Quantum Human Design als transitie instrument

Quantum Human Design als transitie instrument

De enorme potentie die ik altijd in mij voelde en het onvermogen om deze tot uitdrukking te brengen, heeft mij destijds doen afvragen: Wat houdt mij tegen om volledig expressie te geven van wie ik ben? Waarom ben ik niet tevreden met het werk wat ik doe en het leven wat ik leef? Waarom durf ik mij als vrouw niet uit te spreken in de mannenwereld?

Allemaal vragen die leidde tot het onderzoek naar mijn ware zelf.

Op het pad, te weten wie ik ben, kwam ik antwoorden tegen door gebruik te maken van instrumenten als Astrologie, Human Design en later Quantum Human Design. Human Design is in ’87 in de wereld gekomen om ons te helpen bij de grote veranderingen waar we nu in zitten.

Quantum Human Design als transitie instrument

Het ondersteunt de transitie, de overgang naar de nieuwe tijd en de nieuwe mens. Het is een instrument om je ware zelf te leren kennen en een kompas om een weg te tonen tijdens deze overgang. Het unieke design wordt vertaald door een gespecialiseerde coach om jou persoonlijk support te geven bij dit proces. Het geeft inzicht over de unieke individuele mens maar ook over de grote bewegingen waarin dit plaats vindt (achtergrondfrequentie). We leren hiermee te begrijpen dat we in deze overgang eerst moeten uitzuiveren en loslaten alvorens we met elkaar een nieuwe wereld gaan bouwen waar we in harmonie kunnen samenleven.

 

Transitie

We kunnen niet ontkennen dat als we naar de buitenwereld kijken er sinds de Covid grote veranderingen gaande zijn. Het is onmiskenbaar duidelijk dat we niet meer teruggaan naar normaal.  Vele oude leringen en voorspellingen wijzen hier ook naar. De oude wereld zou in 2012 ophouden en een nieuwe zou ontstaan. Deze transitie is te zien op alle gebieden van de samenleving in crisissen en afbraakprocessen, het begin van de grote omwenteling.

 

Ware Zelf

Deze omwenteling vindt in ons plaats. Geboren in een bepaald gezin, plaats en de tijdsgeest maakt dat je opgroeit in de patronen die daar heersen. Aangepast om voeding en liefde te krijgen als baby en kind zetten de conditioneringen zich steeds dieper vast. Het zijn programma’s die onbewust in je draaien. Vanuit het onderbewuste wordt jouw gedrag gevormd en neem je beslissingen in het leven die gevolgen hebben voor je toekomst. Zo leef je onbewust een leven waarin je overleeft. Na verloop van tijd ontwikkel je fysieke klachten, emotioneel lijden, ben je vaak geestelijk bezet met zorgen en mogelijk burn-out.

Jouw oorspronkelijke gedrag en expressie van wie je werkelijk bent, heb je dan door de conditioneringen geparkeerd. Ingeleverd voor beschermingsmechanismes, genaamd ego, die je in de overleefstand houden.

Wat gaandeweg in het leven ontstaat is een innerlijk ongenoegen, een verlangen naar meer voldoening, tevredenheid en geluk omdat we die potentie in de diepte voelen. De overlevingsmechanismes dragen substituten aan om dit te ervaren. We raken eraan verslaafd. Het gaat ten koste van onze gezondheid en welzijn en is nooit vervullend. De negatieve effecten van de beschermingsmechanismes en het daar uit voortvloeiend gedrag maken je bewust dat dit niet de weg is. Dan schijnt het licht van bewustzijn op wat er vanuit het onderbewuste wordt aangestuurd en vindt de verschuiving plaats. Op deze weg neem je de positieve effecten waar en komt er een stroom op gang die steeds sneller de veranderingen laat opvolgen richting leven vanuit het Ware Zelf.

