabrechtse heide.

Informeer vrijblijvend over de mogelijkheden, bel of mail