De stap van concurreren naar samenwerken en uiteindelijk naar co-creëren.

Laat ik je een nieuw verhaal vertellen, het verhaal van co-creatie, van het scheppen met het scheppende principe. Het verhaal van de nieuwe Mens, een nieuwe Beschaving, een nieuwe Aarde.

Er was eens……

een Homo Sapiens mensensoort die zich door het denken te ontwikkelen bewust werd,  wie ze waren. Door bewust te worden van zichzelf bereikten ze een meer ontwikkeld niveau van evolutie en noemde zij zichzelf Homo Sapiens Sapiens. Deze weldenkende en bewust geworden mens leerde los te komen van het elkaar bevechten in de concurrentie, door te ervaren dat samenwerken meer opleverde .  In de samenwerking konden de maatschappelijke problemen makkelijker worden opgelost en werden alle deelnemers gevoed door de samenwerking.

Een quote van Dr. Jean Houston hierover:

 “Tijden van grote veranderingen en opmerkelijke kansen zijn aangebroken. Om te kunnen slagen moeten we het niet langer alleen doen, maar moeten we met elkaar samenwerken om innovatieve en creatieve manieren te delen om ons individuele bestaan te vernieuwen en te hervormen binnen de context van onze groeiende mondiale gemeenschappen. Om dit te doen is een verhoogd bewustzijn nodig, een ontwaakt besef van zingeving en een toegewijde betrokkenheid om actief op zoek te gaan naar het mogelijke. “

De ontdekkers van het mogelijke

Vanuit die bewust geworden groep Homo Sapiens Sapiens ontdekten pioniers, veranderaars en ontdekkers van het mogelijke, dat wanneer ze in die samenwerking hun eigen belangen en agenda’s los lieten en zich overgaven aan een groter algemeen doel, ze geleid werden door een grotere kracht die we schepping noemen. Hiermee ontdekten zij dat alles moeiteloos werd gecreëerd. Dat niet alleen zij zelf gevoed werden door hun deelname, maar de vruchtbare innovaties ook kringen van gemeenschappen om hen heen bereikten. Dat wat zij creëerden van een meer ontwikkelde en complexere orde was dan ooit in een samenwerking tot stand was gekomen. En in hen een genialiteit ontwaakte die ze nooit gekend hadden. Deze nieuw ontdekte vorm van inter-relateren noemden ze co-creatie.

Een van die pioniers was Barbara Marx Hubbard:

“Er is een nieuwe mensheid in opkomst die de zaadjes van een nieuwe revolutionaire toekomst in zich draagt, een toekomst die werd voorspeld binnen de grote mysteries van het menselijke ras: de nieuwe Hemel, de nieuwe Aarde en het nieuwe Jeruzalem – voorbij de dood, voorbij de schaarste, voorbij de illusie van een scheiding tussen de mens en het Goddelijke.”

Homo Universalis

Vandaag de dag beginnen deze zaadjes te ontluiken. Hier en daar in onze samenleving en in alle lagen van de bevolking. Een kwaliteit die hen verenigt is een zichtbaar bereikt niveau van psycho-spirituele volwassenheid om verder te willen gaan dan hun persoonlijk verhaal, om verbinding te maken met hun unieke genialiteit en om bij te dragen aan het ontstaan van een nieuwe maatschappij.

Dit is het begin van het einde van het sprookje Homo Sapiens Sapiens. Want als deze pioniers ontluiken en daardoor anderen laten ontluiken ontstaat er een nieuwe soort , de Homo Universalis. De Universele Mens.

En zoals met alle sprookjes eindigt ook deze met …….. en ze leefden nog lang en gelukkig! …maar dan ook letterlijk.

Living Co-Creation Event

Om dit proces van ontwaken, van eenieder die dat bij zichzelf voelt, te ondersteunen en te verbinden met een grote groep gelijkgestemden, bieden wij een evenement aan. Het heet Living Co-Creation en wordt gegeven door 4 van de eerste pioniers op het gebied van co-creatie. Levensvrienden van Barbara Marx Hubbard. Schrijvers van het Co-Creators Handbook. Met meer dan dertig jaar ervaring: Carolyn en Sanford Anderson. Katharine en Makasha Roske.

Door 3 dagen onder hun begeleiding het co-creatie proces te ervaren:

  • Geef je voeding aan het zaadje dat wil ontkiemen.
  • Ontvouwt zich meer het grotere plan waarvoor jij hier bent.
  • Opent jouw systeem zich verder om je genialiteit naar buiten te laten komen.
  • Maakt het je makkelijker om je beschermingsmechanismen en maskers los te laten omdat je contact krijgt met de diepere natuurlijke kracht in jou.
  • Laat het je kennismaken met kwaliteiten in jezelf waar je geen weet van hebt dat ze in je zitten.
  • Krijg je een gevoel wat het is om te scheppen in afstemming met een hogere orde. Zodat je je geleid voelt met het grotere in jezelf.
  • In deze grote groep co-creërende mensen voel je je daardoor niet alleen maar al-één.
  • Je vangt een glimp op van hoe de nieuwe beschaving er uit komt te zien.
  • De transitie, die door deze 3-daagse in je plaats vindt, geef je door in je familie, vrienden en collega’s. Je brengt het vanzelf meer in je leven doordat je het belichaamt.

Het 3-daagse event vindt plaats van 18 tot 20 mei in kasteel de Berckt in Baarlo

Wil je meer weten over dit event? Ga naar www.essentials-of-co-creation.eu.

Tot 25 januari is er een Early Bird korting van €50,-

Delilah Verhoeven,

Ontdekker van het mogelijk

schilderij: de terugkeer van de godin, Willeke Hendrixs