Waar kom je dan uit? Wat is dat natuurlijk, oorspronkelijk, authentiek, unieke Ware Zelf?  Je bent ermee geboren. Het is niet uit te wissen en eeuwig. Puur en gedifferentieerd; anders dan de ander. Er is niemand die hetzelfde is als jij. Dit is jouw specifieke trillingsfrequentie, jouw kleur en toon. Het is jouw oorspronkelijke gedrag waarmee je jezelf beschermt en aantrekt wat goed voor je is. Jij bent die ‘ones in a lifetime’ kosmische gebeurtenis!

Dit is de transitie die gaande is. Mensen ont-dekken letterlijk dat onder het masker van beschermingsmechanismen, die ze dachten te zijn, hun authentieke ware zelf zit.

Door authentiek jezelf te zijn, breng jij je ware expressie van wie je bent in de wereld. Dit voed je op je diepste lagen en is vervullend en diep bevredigend voor hart en ziel.  Je staat hiermee in contact met het creatieve veld van de schepping, het Quantum veld en schrijf je je eigen levensverhaal. In plaats van de slaaf of slachtoffer te zijn van omstandigheden, geleefd te worden, neem je de leiding over je leven. Doelbewust, als vanzelf, moeiteloos en natuurlijk.

Leiding nemen over je leven of leiderschap is niet een kunstje dat het geconditioneerde deel zichzelf aanleert. Het is waar je uit komt na een doelbewust gekozen deconditioneren.

Wanneer het zaadje, het ware zelf, dat in ieder mens zit, besluit te gaan groeien, gaat dit proces van start. Neem het zaadje van de Eikenboom. Dat wordt nooit een Beuk. Zo zijn wij mensen ook niet gemaakt om allemaal ‘Beuken’ te zijn. Ieder mens heeft zijn eigen variatie, gedifferentieerdheid, kwaliteiten en talenten.

 

Kompas

Human Design geeft jou een kaart en routebeschrijving in handen hoe bij jouw schat te komen. Het is een experiment wat je voert door het grote donkere bos van de ‘dark night of the soul’ om voorbij het ego naar het ware zelf te komen. Zeker geen eenvoudige route, maar met begeleiding en aanmoediging langs de weg, goed te doen. De nieuwe mens is ertoe uitgerust.

 

De Nieuwe mens

Human Design laat ons zien dat we als mens zijn geëvolueerd. Vanaf 1781 is uit de 7 centra oude mens een 9 centra mens ontstaan. Waarbij je de centra kunt zien als de omvang van de menselijke vermogens, de reikwijdte van onze potentie. In 2012 stierf de laatste oude 7 centra mens, waardoor zijn condities vanaf dat jaar niet meer doorgegeven werden. De nieuwe mens is echter nog wel geconditioneerd, gevormd door de condities van de oude mens. Deze had zich met name ontwikkeld in het cognitief denken, de logica, het onderzoeken en vastleggen van de materiële wereld waarbij de energetische wereld of het voelen uitgesloten werd.

Human Design informeert ons over de omvang van de menselijk potentie, zijn bereik waar deze nieuwe 9 centrum mens toe in staat is. De logica in de vorm van bijvoorbeeld ‘de wetenschap’, waar de westerse mens zich de laatste eeuwen sterk in ontwikkeld heeft, maakt daar deel van uit. Het voert hier zeker niet het hoofdbestanddeel aan. In tegenstelling tot de belangrijke plek die het nog wel in de wereld krijgt. Hiermee laat het systeem zien dat het logisch, cognitieve denken, de werking van de linkerhersenhelft, zijn juiste plek mag innemen naast de vele andere onderdelen van mens-zijn en niet de dominante boventoon moet voeren.

Als we onze scholen zo inrichten om onze kinderen enkel de linkerhersenhelft te laten ontwikkelen, hun te valideren langs de cognitieve meetlat, dan vallen er veel kinderen naast de boot en creëren we een wereld weg uit het gevoel, creatie en inspiratie. Waardoor een liefdeloze wereld ontstaat van robotachtige mensen.

