Geld de geprojecteerde levenskracht en eigen waarde.

Geld de geprojecteerde levenskracht en eigen waarde.

Al maanden voel ik in toenemende mate dat ik ‘on deathrow’ zit. De ruimte om me heen sluit zich steeds verder in. Mijn geprojecteerde levenskracht van de oude wereld – geld – is al een tijdje verdampt. Daarbij krijg ik nog meer het gevoel dat ik in de overlevingsstand zit. Een groot deel van mij voelt geen kant meer op te kunnen. Terwijl mijn innerlijk weten hier licht op schijnt en regelmatig het overzicht geeft, wordt ik hier toch vol in onder gedompeld.

Gisteren kwam dit tot een climax. Ik hoorde dat Europa dicht ging voor Amerikanen vanwege het virus. Daarna las ik ergens dat 55.000 Amerikanen binnen kwamen voor een grootscheepse oefening. Een invasie in Europa met groot materieel en machtsvertoon. Het was nodig voor me om zelfs naar de toespraak van Rutte te kijken met daarin de dreiging van lockdown van Brabant en het niet meer kunnen betalen met papieren geld. De dominante vaderlijke toon, die zo vertrouwelijk over komt, die het allemaal wel regelt voor ons. Deze autoriteit hield mij en mijn voorvaderen in gevangenschap. Mijn autoriteit die ik buiten me plaatste.

Het unheimische gevoel van opgesloten zitten werd gigantisch uitvergroot totdat ik vannacht terecht kwam in een ruimte die voelde als een doodskist. Mijn lichaam omsloten door massieve delen waar ik niet de kracht voor had om uit te breken. Twee situaties, een onder de grond en een achter een muur, in gemetseld. Ik zie hele processen voorbij komen.  Van hoe ik daar terecht kwam, de mensen die ik achterliet in de community, die door diepe zielenpijn gingen omdat ik levend begraven ben en zij niets kunnen doen. Ook hun ben ik.  Paniek aanvallen, doodstrijd, ontwaarding, berusting, overgave….ik blijf leven…ik kan zelfs zonder zuurstof. Ik ben zo verbonden met mijn ziel en bezit zo veel geestkracht dat het loslaten van het lichaam zo geleidelijk aan gaat dat ik niet in de gaten heb dat ik sterf en opgeruimd wordt door insecten. Ik kan niet accepteren, niet aanvaarden dat dit mijn lot is. Ik wil de les niet leren. Ik kan hier niet uit vertrekken. Ik kan de mensheid niet meer aankijken. Ik kan mijn geliefden niet meer aankijken.  Op momenten dat ik het zat ben vraag ik om hulp van de engelen, God en Maria. Ik kan ze niet zien. Er is geen genade in mij.

Ik vraag nu deze delen in dit leven terug bij me aan te sluiten. Ze geven aan dat ze mega geestkracht bezitten en nu geleerd hebben dat deze enkel ingezet kan worden vanuit nederigheid en in co-creatie met de levensstroom.  Ik voel genade de brug maken naar mijn schildklier waar ze binnen komen.

Deze week was ik bij een seminar van de Fortunators. Paul vertelde dat het niet hebben van geld zo iets ouds in ons triggert, namelijk doodsangst. Vroeger in de communities, als je geen bezittingen had, en je onder aan de roedel bungelde,  werd je eruit gezet. Dat betekende de dood. Zonder tribe overleefde je niet. Die uitspraak sloeg in als een bom. Dat zit zo ingebakken in ons rudimentaire brein, waardoor we in een gevoel van overleven terecht komen. Vechten, vluchten, bevriezen.  Dat is niet leven, niet creëren, niet verbinden. Dat verklaarde mijn maandenlange achtervolgings gevoel op de achtergrond van doodsangst en zitten op de slachtbank.

In deze tijd zie ik dat we door deze stukken bewegen om uit te komen in het midden, de kern, essentie. Het proces wat ik zojuist beschreef, helpt mij los te laten, volledig te accepteren van het verleden wat in mijn systeem geschreven stond, wat mij tegenhield volledig vanuit mijn levenskracht te leven. Door ze te doorvoelen, te aanvaarden en te integreren opent mijn hart zich verder, neemt mijn eigenwaarde toe, wordt mijn balans en centrum krachtiger, laat ik steeds verder mijn beschermingsmechanismes, mijn ego transformeren naar mijn essentie.

