Lezing Human Design

Lezing Human Design

Op deze avond ga je kennismaken met het Human Design Systeem. Wat het voor jou persoonlijk kan betekenen en hoe je ermee kunt werken. Daarnaast kom je te weten hoe Human Design deze overgangstijd duidt en waar we naar toe bewegen als mensheid.

Human Design is een persoonlijk ontwikkel instrument en de wetenschap van de differentiatie. Iedereen is uniek. Er is niemand hetzelfde als jij bent. Hoe jij genetisch ontworpen bent lees je in jouw individuele design. Net als de geboortehoroscoop laat je jouw design uitrekenen op grond van je geboortegegevens. (hier gratis uit te rekenen https://jovianarchive.com/Get_Your_Chart)

Jouw design geeft je informatie over hoe je beslissingen neemt als jezelf zodat je loskomt van je conditioneringen en meer in de stroom van jouw leven komt. Waar je geconditioneerd wordt en waar je krachten liggen. Informatie over thema’s, talenten, gaven, rollen, levens- en zieledoel, levenslessen en wat jouw potentie en bijdrage is in de wereld.

Human Design is opgebouwd vanuit Oosterse en Westerse, oude en nieuwe wetenschappen: I Ching, Kabbala, Astrologie, Chakraleer, Quantum Fysica, Neutrinoleer, Mechanica.
Het is een instrument wat in 1987 in de wereld is gekomen via Ra Uru Hu om de mensheid te ondersteunen in deze transformerende tijd.

Delilah heeft opleidingen gedaan in de Jungiaanse Astrologie, Traditionele Human Design en de Quantum Human Design. In haar praktijk duidt zij jouw Human Design kaart en coacht zij jouw transformatieproces wanneer je volgens je ontwerp gaat leven. Draai je HD kaart uit en neem deze mee en kom meer te weten over wie je bent. Laat je meenemen in de wereld van de Human Design. Welkom

Wanneer: 27 oktober 19:00 u.-22.00

Waar:Noorderlicht Academie – Molenstraat 2, Geldrop

Bijdrage € 20.-, contant meenemen.

Aanmelden via delilah.verhoeven@gmail.com

 

Burn-out een kosmische liefdespauze

Burn-out een kosmische liefdespauze

Burn-out noem ik ook wel eens een kosmische liefdes pauze. Je krijgt de ruimte van het universum om je weer met je zelfliefde en eigenwaarde te verbinden.

Waar komt het verlies van energie vandaan waardoor er een burn-out ontstaat?

Vaak zie ik dat het ontstaat door een trauma op het gebied van integriteit. Het trauma ontstaat door iemand die je vertrouwt en over jouw grenzen van integriteit gaat. Wat je niet verwachtte. Dit heeft impact op je lichaam. Maar ook impact op relaties in je leven, omdat trauma vaak veroorzaakt wordt door een ander mens.

Je verliest gaandeweg de verbinding met het deel waar het trauma in ontstaan is.  Op dat gebied verlies je ook waarde in je persoonlijk leven. Bijvoorbeeld: Je wordt als kind een aantal keren uitgelachen terwijl je een diep intiem gevoel deelt. Dan sluit zich het vermogen om diepe gevoelens te delen met anderen. Je verliest dan waarde in de rijkdom van je intieme gevoelswereld omdat die niet gedeeld wordt met anderen. Een deel van jezelf wordt daardoor afgesloten en losgekoppeld. Dit heeft impact op je functioneren en kost veel energie om die situatie in stand te houden en creëert op den duur een burn-out.

Overleven

Met het ontstaan van het trauma is er inbreuk is gemaakt op jouw integriteit. Omdat het niet hersteld is ga je ook anderen toestaan over deze grenzen te gaan op dat gebied. Je staat levensruimte van jezelf af en laat anderen die innemen. Doordat je voor een deel weggaat bij jezelf ben je meer aan het overleven en pas je je aan de omstandigheden buiten je. Het aanpassen geeft je het gevoel van krachteloos zijn. Produceert gevoelens van isolatie en alleen-zijn.

Het trauma creëert een moeilijk kunnen afstemmen tussen je authentieke, ware zelf en de geconditioneerde, aangepaste zelf. De energie die het kost om je geconditioneerdheid te leven en niet je krachtige ware zelf, creëert een burn-out. Burn-out is cruciaal en is een bescherming, een kosmische liefdes pauze. Deze tijd kun je gebruiken om te helen.