Wat we nu zien in de wereld is een dominante macht die vasthoudt aan een voor hem bekende maar doorgedraaide logische wetenschap. Deze heeft geen weet van de interne transitie die in de mensheid gaande is. Die ziet de bewegingen van de transitie als één grote wereldlijke crisis die opgelost moet worden en heeft niet het vermogen om de geboorte van de Nieuwe Mens waar te nemen.

 

Support

Wat gebeurt er in ons?

We worden gewaar van het zaadje in onszelf, van dit nieuwe deel. Onze ware, oorspronkelijke natuur, die door het oude geconditioneerde deel geboren wordt.

Dit geboorteproces wordt door vele vroedvrouwen en mannen begeleid. Zij noemen zich vaak Coach. Ze moedigen aan vanuit de zijkant, geven support als het moeilijk is en pushen mee bij de uitdrijving. Want bij dit proces heb je zo nu en dan begeleiding nodig.

Zelf ben ik ook zo’n vroedvrouw. Een coach, gespecialiseerd in het Quantum Human Design Systeem. Ik lees jouw potentie in jouw unieke blauwdruk van jouw design. Ik vertaal het design naar jouw dagelijkse leven door te luisteren wat er in je leeft, waar het vast zit en wel stroomt. Zo schat ik in waar je bent in het transitieproces. Vanaf dat punt pak ik de draad met je op en start ik de begeleiding.

Ik laat je de conditioneringen en de niet-zelf stukken herkennen en onderzoeken. Je gaat zien waar het denken nog een grote rol speelt in de beslismomenten. Ik laat je kennismaken met hoe jouw specifieke instrument om beslissingen te nemen werkt, zodat je je ware zelf voedt om meer naar buiten te komen.

Zien en bewust worden van conditioneringen maakt ze in het dagelijks leven zichtbaar waardoor je een keuze hebt. Je acteert dan niet meer vanuit de onbewuste automatische piloot. Een keuze laat je een andere weg zien en ook mogelijk nemen. Dat heeft gevolgen voor jezelf en je omgeving. Er ontstaat dan stap voor stap een verschuiving, een ander leven, een waarachtiger leven, een leven wat van jou is.

Tijdens de begeleiding herdefinieer ik wat je van jezelf als waardevol beschouwt en wat werkelijk je waarde is. Zodat je meer in overeenstemming met je doel leeft en grote sprongen van vertrouwen maakt om de volledige belichaming van dat doel in de wereld te activeren.

De transitie in jou heeft impact op anderen. Die dit kunnen verwerpen of zich juist bekrachtigd voelen en geïnspireerd worden hetzelfde te doen. Ik help je met de tegenkrachten om te gaan waardoor je sterker wordt.

Zo wordt je naast awake ook aware.

 

Achtergrondfrequentie

Wat voert nu deze beweging aan?

Dat is de achtergrondfrequentie van de specifieke plek waar de aarde zich bevindt in het universum. Deze trillingsfrequentie stuurt al het levende op aarde aan, die in ons zonnestelsel richting een steeds hogere frequentie van energie verschuift.

Alles in ons universum bestaat uit energie. Alles trilt in een bepaalde frequentie. Zo heeft bijvoorbeeld ons gedrag ook een bepaalde frequentie. Een emotie van boosheid heeft een lagere trilling ten opzichte van een houding van compassie.

Zo zien we dus dat er een verschuiving plaatsvindt naar hogere waarden en principes. Naar een gedrag wat meer dient voor het groter geheel en het bouwen van een duurzame wereld, waar iedereen van waarde is en mee telt en deelt in alle bronnen die beschikbaar zijn.

 

Uitzuiveren en loslaten

Doordat de frequenties stijgen, ontpoppen de zaadjes die meetrillen ofwel resoneren op de hogere frequenties. Het geconditioneerde zelf heeft een grove, lage frequentie die hoort bij de oude wereld. Zij creëert voor een deel ook een leven in de schaduw, de ongeziene wereld. Daar spreken we liever niet over maar hebben we nodig gehad zodat we konden overleven. Daar zit kramp, schuld en schaamte op omdat we ons ook verantwoordelijk voelen voor dit compensatiegedrag.