Datgene wat ik in de buitenwereld waarde en macht geef die groter is dan mezelf, laat ik mijn leven domineren en leef ik in een angst modus. Om die niet te hoeven voelen onderdruk ik deze. Nu dit wordt uitvergroot is dit voor mij een teken om mijn eigen waarde, mijn eigen liefde te vergroten. Dit doe ik door alles wat er buiten mij gebeurt  tot mij te nemen om aan te groeien. Een virus, een invasie, tekorten, satanisme…..Ik hoef niet in de angst modus te blijven door te vechten, vluchten, bevriezen of tend to befriend. Dit zijn allemaal tekenen van transformatie.

Daar waar in de diepste donkerste weer iets wordt aangeraakt om in het bewustzijn te transformeren, wordt dan mega vergroot in mijn leven door in de overlevingsstand te schieten. Blijf ik aanwezig met bewustzijn dan kan ik mezelf er door heen bewegen. De tijd lijkt oneindig als ik in de tunnel zit. Geen lichtpuntje te zien. Er niet in gaan is geen optie. Ik weet dat mijn ziel me dan uit dit leven trekt. Ik heb gekozen, dit pad, deze tijdgeest, dit lichaam om heel te worden, thuis te komen en te verbinden met jou, jou en jou. Om die nieuwe wereld te bouwen vanuit co-creatie. Hiertoe laat ik alle delen thuis komen en integreren. Mijn wortels incarneren diep de aarde in contact makend met verloren stukken, mijn levensdraad, dit keer van mijn voorvaderen.

We mogen in deze tijd de verschrikkingen van de wereld aankijken die we met elkaar gecreëerd hebben om te helen en direct het nieuwe toe te laten. Het is zelfwerkzaamheid. Het gaat niet vanzelf. Er is ruimte, stilte en rust voor nodig. Tijd vullen met de redrace brengt je niet in de transformatie die nodig is om met zo veel mogelijk wakkere mensen door te bewegen naar het bouwen van de nieuwe wereld. Een wereld zonder geld, zonder de dominante machtsstructuur. Vanuit gelijkwaardigheid, diversiteit en verbinding.

Op dit moment bouw ik in co-creatie aan een team om eigenwaarde en levenskracht uitgedrukt in de manifestatie van geld bij ons terug te laten stromen in overvloed.  Wil je meer weten neem dan contact met me op.

Delilah Verhoeven

13-3-2020

Ambassadeur van Bewuste Evolutie

Foto: Dimitri Sladkov – Loneliness

Authenticiteit is de nieuwe Macht

Authenticiteit is de nieuwe Macht

De nieuwe wereld begint met co-creatie

We vertrekken uit het hiërarchisch machtsmodel richting partnerschapsmodel. We breken los uit de systemen die het oude model hebben gediend. We merken dat de oude systemen ons nu meer tot last zijn en dat het anders moet. Maar hoe?

Het antwoord zit diep in de mens zelf. Al decennia zijn grote groepen mensen bezig zichzelf te verwerkelijken. Ze voelen dat er meer in hun zit dan de aangeleerde persoonlijkheden, oftewel verdedigingsmechanismes. Mensen worden wakker, zelfbewuster en gaan op zoek naar hun authentieke zelf, naar hun genius, naar hun eigen liefde.

In het hiërarchisch systeem zien we dat het volk zich liet leiden door leiders hoger op de ladder. In het positieve geval waren zij goed voor hun onderdanen. Zoals bedrijven en instellingen die tot aan de dood de werknemer verzorgden. Er waren ook leiders, beter gezegd machthebbers, die van hun macht en status misbruik maakten.  Vele mensen hebben hierdoor vastgezeten en hun eigen macht en kracht afgestaan. Ze waren slaaf van het systeem.

De waarheid komt aan het licht

In deze transitie tijd, vergroot het bewustzijn en worden we wakker van waar we in hebben gezeten. Iedereen mag daarin zijn onbewust geleefde aandeel aankijken om verder te groeien. We zien mensen met ‘bloed aan hun handen’ die nu uit de donkerte op de voorgrond worden gebracht. We beleven op dit moment de donkerste tijden op aarde ooit. Alles komt aan het licht. Kijk naar de docu ‘De val van de Cabal’ van Janet Ossebaard. Veel mensen willen dit niet weten en hebben last van cognitieve dissonantie. Terwijl dit nog maar het begin is. Er komt nog veel meer. ….

Alle systemen die gebouwd zijn hebben in de basis dit hiërarchisch model waarvan we nu met meer bewustzijn kunnen  zien dat het de huidige mens ontkracht in plaats van dient. Instituten als onderwijs, overheid, gezondheidszorg, justitie, jeugdzorg, gevangeniswezen, media, naties, regeringen, bedrijven en ga zo maar door.

