Live with each other together

 

Co-Creatie

 

Het antwoord op de crisis

 

( Heeze 17 November)

 

De volgende stap in de samenleving is co-creatie.

In deze bijeenkomst laten we je zien hoe deze sprong in evolutie vorm krijgt

en hoe het bij jezelf begint.

 

In de samenleving kennen we concurrentie en samenwerking. In concurrentie domineren en bevechten we elkaar. Bij samenwerking staan we naast elkaar en zorgen we middels onderhandelingen om er beiden beter van te worden. Beide vormen vinden plaats in een ‘winst en verlies wereld’.

De mensheid is op alle vlakken van de samenleving in crisis

We hebben deze oude verbindingen en structuren compleet uitgeput. De hedendaagse problemen kunnen we hier niet meer mee oplossen. Nu we alles hebben uitgeprobeerd  en we niet verder komen, is er crisis.

De crisis is een sprong naar een wereld van co-creatie

Door een crisis transformeert de oude vorm naar een nieuwe vorm. In de evolutie zien we dat een crisis een sprong is naar een complexere vorm. Je kan ook wel zeggen het is een geboorte van iets nieuws. Co-creatie is die nieuwe omgangsvorm die ontstaat vanuit samensmelting van 2 of meerdere mensen.

De wereld van co-creatie begint bij jou!

Om te co-creëren vraagt dit op persoonlijk vlak een transformatie. De persoonlijke transformatie ontstaat vanuit een innerlijke drijfveer. Ook wel genoemd het proces van ontwaken ofwel de geboorte van essentie. Vanuit de ontwaakte, nieuwe mens ontstaat middels co-creatie een nieuwe wereld.

 foto: co-creatie, Feit Lindau

We laten je graag zien wat er gaande is op macroniveau in deze transitieperiode. De nieuwe mens die we al zijn en die tevoorschijn aan het komen is. Het industriële tijdperk wat tot een einde komt, wat vele veranderingen gaat brengen in de manier van hoe we met elkaar omgaan. Het emotionele en spirituele bewustzijn wat in ons verder ontwikkelt en in ons wakker wordt.

Wanneer je ondertiteling hebt of de achtergronden kent van wat er gaande is, kun je de veranderingen in jezelf maar ook in de wereld beter begrijpen. Dat maakt het makkelijker om mee te bewegen en los te laten, en ook anderen daarin bij te staan. Als we deze evolutie sprong bewust ervaren, hebben we steeds een keuze. Kiezen we voor devolutie of evolutie.

Een nieuwe vorm van omgaan met elkaar is co-creëren. Dat is heel iets anders dan samenwerken. In het co-creatieproces komen we bij elkaar doordat we aangetrokken worden naar elkaar, er is resonantie of een respons. Vanuit die resonantie of respons ontstaat er een hartsverbinding, dat noemen we coherentie.  Vanuit de hartsverbinding hebben we verbinding met het quantumveld waarmee we samen creëren.

Het co-creatieproces vraagt van een ieder transparantie, openheid, volledige commitment en stappen in het veld van ‘niet weten’. We staan naast elkaar, elke persoon is nodig en belangrijk in het proces. En alles mag er zijn. Juist de gevoelens en emoties zijn in dit proces van groot belang. Het vraagt dat je verbinding hebt met je essentie, wie je in wezen bent, en bezig bent te leven naar je diepste hartsverlangen.

Mijn (Delilah) intentie is om dit proces te gaan begeleiden in resonantie-groepen, die ik op wil zetten. Kleine groepen die met dit proces gaan experimenteren. In deze resonantie groep leer je te co-creëren, te groeien in je diepste hartsverlangen en om dat in de wereld te zetten, en intiemer oftewel transparanter te worden, jezelf nog beter te leren kennen.

 

Wat kan deze bijeenkomst voor jou betekenen?

  • Je kunt meer begrip krijgen waarom er crisis en chaos is.
  • Je krijgt meer inzicht in de evolutie van de mens op dit moment.
  • Je krijgt een beeld van co-creatie en hoe het werkt.
  • Je krijgt inzicht in hoe een co-creatie resonantie groep kan bijdragen aan je eigen persoonlijke transformatie?
  • Wij werken in de vorm van transmissie; dat betekent dat hetgeen we vertellen belichaamd wordt en daardoor bij jou coderingen kan omzetten.

 

Op een organische wijze is het co-creëren bij ons ontstaan. Door jaren lang persoonlijke ontwikkeling, groeien in bewustwording en helen zijn we onze essentie gaan openen. Vorige jaar kwamen we in contact met de grondlegger van bewuste evolutie en co-creatie, Barbara Marx Hubbard, futuriste, evolutionaire wereldleider. Begin 2019 stapte ik in haar Academy of Ambassadors for Conscious Evolution. Dit intensieve programma liet ons in een sneltreinvaart groeien in het werken met het quantum veld, het co-creëren. Na haar overgaan, waarbij ze vooraf ons al gewaarschuwd had dat ze het stokje over ging geven, is het proces alsmaar aan het uitbreiden. Met een groep van 35 Ambassadeurs voor Bewuste Evolutie zetten we wereldwijd een veld uit wat bouwt aan de nieuwe wereld.

Our planetary mission by Barbara Marx Hubbard

Delilah

Je bent welkom op 17 november om 13.30u. De deur is open vanaf 13.15u. De bijeenkomst duurt ongeveer tot 17.00u.

Bij  Jules & Delilah thuis: Strabrecht 2, 5591BP Heeze

Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Reserveer je plek.

We kijken er naar uit om je te ontmoeten en je in te leiden in de wereld van co-creatie.

Jules en Delilah.