Deze schaduwwerelden lossen we nu op. Alles komt aan het licht en zuiveren we uit door het aan te kijken en te doorvoelen. Dit is mogelijk door compassie en vergeving in te zetten en te ontwikkelen om door de crisis heen te bewegen naar de geboorte. Er is geen schuld. Er is onbewustheid en overleven geweest.

 

Nieuwe wereld

We hebben afgescheiden, vanuit de beschermingsmechanismen, van elkaar geleefd. Deze eilandjes zijn we nu aan het verlaten omdat het ware zelf, van achter het masker vandaan, het vermogen heeft verbindingen te maken vanuit het hart met de ander. Dit vermogen zorgt dat ieder puzzelstukje een bijdrage wordt en aansluit in de grote puzzel die een nieuwe wereld creëert.

Een wereld waarin we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen om duurzame resources te creëren. De communities en groepen zich afstemmen op het idee van met elkaar delen en een bijdrage leveren aan de groep. Waar we leren af te stemmen op de bron, de kosmische orde en waar er vrede ontstaat. En onze ondernemingen alleen maar zakendoen om de gehele bevolking te voeden. Alles afgestemd op de energie van welzijn voor ieder individu en het groter geheel.

Kortom we creëren een nieuwe wereld van hogere waarden en principes. Deze brug kunnen we bouwen met de ondersteuning van het persoonlijk ontwikkel instrument van de Quantum Human Design.

 

29 juli 2022

Delilah Verhoeven

Transitiecoach

 

 

 

 

 

 

Quantum sprong naar waarheid

Quantum sprong naar waarheid

…..in menselijke stapjes

Een van mijn belangrijkste groei en ontwikkelthema’s is eigenwaarde. In de loop van de tijd ben ik mij steeds bewuster geworden dat het gebrek daarvan een drijfveer was in mijn handelen. Dingen doen om gezien en erkent te worden. Er te mogen zijn. Validatie verlangen van de buitenwereld en maar mijn best doen. Van mijn ouders als kind, voldoendes krijgen op school, werkbeoordelingen, relaties, enz. Maar externe validaties gaven mij uiteindelijk niet die diepe vervulling. Ik verlangde altijd naar meer.

Ik merkte dat het hebben van onvoldoende eigenwaarde zijn oorsprong had in o.a. trauma’s en conditioneringen; opgegroeid in een cultuur van niet genoeg zijn, te kort en schaarste, schuld en schaamte. Het maakte dat ik onbewust acteerde vanuit de programmering ‘bewijzen dat ik goed genoeg ben’. Ik merkte ook dat ik er leeg en uitgeput van raakte, zelfs burn-out.

Door los te komen van de trauma’s en het levensverhaal werden de conditioneringen ook steeds helderder. Laag voor laag worden ze aan mij bewust en afgepeld waardoor ik regelmatig iets anders ging waarnemen. In beeld kwam een zuivere waarheid. Klip en klaar helder en uitgelijnd met mijn hele systeem. Waarbij letterlijk mijn lichaam een stemvork is en de resonantie door mij heen beweegt. Het is een krachtige trilling van een hoge frequentie. Noem het Liefde of Waarheid.

De informatie die er dan binnen komt gaat bijvoorbeeld over een echte behoefte die ik koester. Wanneer ik deze bevredig me echt gevoed voel. Maar ook geeft deze waarheid informatie over een beslissing. Ik weet dan of ik die wel of niet te nemen heb. Het kan ook richting en inspiratie geven bij een volgende stap in het werk waarin mijn passie tot uiting komt. Of iets waarbij ik expressie kan geven aan mijn creativiteit. Dat kan bijvoorbeeld een bloemborder inrichten zijn waarbij de bloemen mij met hun schoonheid vervullen. Of contact opnemen met iemand omdat de verbinding diep voedend voelt op dat moment.