Van Power ‘over’ naar Power ‘with’ dynamics

Het is het systeem van ‘power over dynamics’ wat zijn oorsprong vindt in wat door het denkende verstand geleerd moest worden. Dat wanneer we macht of controle hebben over de omstandigheden de wereld maakbaar is. Waarbij we autoriteiten aanwijzen die het moeten gaan zeggen voor de grote groep zogenaamde onwetenden. Zoals de dokter, de pastoor, de leraar, de rechter, vader en moeder , god en andere autoriteiten die we buiten ons plaatsten. We zien nu ook dat deze ‘gemaakte- artificiële’ wereld destructief is voor alle leven op de planeet en we drastisch onze koers moeten verleggen.

Door de krachtige evolutie sprong die we nu maken worden we bewust van onze eigen kracht en macht. We leren ons lichaam beter kennen en voelen wat het werkelijk voedt. Waardoor het lichaam gaat samenwerken met het verstand en richting geeft aan de vragen die we hebben. Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording lost de beschermingsmechanismes, oftewel ego, op die we ontwikkeld hebben om in het  hiërarchisch model te kunnen functioneren. We voelden ons gewoonweg niet veilig. In een onveilige situatie overleef je achter maskers en muren.

Van ego naar essentie

Nu het bewustzijn stijgt gaat het licht aan en zien we hoe we in het donker leefden.  We zijn weggegaan van ons authentieke gedrag, wat zelfliefde is. We keren daar naar terug en laten zaken los die niet meer passend zijn. We maken een U-turn. Het aangeleerde ‘doen’ gedrag gaat over naar ‘zijn’.  We laten relaties los, banen, woonplekken, namen, spullen, geloven en bewegen ons naar binnen. Het zaadje van de essentie wordt daarmee bewaterd en aangekomen in de veilige omgeving durft het te ontkiemen.

 

Ondertussen is het denkende verstand bezig een nieuwe plek te vinden in ons veranderend systeem. In dit proces ervaren we dat als de kritische saboteur die nog regelmatig van zich laat horen. Om langzaam zijn plek te vinden naast de vijf zintuigen. We gaan het verstand gebruiken als autoriteit voor anderen als zij er om vragen, niet meer als de ultieme beslisser voor onszelf.

 

Van hiërarchisch- naar netwerk- naar partnerschapsmodel

Langzaam valt de hiërarchische organisatiestructuur naar een platte organisatie en vertrekt de loonslaaf naar een zzp-er plek in zijn eigen ontwikkelt netwerk. Door het werk als zelfstandige wordt deze steeds meer teruggeworpen op zichzelf en wordt daardoor zichzelf. Het ego verdwijnt naar de achtergrond en iets anders komt te voorschijn. Het ware gezicht. We gaan kleur bekennen, toon geven, specifiek en uniek zijn. Zo groeien we verder naar een partnerschap-beschaving.

 

We hebben alles zelf ‘meegemaakt’.

Door deze individuele transitie gaan we anders met elkaar relateren. Zoals we vroeger contact hadden vanuit de maskers, de verdedigingsmechanismes, het ego, de niet-zelf en wellicht alleen in de partner relatie echt intiem het ware gezicht durfden te laten zien, gaat in deze tijd snel veranderen.

We worden meer zichtbaar, we tonen wat we werkelijk voelen, we worden transparant. De emotionele bankrekening verdwijnt, net als de tweede agenda. De relaties worden echter, puurder, zuiverder. Alles wordt gezegd, gevoeld en gedeeld. Hiermee lossen de projecties, de oordelen en verwijten tussen mensen op. Hierdoor komt er ruimte voor de echte verbinding. We gaan elkaar werkelijk zien.

 

Omdat we onszelf leren accepteren doen we dat vanzelf ook met onze omgeving. Onze omgeving wordt wie we zijn: Het zelf reflecterende universum. We zijn een verzameling van al onze relaties. We leren systemisch te denken. We leren  dat we onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en onderdeel uitmaken van het geheel en zien dat we alles zelf hebben ‘meegemaakt’. Wat er ook gebeurt.

 

Van samenwerken naar co-creëren

Als we transparanter worden en onze essentie begint zich meer en meer te roeren dan verlangen we ernaar om anderen te ontmoeten die dat ook ervaren. Je verlangt ernaar om datgene wat zo groot is in jou naar buiten te brengen. Het is spannend, pijnlijk en overweldigend tegelijk. Je weet niet waar met wie en hoe. Het verstand probeert je er nog uit te praten, je tegen te houden. Het is niet meer tegen te houden. Na elk opschoningsproces wordt de kracht en het verlangen groter en sterker. Het is de geboorte van  je essentie. De wedergeboorte in hetzelfde lichaam van een nieuwe mens. Je wilt je verenigen met gelijkgestemden, met partners die ook vanuit het pop stadium in de vlinder zijn gestapt.

