Van een cultuur van Mij naar het wonder van Wij

Als mensheid leven we in een overgangstijd. Deze tijd kan ervaren worden als crisis en chaos. Het betekent dat we het oude los mogen laten. Terwijl het nieuwe er nog niet is. Als we over die brug gaan, komen we uit in de kracht van bewuste co-creatie.

We zijn gehecht geraakt aan de wereld die we gebouwd hebben. We hebben ons geïdentificeerd met die structuren, de functies, die hoedanigheden. De systemen, instituties, normen en waarden die vasthangen aan die wereld, zijn niet meer dan de steigers waarin we ons staande hielden. Ze zijn niet meer dan een houvast, een vorm waarin we ons gegoten hebben.

We hebben ons vast gezet in een functie in dat systeem. Terwijl we niet die functie zijn. We zijn niet die rol of die status of dat succes. We kunnen dat zien omdat we bewust aan het worden zijn wie we zijn en wat we doen. Dat het systeem ons niet meer dient. De steigers vallen om, ze brokkelen af en lossen op.

Transitie naar de nieuwe wereld

Saturnus staat conjunct Pluto in Steenbok. Er mag een nieuwe orde komen een andere structuur. A whole different ballgame. De knikkers gaan terug in de doos. Zoals bij Monopoly; all goes back in the box. We gaan een nieuw spel spelen

Dat spel heet bewuste co-creatie

Een spel van meer vrijheid, meer creativiteit van partnerschap en gelukzaligheid. We steken over van een cultuur van Mij naar het wonder van Wij. Wereldwijd worden we wakker in wat voor een wereld we hebben gecreëerd. Het heeft ons gediend, een enorme technologische vooruitgang gegeven. Een moderne wereld van de maakbaarheid die de mens dient in gemak en vermaak. De belofte om daarmee het lijden op te lossen is niet ingewisseld.

Concurrentie is destructie

Het lijden zit in de concurrentie,  in de afgescheidenheid. We voelen ons los van elkaar, beter of minder dan de ander. We denken dat als we elkaar overwinnen dat we tot rust komen. Echter blijven we eenzaam en alleen achter met een berg geld, bezit, aanzien of schuld. Daarin is de leegte voelbaar, het geeft geen voldoening, geen diepe tevredenheid meer. Het bevredigd niet het diepere verlangen wat steeds meer op komt. Van zingeving van eigen waarde van zelfbesturing.

Het beconcurreren en bevechten doen we ook met de aarde, de natuur, de dieren, onze kinderen. Dat is wat we nu tussen onze handen kapot zien gaan. Zie hoe we met de macht over de aarde, natuur en dieren omgaan. We ontkrachten, verkrachten, vermoorden het leven. Het lost op en we zien onszelf ook oplossen in het vergiftigen van ons leefmilieu.

We kunnen niet zonder elkaar

En daar zit het antwoord, daar worden we wakker. Want we zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. We kunnen niet zonder onze bomen, onze bijen, het koraalrif, de groente uit de aarde. Van het hiërarchische dominante machtssysteem mogen we naar een partnerschap model. Waar we naast elkaar staan in de cirkel met de natuur, de aarde, het universum. Waar we elkaar de hand reiken en bekrachtigen. Omdat we groeien aan elkaar, ieder  in zijn eigen waarde. De uniekheid van ieder individu , dier, boom of wezen is van belang. Omdat iedereen deel uit maakt van het geheel.

We gaan luisteren naar ingevingen die het groter geheel dienen. We worden dienstbaar aan het groter geheel wat ons diepgaand vervult. Hiermee leven we ons diepste hartsverlangen. We worden ons bewust dat we hiervoor op aarde zijn. Te worden wie we ten diepste zijn.

Deconditioneren van ego naar essentie

De aangeleerde structuren en conditioneringen mogen we los laten. Dan verschijnt de werkelijke essentie onder het ego vandaan. Door te ontspannen, over te geven, te unwinden, los te laten, te vertragen uit de systemen. Je los te koppelen van de functie, de rol, de omstandigheden, de programma’s. Je stapt eruit.  De deur was altijd al open. De waarde vervaagd, de diploma’s vervliegen, het geloof in geld verdampt.

Je zoekt de stilte op in jezelf. De bron van creatie, van stroming, van leven, van vernieuwing, van transformatie. Waar je met je aandacht bent, dat ben je. Daar waar je gedachten zijn breng je energie en gaat het stromen. We zijn scheppers van het leven. Altijd al geweest. En nu bewust.

Insluiten van alles wat is

In de overgang naar een nieuw tijdperk gaan we dichterbij en bewuster met de bron leven. Dichterbij voelen we ons onlosmakelijk verbonden met alles wat er is. Als Australië afbrandt sterft er een stukje in mij. Als er in Afrika honger is heb ik moeite met een rijke tafel vol voedsel. Als er kinderen aan de andere kant van de wereld de hele dag mijn goedkope kleding naaien kan ik het niet dragen. Omdat we inter-relateren, we inter-zijn en  inter-coexisteren.

Het beconcurreren is een diep ingesleten overlevingsmechanisme. We worden wakker dat hier de houdbaarheidsdatum fors is overschreden. En dat het roer om mag. Met het  bevrienden van onze innerlijke en uiterlijke vijanden helen we onszelf, helen we de cultuur en helen we de aarde. Daarvoor zijn we hier om de aarde te eren, om een mooiere plek te maken waarin we floreren naast en met elkaar.

Deze nieuwe bewuste manier van scheppen vanuit inter-relateren is co-creatie.

Bewuste co-creatie vindt plaats overal in de wereld in kleine cirkels van gelijkwaardigheid, intimiteit, veiligheid en vertrouwen. Afgestemd op de natuur, je diepere zelf, de ander en de bron. Waarin we elkaar optillen naar meer bewustzijn, meer creativiteit, hogere intelligentie, meer vrijheid en gelukzaligheid. Voorbij het lijden in moeiteloos leven. We krijgen zicht op oneindige mogelijkheden. We zijn de oneindige mogelijkheden.

Living co-creation event

Om de principes en processen van  co-creatie te ervaren, te oefenen en te belichamen hebben wij een evenement georganiseerd. Het heet Living Co-Creation. Het is een 3-daagse beleving van co-creatie waarbij een grote groep onbekenden al snel  verandert in partners. Waar je ervaart dat het veilig is om expressie te geven aan wie je werkelijk bent. Voorbij die functie, voorbij dat masker of de concurrentie. Het is een verademing, een bevrijding om de mensen om je heen ook te zien ontspannen en puur en kwetsbaar te zien. Te ervaren dat jij bent wie je werkelijk bent en dat dit oké is. Dat je geëerd wordt  om je uniciteit. De angst verdwijnt, de spanning, het oordeel, de twijfel lost op. Jezelf laten zien, zichtbaar worden bekrachtigt jezelf en de ander.

Er wordt een nieuw mens geboren. Je komt op een andere frequentie, een ander niveau van leven. Je stijgt uit het niveau van lijden in de laag van universele liefde en intelligentie. Je voelt je één in deze grote groep van schijnbaar onbekenden die je bevriend in de co-creatie.

Ik nodig je uit om hier aan deel te nemen.

De nieuwe wereld groeit mooier met jou erin!

Wij zien je graag in het Living co-creation event.

Dit is de website https://www.essentials-of-co-creation.eu/ waar je meer kan lezen en aanmelden.