Deze waarheid die uit de hogere frequentie, intuïtie voortkomt, voedt mij ten diepste. De kwaliteit van de energie heeft een circulaire beweging. De energie die erin gaat komt ook weer naar mij terug. Sterker nog, de energie die erin gaat komt uit de oneindige bron en is onvoorwaardelijk. Het kost geen energie. Ik word er niet moe van. Het is juist vervullend.

Wat ik hier waarneem zie ik als een actueel universeel of evolutionair ontwikkel thema van de mens op dit moment, die ik graag deel in dit artikel. Het is een quantum sprong naar waarheid in menselijke stapjes.

Wanneer het tekort aan eigenwaarde de drijfveer is vanwaar ik uit leef, sluit ik niet aan op mijn hogere intuïtie en mijn waarheid. Kan ik geen beslissingen nemen vanuit mijzelf omdat ik mijn waarheid niet ken. De drijfveer wordt dan gevoed vanuit niet bewuste trauma’s, hechting aan het levensverhaal en conditioneringen. Hierdoor ben ik overgeleverd aan krachten die van buitenaf in mij zijn gezet. Waardoor ik mijn macht in handen leg van degene die mij moeten bevestigen dat ik goed genoeg ben. De werkgever, de overheid, ouders, kinderen, partner, vrienden, collega’s, enz.  En ik informeer naar de waarheid bij autoriteiten waarvan ik aanneem dat zij de waarheid voor mij in pacht hebben. Bijvoorbeeld, een dokter, coach, RIVM, enz.

Met de hogere intuïtie bedoel ik; helder horen, – voelen, – zien, – weten, – ruiken en dromen. Dit zijn de latente vermogens die ieder mens in meer of mindere mate in zich heeft. Deze intuïtieve informatie heeft een gidsende kwaliteit voor mijzelf. Niet voor een ander. Dit is mijn waarheid. Iemand anders kan niet weten wat voor mij waarheid is.

Met deze intuïtie tap ik rechtstreeks in op het Quantum veld. Het veld van de oneindige mogelijkheden. Zo creëer ik mijn leven. Welke dan aangesloten is op mijn ziele- en levensdoel. Daardoor ervaar ik steeds hogere niveaus van welzijn, duurzaam leven en overvloed.

Dat klinkt allemaal prachtig en is ook altijd mijn richting en toewijding geweest waar ik heen beweeg. Maar dat pad zat vol met afleidingen en dwalingen. Door deze ervaringen kan ik jou nu vertellen hoe de snelweg er uitziet. Ik omschrijf die als volgt.

Ik kom in contact met de kwaliteiten van de hogere intuïtie door in integriteit te leven met mezelf. Gezonde eigenwaarde is de basis voor krachtige integriteit. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer ik mezelf heb leren kennen kan ik ook voor mezelf zorgen en hanteer ik een gezonde integriteit.

Mezelf kennen houdt in dat ik weet waarom ik handel zoals ik handel en waar mijn gedrag vandaan komt. De oorsprong ervan letterlijk en figuurlijk thuisgebracht heb. Wat betekent dat ik mijn trauma’s geheeld heb en onthecht ben van mijn levensverhaal. Conditioneringen los gemaakt en ontkoppelt. Dan worden de grenzen van mijn persoonlijke integriteit zichtbaar en leren zij mij deze te hanteren.

Integriteit bevindt zich op verschillende vlakken. Ik kom het tegen op het gebied van het lichaam, hulpbronnen, identiteit, moraliteit, energie.

Zo ervaar ik lichamelijke integriteit wanneer ik in een staat van fysiek welzijn verkeer. Een krachtige gezondheid en een welbevinden van mijn lichaam.

Bij een burn-out heb ik geen energie om mijn lichaam te ondersteunen en zou ik eigenlijk moeten rusten. Ik kan dan ook mijn lichaam niet verzorgen en geef het niet de voeding die het nodig heeft. Ik blijf dan energie ergens instoppen die ik niet heb. Maak dan ook misbruik van mijn lichaam op een manier die niet in afstemming is met mijn authentieke zelf. Dan heb ik mijn lichamelijke integriteit geschonden.