 

Daarvoor hebben wij een event georganiseerd : Living- Co-Creation. Om het co-creëren te gaan belichamen. Het is een fijne oefenplek waar je met elkaar dezelfde ‘vlindertaal ‘spreekt. Waar je alle ruimte krijgt en gezien wordt. Waar je wordt uitgenodigd om jezelf te oefenen in je essentiekracht. Door van de ervaring te leren wat echte resonantie is, wordt je onderscheidingsvermogen krachtiger en wordt je gesterkt in zichtbaar worden. Als je dan met andere essentiedragers een veld neerzet dat zo groot en sterk is, weet je dat dit de weg is om een nieuwe wereld te bouwen. Niets liever wil je die nieuwe wereld manifesteren. Je wordt geroepen.

 

De nieuwe macht is een dienende

Een persoon die authentiek en in zijn kracht is gekomen sluit aan op de vortex, de universele intelligentie, het liefdesveld. Degene die door zelfwerkzaamheid zijn essentie heeft geopend is 60.000 keer krachtiger dan een slaaf of een machthebber van het oude systeem.

Daarmee wordt authenticiteit de nieuwe macht. Niet om te heersen maar om te dienen. Wanneer de essentie is geopend wil je niets anders dan jouw ‘Genius’ aan de wereld geven. Wil je datgene in de wereld zetten waarvoor je gekomen bent. Je valt samen met je werk. Je valt samen met je leven. Dit gaat verder dan een synchroniciteits-moment. Je bent , je leeft ,  je  co-creërt met je partners, de natuur en de universele intelligentie.  Het leven komt door je heen en beslist door je heen. Alles gaat vanzelf. Vreugde, voldoening, vervulling, zelf liefde, thuis zijn in je lijf en op aarde.

 

Dit is wat Tich Nhat Hanh bedoeld met “de nieuwe Buddha is a Sangha”. Of Barbara Marx Hubbard zei: “de nieuwe Buddha is a community”. En als ze Jezus citeerde: “You are going to do my work and greater work you will do”.

 

 

 

Oproep

Wie voelt zich geroepen om mede vorm te geven aan de nieuwe wereld? Een wereld zonder angst tekort en  onderdrukking.  Een wereld die opgebouwd wordt vanuit hartintelligentie waarbij er ruimte is voor ieder mens om zich te ontwikkelen tot zijn grootste potentie. Waarbij we vreedzaam in liefde naast elkaar kunnen leven in overvloed. Want er is genoeg. De aarde is rijk en bruist van het leven en wij ook als we uit ons hoofd in ons lichaam zakken.

 

Let’s start the co-creation !

Living Co-Creation 5-7 Juni in New Eden Retreat, Hemrik (Fr.)

Living Co-creation wordt gegeven door de 4 pioniers van het eerste uur en leiders in het veld van bewuste co-creatie: Carolyn en Sanford Anderson, Katharine en Makasha Roske. Carolyn en Katharine zijn de schrijvers van het Co-Creators Handbook. De meestertekst van co-creatie. Hierin wordt het Core Group Process™ beschreven, welke we ook gaan ervaren op het event.

Meldt je aan www.essentials-of-co-creation.eu

Delilah

 

Bewuste co-creatie de volgende stap in de menselijke evolutie

Bewuste co-creatie de volgende stap in de menselijke evolutie

Van de cultuur van Mij naar het wonder van Wij

De opeenstapeling van crisissen waar we wereldwijd mee te maken hebben, waaronder klimaatverandering, overbevolking, extreme inkomensongelijkheid, terrorisme en kernwapens, dienen als evolutionaire drijfveren. Zij dagen ons uit om te bewegen voorbij het bewustzijn van scheiding en angst naar een bewustzijn van eenheid en liefde. Zoals Einstein al aangaf, we kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken waarmee we ze gecreëerd hebben. De mensheid is op een keerpunt aangekomen.  Om te overleven en te floreren, moeten we toegang hebben tot een hoger niveau van denken; we moeten wakker worden en volwassen worden; en we moeten nu handelen. 

Oude systemen, instellingen en multinationals falen door hun inflexibiliteit en de snelheid waarmee ze zich ontwikkelen. Waardoor ze meer en meer instorten. De technologie ontwikkelt zich exponentieel en vraagt om een meer volwassen en menselijk bewustzijn om verantwoord mee om te gaan. Oude waarden en structuren storten in. Wetenschappers waarschuwen dat de aarde een zesde massale uitsterving ondergaat die de mens veroorzaakt.

Bewuste co-creatie gaat verder dan samenwerken

De problemen en uitdagingen van onze tijd confronteren ons met vele onopgeloste vragen, maar ook met adembenemende mogelijkheden. De noodzakelijke antwoorden komen van kleine teams, die in staat zijn om de sterke IKKEN te verenigen in een sterke WIJ.

Veel mensen weten dit. En velen vragen ongeduldig: Hoe kan het werken?

De oplossing ligt in een compleet nieuwe relatievorm, bewuste co-creatie. Sinds duizenden jaren leeft de mens in competitie, concurrentie en samenwerking. Deze structuren hebben ons tot dit punt gebracht. Maar nu zijn deze mogelijkheden uitgeput. Het volgende niveau van ontwikkeling, van relateren wordt bewuste co-creatie genoemd.

In het afgelopen decennium hebben we het woord co-creatie op verschillende manieren gehoord.  Meestal wordt het woord gebruikt in een zakelijke context. Het verwijst dan naar een vorm van economische strategie die verschillende partijen samenbrengt om gezamenlijk tot een wederzijds waardevol resultaat te komen. In het bedrijfsleven impliceert het woord meestal samenwerking of coöperatie waarbij nog steeds sprake is van onderhandelen.

Volgens Carolyn Anderson¹ is bewuste co-creatie het vermogen van individuen en groepen om zich bewust af te stemmen. En zoals het creatieve proces van de natuur – zowel van binnenuit als van buitenaf, persoonlijk en collectief – om ons unieke doel te realiseren en bij te dragen aan het groter geheel. Zo krijgen we toegang tot een verruimde manier van denken om de problemen op te lossen waarmee we persoonlijk en wereldwijd te maken hebben.

Van hiërarchisch naar partnerschap model

In de huidige uitdagende omgeving krijgen kantelaars, sociale architecten en visionairs over de hele wereld het bewustzijn, de instrumenten en het inzicht om af te stappen van hiërarchische structuren. Deze praktijken tasten ons vermogen aan om te ontplooien. Daarentegen omarmen ze nieuwe vormen en processen die onze grootste wijsheid en ons hoogste potentieel stimuleren. De voornaamste van deze processen is bewuste co-creatie!

“Twijfel er nooit aan dat een kleine groep weldenkende, toegewijde burgers de wereld kan veranderen; sterker nog, het is het enige wat ooit is gebeurd.”

                                                                                                               Margaret Mead

Synergie – het geheel is groter dan de som der delen

Als een evolutionaire vooruitgang die verder gaat dan samenwerking, is co-creatie een bewuste afstemming op de evolutionaire impuls van het Universum… mensen verbinden essentie met essentie en hart met hart met elkaar en met de natuur, waardoor er een resonantie veld ontstaat dat het bewustzijn van alle leden van de cirkel, individueel en collectief, omhoog brengt.

De coherentie van het liefdesveld roept een wijzere, meer geïnspireerde manier van denken op waarbij problemen die vanuit een minder ruime staat van bewustzijn uitdagend of hardnekkig leken, gemakkelijk worden opgelost. Een nieuwe manier van besluitvorming die het intuïtieve weten honoreert en met het logische verstand laat samenwerken.

De cirkel als basisstructuur voor co-creatie

Kleine resonantiecirkels of kernteams zijn veilige havens van support. Hier kunnen deelnemers oefenen in het verkrijgen van toegang tot hun innerlijke wijsheid door zich af te stemmen op het zachte gefluister van de universele intelligentie die de essentie van hun wezen is.

De cirkel is de basisstructuur van dit partnerschap model. Deze biedt een plek waar vrienden en collega’s een gevoel van thuiskomen kunnen ervaren. Een plek waar gelijkwaardige mensen alle aspecten van zichzelf kunnen uiten. En leren om hun uniciteit te eren en uit te drukken. Maar ook hun levensdoel te ontdekken. Zodat ze uiteindelijk hun genialiteit verenigen met resonerende partners om positieve veranderingen in de wereld te bewerkstelligen.

Verschuiving van het collectieve bewustzijn

Co-creatie kernteams verbinden zich uiteindelijk met elkaar om een morfogenetisch veld op te bouwen dat alle grenzen overschrijdt en krachtig genoeg is om een verschuiving in het collectieve bewustzijn tot stand te brengen. Als kleine voortplantingscellen in het menselijk lichaam komen deze kernteams samen om een gezond aards lichaam op te bouwen en de mensheid naar de volgende fase van zijn evolutie te brengen.