Integriteit van hulpbronnen, zoals spullen, geld, hulpmiddelen, ontstaat wanneer ik deze zo gebruik, dat ik duurzaam in de wereld kan functioneren. Wanneer ik mijzelf onvoldoende waardeer maak ik misbruik van mijn hulpbronnen. Ik heb dan een ongezonde relatie met mijn spullen. Ik ga dan onzorgvuldig om met mijn geld. Geef te veel weg, maak te veel op aan onnodige en te dure dingen.

Identiteit integriteit ervaar ik wanneer ik leef in overeenstemming met mijn authentieke zelf. Ik schend deze integriteit als ik denk dat ik geen geld kan verdienen en het niet waard ben als ik gewoon mezelf ben. Ik verstop mijn ware zelf. Ik sluit compromissen in de omgang met anderen zodat ik mijn ware gezicht niet hoef te laten zien. Ik put mezelf uit door steeds van achter een masker te acteren. Ik raak burn-out.

Morele integriteit betekent dat ik de juiste actie onderneem die niet alleen goed is voor mij, maar ook het grotere geheel ten goede komt. Wanneer ik denk dat ik niet genoeg ben, heb ik geen gezonde zelfwaarde. Dit maakt dat ik tot immorele acties over ga om mijn ‘eerlijke’ deel te krijgen omdat ik geloof dat ik het niet waard ben om genoeg te krijgen. Bijvoorbeeld roddelen en kwaadspreken over mensen om jezelf beter te voelen. Of mensen die met hun handelen spreekwoordelijk over lijken gaan.

Energetische integriteit betekent dat ik de energie heb om mijn afspraken en beloftes na te komen. Maar als ik me overcommiteer, dan lukt het me niet om mijn energie juist in te zetten. Dan druk ik door terwijl ik uitgeput en burn-out ben. Ik ga dan extra geven om mezelf te bewijzen dat ik nuttig en waardevol ben.

Hier zijn enkele symptomen die voortkomen uit het schenden van integriteit:

 • Je voelt je de meeste tijd moe en uitgeput
 • Verminderde immuniteit
 • Frequente hoofdpijn, rugpijn, spierpijn
 • Verandering in eetlust, slaapgewoonten
 • Zelftwijfel en gevoel van tekortschieten
 • Gevoel van hulpeloosheid, klem zitten, mislukt voelen
 • Onthechting en gevoel alleen te staan in de wereld
 • Verlies van motivatie
 • Cynische en negatieve kijk op de dingen
 • Verminderde tevredenheid en gevoel van vervulling
 • Uitstelgedrag, weerstand
 • Vermijding
 • Anderen buitensluiten
 • Eten, drugs of alcohol (of andere verslavingen) gebruiken om ermee om te gaan
 • Frustraties op anderen afreageren
 • Niet (of te laat) komen opdagen op het werk
 • Niet doorgaan met het nemen van de stappen om je dromen te vervullen

De bron van deze onderverdeling van integriteit komt van Karen Curry Parker, grondlegger van de Quantum Human Design™. Een wetenschap wat op dit moment in mijn persoonlijke ontwikkeling sterk resoneert en mij support en bevestiging geeft. Ik zie het als een overzicht van alle menselijke eigenschappen en het functioneren van de mensheid als organisme vanuit hogere waarden die geleefd worden door de zelfbewuste mens.

Vanuit de Quantum Human Design™ gezien is het gebied van de integriteit verbonden met het wilscentrum (een van de 9 centra van het Human Design systeem). Dit is het onderdeel wat o.a. gaat over eigenwaarde. Dit centrum is in de evolutie van de mensheid nog niet zo oud. Wat betekent dat die eigenschappen nog niet zo lang in ontwikkeling zijn. Er vinden hier mutaties/ transformaties plaats die erg belangrijk zijn voor het bepalen van de toekomst van de mens en de mensheid. De ontwikkeling van integriteit zien we dan ook wereldwijd in volle gang.