Op elk continent stappen co-creatie kernteams naar voren om hun rol te spelen in het transformeren van organisaties en instellingen in elke sector van de samenleving. Hoewel ze grotendeels onzichtbaar zijn voor de huidige machtsstructuur, bouwen deze sociale pioniers en “liefhebbers van het mogelijke” zich vanaf de basis op in kleine groepen. Ze brengen liefde, verruimd bewustzijn, gefocuste intentie en persoonlijke genialiteit in hun werk en in hun netwerk. Op deze manier beginnen zij zich af te stemmen op anderen rond een gezamenlijk doel en zetten de gevaren waarmee we te maken hebben om in nieuwe mogelijkheden. Zo dragen ze bij aan het ontstaan van een samenleving die de ambities en de wijsheid van een ontwaakte mensheid weerspiegelt.

Van ego naar essentie – de geboorte van de Universele Mens

In de mens zit vanuit de evolutie een natuurlijk ingebouwde intelligentie. Dit is het streven naar een hoger bewustzijn en een grotere vrijheid door middel van complexere ordening. Het geeft geboorte aan een nieuwe mens die de kwaliteiten belichaamt als het universum zelf. Kwaliteiten als onbeperktheid en zelfcreatie. Deze nieuwe mens ervaart het universele leidende principe van binnen uit als zijn eigen essentiële zelf. Terwijl men die vroeger ervoer als iets van buitenaf – God, de Christus, hogere wezens, avatars en dergelijke. Zo is men universeel verbonden met al wat leeft, en wordt zo een bewuste medeschepper – een co-creator.

Barbara Marx Hubbard² noemt dit ontwaken de geboorte van de universele mens. Een universele mens die via zijn hart met het gehele leven verbonden is. Die zich afstemt op de diepere intelligentie van de natuur. En gehoor geeft aan de onweerstaanbare roep van de geestkracht door zijn of haar gaven en talenten creatief tot uitdrukking te brengen ten behoeve van de evolutie van zichzelf en de hele wereld. Bovenal heeft de universele mens zijn identiteit verlegd van het afzonderlijke egocentrische ik, naar het diepere ik, dat een rechtstreekse uitdrukking is van de Bron. Een universele mens worden wil zeggen dat je je bewust ontplooit en kiest voor een ontwikkelingsweg die nog niet in kaart werd gebracht, in een wereld die nog niet eerder bestond.

Deze nieuwe vormen van mens-zijn is aan het ontluiken in een tijd waarin de toestand op aarde tot een crisis is gekomen die zó ingrijpend is, dat we ofwel afkoersen op een over onszelf afgeroepen uitroeiing, of, anderzijds, komen tot een transformatie naar een onmetelijke onbekende toekomst. Dit ontwaken is een manier van leven voor diegenen onder ons die zich geroepen voelen zich bezig te houden met de co-creatie van een nieuwe wereld. Door met liefde en creativiteit hun eigen levensdoel te vervullen.

Leven vanuit essentie is authentiek jezelf zijn

Steeds meer mensen zijn op die manier zichzelf aan het worden en begrijpen wie ze zijn en waarom ze hier zijn. Je hoeft bij dat proces niet te stoppen met wat je nu aan het doen bent. Alles helpt juist om naar dit punt te werken. Het eigen potentieel te ont-dekken. Het ontvouwt zich door stil te zijn en te luisteren naar de innerlijke stem. Terwijl de wereld om je heen en in jezelf instort, afbreekt, blijf je aanwezig en in contact met deze essentie. Dat wat werkelijk is en altijd al is geweest. Je eeuwige zelf.

…En zij leefden nog lang en gelukkig

De ontwaakte mensen zijn bewuste scheppers. Nog nooit eerder waren er zo veel mensen die bewuste scheppers zijn. Dit is het begin van wie je werkelijk bent. Hier heb je duizenden jaren naar toe geleefd. Om in staat te zijn om de wereld te zien zoals ze is. Je wordt één met je werk. Sterker nog, je bent je werk. Het is de staat van geluk omdat alles klopt. Het is extatisch, allesomvattend, je grootsheid, het licht in je. In de beweging er naar toe oefen je om neutraal te blijven en gelukkig te zijn. De aandacht brengen naar de zaken die je ondersteunen. En toe te staan dat de realisatie door je heen komt.

Alle sprookjes wijzen naar dit transformatieproces ‘van doen naar zijn’. Wanneer het ego, het valse zelf, de conditionering is afgelegd……leefden ze nog lang en gelukkig. Daar zijn we nu aan gekomen. De nieuwe wereld van de co-creatie!

“Door bewust te leren co-creatie te beoefenen, leveren we een onmetelijke bijdrage aan de kwantumsprong… naar de volgende fase van de menselijke evolutie.”                                                                                                                                                 Barbara Marx Hubbard

Living Co-Creation Event

Om je meer te verdiepen, het ervaren en beoefenen van de principes en het proces van bewuste co-creatie hebben we het event Living-Co-Creation georganiseerd.

Living Co-Creation is een 3-daagse event. De facilitators zijn erkende leiders op dit gebied: Katharine en Makasha Roske en Carolyn en Sanford Anderson uit de VS. Zij zijn drie decennia actief als leiders, docenten en deelnemers van bewuste co-creatie op internationaal niveau. Carolyn en Katharine zijn de auteurs van het “Co-Creator’s Handbook 2.0”. Ze zijn enthousiaste leraren die hun expertise en ervaring graag delen met beginnende en ervaren co-creators.

Living Co-Creation vindt plaats van 18 tot 20 mei, in Kasteel de Berckt in Baarlo. Voor meer informatie en inschrijven ga naar: https://www.essentials-of-co-creation.eu/

 

Noten

  1. Barbara Marx Hubbard, “ Van ego naar essentie, 10 stappen naar de universele mens” , uitgeverij Ankh-Hermes bv – Deventer, 2005.
  2. Carolyn P. Anderson en Katharine Roske, “ the Co-Creator’s Handbook 2.0, an experiental guide for discovering your life’s purpose and birthing a new world” , Global Family, 2016

 

Tekst: Delilah Verhoeven.

 

 

 

Worlds Biggest Eye Contact Experience

Op 21 September 2019 organiseerde we samen met Margot Appelman en Mireilla de Vries in Eindhoven Werelds grootste oogcontact experiment. Uiteindelijk deden 8 mensen mee. Op het einde van het filmpje zie je ze genoemd als Liberators. Door het maken van oogcontact syncroniseren onze harten en maken we contact vanuit het hart. We bevrijden onszelf van de gevangenis van afgescheidenheid.

Bewuste co-creatie de volgende stap in de menselijke evolutie

Stilte

Stilte kan zeer onaangenaam voelen omdat onze mind zeer onrustig is door alles wat er op ons afkomt.

Stilte is de absolute balsem voor de ziel en is de nectar van je creativiteit.

Als je een zeer creatief leven wilt leiden, elke dag iets nieuws wilt ervaren, dan heb je STILTE nodig.

Als je het gevoel hebt dat je alles gedaan hebt op therapie gebied en nog steeds last hebt van ongemakken, dan heb je STILTE nodig. De stilte is het resetpunt voor ons hele leven.

Het is noodzakelijk om te overleven, juist omdat we zoveel input krijgen in de oppervlakte van de mind. We moeten elke dag ruimte maken om stil te zijn.

Er gebeuren wonderen als volwassenen samen komen en niet meer praten omdat de stille vrije mind ons antwoord geeft op al onze vragen.

Stilte is eeuwig, het geeft niets om wat je gedaan hebt en wat je bent geweest.

Uit deze stilte wordt alles wat nieuw is geboren.

De stilte dring van onder door alle lagen van de mind heen en beïnvloed ze allemaal.

Het meest krachtige deel van je mind ligt niet ergens daar buiten. Je hoeft daar niet de hele wereld voor af te reizen. Het is zo eenvoudig en het gebeurd in stilte.

Daar ligt dus de kracht van meditatie. Een oeroude vorm van stilte die ons in deze hectische tijd kan helpen.

 

foto Boba Javanovic

 

Bewuste co-creatie de volgende stap in de menselijke evolutie

Fasten your Seatbelts for Alchemie

Iets van tien jaar geleden reisde ik in het Ayahuasca plantmedicijn. Hypergevoelig en in het hier en nu aanwezig. De inhoud van neutrino’s letterlijk waarnemend, denderend  door mijn lichaam, stuk voor stuk cellen rakend en krakend. Puur in contact met het zuiverste deel van mijzelf of wat nog gezuiverd mocht worden, aangeraakt door de pakketjes neutrino’s. Aan het licht gebracht door de filtering van de zon, de planeten en andere sterren.

De ceremonieleider destijds reisde gewoonlijk mee in het medicijn en gaf hardop de wisseling van het getijde aan, waar ik zeer op gespitst was om dit te horen: “Fasten your seatbelts and here we go!” Een achtbaan van pittige emoties werd ingezet gevolgd door de meest waanzinwekkende beelden. Dacht daar nooit meer uit te komen en de volgende dag stond ik daar opnieuw, glaasje heffend voor de Buddha; ‘voor de Mensheid en de Aarde’. Die puurheid in het voelen toen, ervaar ik nu zonder medicijn. Dan komt er weer het pittig dagje of dagdeel, zonder Ayahuasca, waar het weer ‘fasten your seatbelts’ is.