De plek (poort 26) in het wilscentrum, die over de energie van integriteit gaat, is verbonden met de thymusklier. Deze klier regelt ons immuunsysteem. Dat betekent dat wanneer ik niet in integriteit leef met mijzelf, mijn immuunsysteem uit balans is, verzwakt en ik ziek word. Een sterk ontwikkelde integriteit geeft mij een optimaal werkende thymusklier en een krachtig immuunsysteem. Ook dit is in de hele wereld zichtbaar. Veel chronische zieken, burn-out en plotselinge sterfte van relatief jonge mensen.

In mijn jarenlange persoonlijke ontwikkeling is mij helder geworden dat ik geen zuivere verbinding kan hebben in relaties of mijn rol in het kosmische plan spelen, wanneer ik mijn trauma’s niet geheeld heb. Wanneer ik niet in integriteit leef, loop ik als met een blinddoek op in de wereld rond. Ik kan niets zien. Kijkend door een windscherm dat gecrasht is omdat ik geconditioneerd ben. Het blokkeert het kosmische licht om naar binnen te komen. Zo vind ik mijn eigen weg niet en waar ik heen moet. Dwalend in de chaos.

We krijgen allemaal constant vanuit de kosmos en de aarde informatie naar ons toe in de vorm van neutrino’s. Hierdoor maken we allemaal licht aan in de vorm van photonenstorm, die geproduceerd wordt door gedachtes, ideeën en archetypes. Deze maken neurotransmitters aan die emoties creëren. Die weer de mind en het hart programmeren om in coherentie te zijn of niet. Dit is hoe we de informatie interpreteren. Het filter wat ertussen zit zorgt voor de vervorming of de helderheid in de verwerking. Hoe helder het filter, hoe zuiverder de interpretatie en hoe meer coherentie. Wanneer hart en brein in coherentie zijn, heb ik toegang tot mijn hogere intuïtie en tap ik in op het quantum veld.

In integriteit met mijzelf leven, is gelijk aan ‘Heel’ zijn. Hiermee heb ik toegang tot mijn eigen waarheid in het tijdloze kosmische plan, wat het quantum veld is. Deze is geworteld in de verbindende energetische band van liefde en de creatieve energie van liefde. Wat bestaat buiten de matrix van tijd. Mijn hogere intuïtie, die ontstaat door een gezond ontwikkelde integriteit, staat mij toe om over het conditioneringsveld en mijn aardse experiment te springen en de informatie uit het kosmische plan naar mij toe te halen waardoor ik toegang heb tot mijn waarheid. De quantum sprong naar waarheid!

Mijn ervaring is dat wanneer de beweging is gemaakt, deze in versnelling komt. Door de waarheid naar mij toe te halen, neemt het vertrouwen in de ondersteunende kwaliteit van de kosmos ook toe. Wat het proces versnelt omdat het filter dan vanuit twee kanten gezuiverd wordt. Het filter wat tussen mij en het quantumveld staat, wat conditioneringen en trauma’s bevat, wordt dan transparanter.

Het veld van ongekende mogelijkheden staat eenieder continu ter beschikking. Het is aan ons om dat filter zo zuiver mogelijk te maken. Door jezelf terug te brengen in integriteit van wie je authentiek bent, leer je als zuiver instrument, ofwel stemvork, de data op een juiste manier te interpreteren; als inspirerende informatie, liefde, creatieve kracht die er voor jou is om te creëren, wie jij bent.

Wanneer je leeft in integriteit dan word je ‘s morgens blij wakker. Zin om de dag te beginnen. Verbonden met je doel en doen wat je vreugde brengt. Je relaties zijn levendig en een bron van support. Je bent in staat de hulpbronnen te creëren die je nodig hebt om te vervullen wie je bent.

28 juni 2022

Delilah Verhoeven