Nieuwe frequenties , neutrino’s komen door en oude waarden en constructies mogen opgelost, losgelaten en doorgebrand. Aanwezig zijn en voelen. Meestal gaat werken dan niet. In ieder geval geen moeilijke taken. De hersenen vertragen en vragen heel bewust handelingen te doen of zelfs alleen maar te observeren.

Als ik zit in meditatie tune ik in. Soms zo dicht mogelijk bij de oorsprong van het brandpunt, bij de wortel, ofwel het contactpunt waar het onderbewuste het lichaam raakt. Het krijgt geen kans om emoties, beelden en verhaaltjes te worden. Door de scherpe éénpuntig gerichte aandacht wordt het brandpunt aan de wortel al alchemisch omgezet. Net zo lang tot het klaar is met informatie omzetten.

Soms ben ik juist ergens in de omgeving van het brandpunt, ruimte biedend voor het proces. Door het brandpunt  te laten uitdijen en ‘holding space’, wordt het ongeziene zichtbaar en transformeert het vanzelf. Dan poppen vaak ook andere haarden op die aangeraakt daarin mee gaan.  Als er één schaap over de dam is…volgt ontlading na ontlading. Dit kunnen allerlei sensaties zijn van heftige steken, pijnen, jeuk, pulseren, draaien, trekken, drukken maar ook angsten; mentale, existentiële of nerveusiteiten die als ik ze hun gang laat gaan, zich kenbaar maken als schaamte, schuld en onderdrukking.

Het onderbewuste laat door de aansturing van de binnenkomende neutrino’s, ook wel te noemen Evolutie of Mutatie, oud materiaal of Sankara’s  in het lichaam naar voren komen om op te lossen. In uitdrukking gebracht door allerlei soorten vibraties in het lichaam. Geen oordeel, neutraliteit, gelijkmoedigheid, liefdevolle vriendelijkheid in co-creatie met aandacht in het hier en nu, is dé Sleutel voor de omzetting naar de nieuwe frequenties, naar licht, naar synergie. Het is pure Alchemie. Het brengt synergie in het lichaam en in het onderbewuste.  Zó binnen, zó buiten. Zo veranderd mijn perceptie naar de buitenwereld.

Hoe ik weet waar ik op in mag tunen? Op het brandpunt, of juist ruimte mag geven aan het proces, of alleen de observator zijn van het geheel, is veel oefenen, ervaren en zelfstudie. Heel veel oefenen van zijn, in overgave komen, in ‘niet doen’ en van daaruit gericht de actie inzetten. Het is mastering van de mind. Het is het heilige huwelijk van het mannelijke en vrouwelijke in uitvoering. Synergie van het receptieve en het strategische. De ‘Whole brain’. Het berijden van mijn paard waarbij er geen teugels zijn. Mijn paard weet de weg. Met op de achtergrond vertrouwen in het leven. Ik noem het Bewuste Evolutie.

In deze tijd is het omzetten van frequenties een bijna dagelijkse bezigheid is geworden. De frequentie van de Aarde stijgt en we komen in een nieuwe ‘Global Cycle’. Het is van wezenlijk belang je instrumentarium aan boord te hebben wanneer deze gevraagd wordt in te zetten. Dagelijks oefenen is voor mij een must. Mijn ervaring  om hiervoor een goede basis aan te leggen waarop je de beoefening kunt uitbouwen is een 10-daagse Vipassana cursus. Daarna elke dag 2 keer één uur deze meditatie techniek beoefenen zorgt voor onderhoud en ontwikkeling van bovengenoemde en werpt op den duur zijn vruchten af.

In deze tijd van grote transformatie is het van wezenlijk belang om je te kunnen terug trekken op het eiland van rust en stilte waar je Essentie verder tot ontwikkeling kan komen. Wanneer het lampje van ‘Fasten your seatbelts’ weer uit is, komen de inzichten, is er meer lichtheid, worden zaken helder, meer levendigheid en vernieuwing. Het heeft weer zin gehad. Ook al voelde dat in het moment van de omzetting niet echt zo. De volgende keer doe ik het weer omdat ik geen keuze heb. No Choice! Daar ben ik voor hier. Wij allemaal, bewust of onbewust. Ik ga voor Bewuste Evolutie. Jij ook?

Delilah, Ambassadeur voor Bewuste Evolutie