Liefdevol begrenzen

Iedereen heeft in de basis een krachtige ware zelf wat weet waar de grenzen van zijn/haar integriteit liggen. Iedereen is in de oorsprong in staat deze grens liefdevol te communiceren wanneer dat nodig is.

Wanneer je door onverwerkte trauma’s in de aanpassing terecht bent gekomen, kan je moeilijk jouw natuurlijke grenzen voelen. Hierdoor sluit je makkelijk compromissen die niet ten goede komen aan jouw energiehuishouding. Je voelt je niet gevoed, op de juiste plek en niet gewaardeerd.

Begeleiden naar herstel

Wil je een steun in de rug tijdens je burn-out, een bekrachtiging van wie jij in wezen bent, geheeld worden van je trauma’s en energie weer terug gaan opbouwen?

Ik heb op dit moment ruimte in mijn praktijk voor een aantal mensen die zich herkennen in wat ik geschreven heb. Ik werk met een persoonlijk ontwikkelingsinstrument Quantum Human Design. Ik heb de ervaring dat ik hiermee uitstekend de pijnpunten kan blootleggen en kan helpen transformeren wanneer de tijd daar rijp voor is.

 

Quantum Human Design als transitie instrument

Quantum Human Design als transitie instrument

De enorme potentie die ik altijd in mij voelde en het onvermogen om deze tot uitdrukking te brengen, heeft mij destijds doen afvragen: Wat houdt mij tegen om volledig expressie te geven van wie ik ben? Waarom ben ik niet tevreden met het werk wat ik doe en het leven wat ik leef? Waarom durf ik mij als vrouw niet uit te spreken in de mannenwereld?

Allemaal vragen die leidde tot het onderzoek naar mijn ware zelf.

Op het pad, te weten wie ik ben, kwam ik antwoorden tegen door gebruik te maken van instrumenten als Astrologie, Human Design en later Quantum Human Design. Human Design is in ’87 in de wereld gekomen om ons te helpen bij de grote veranderingen waar we nu in zitten.

Quantum Human Design als transitie instrument

Het ondersteunt de transitie, de overgang naar de nieuwe tijd en de nieuwe mens. Het is een instrument om je ware zelf te leren kennen en een kompas om een weg te tonen tijdens deze overgang. Het unieke design wordt vertaald door een gespecialiseerde coach om jou persoonlijk support te geven bij dit proces. Het geeft inzicht over de unieke individuele mens maar ook over de grote bewegingen waarin dit plaats vindt (achtergrondfrequentie). We leren hiermee te begrijpen dat we in deze overgang eerst moeten uitzuiveren en loslaten alvorens we met elkaar een nieuwe wereld gaan bouwen waar we in harmonie kunnen samenleven.

 

Transitie

We kunnen niet ontkennen dat als we naar de buitenwereld kijken er sinds de Covid grote veranderingen gaande zijn. Het is onmiskenbaar duidelijk dat we niet meer teruggaan naar normaal.  Vele oude leringen en voorspellingen wijzen hier ook naar. De oude wereld zou in 2012 ophouden en een nieuwe zou ontstaan. Deze transitie is te zien op alle gebieden van de samenleving in crisissen en afbraakprocessen, het begin van de grote omwenteling.

 

Ware Zelf

Deze omwenteling vindt in ons plaats. Geboren in een bepaald gezin, plaats en de tijdsgeest maakt dat je opgroeit in de patronen die daar heersen. Aangepast om voeding en liefde te krijgen als baby en kind zetten de conditioneringen zich steeds dieper vast. Het zijn programma’s die onbewust in je draaien. Vanuit het onderbewuste wordt jouw gedrag gevormd en neem je beslissingen in het leven die gevolgen hebben voor je toekomst. Zo leef je onbewust een leven waarin je overleeft. Na verloop van tijd ontwikkel je fysieke klachten, emotioneel lijden, ben je vaak geestelijk bezet met zorgen en mogelijk burn-out.

Jouw oorspronkelijke gedrag en expressie van wie je werkelijk bent, heb je dan door de conditioneringen geparkeerd. Ingeleverd voor beschermingsmechanismes, genaamd ego, die je in de overleefstand houden.

Wat gaandeweg in het leven ontstaat is een innerlijk ongenoegen, een verlangen naar meer voldoening, tevredenheid en geluk omdat we die potentie in de diepte voelen. De overlevingsmechanismes dragen substituten aan om dit te ervaren. We raken eraan verslaafd. Het gaat ten koste van onze gezondheid en welzijn en is nooit vervullend. De negatieve effecten van de beschermingsmechanismes en het daar uit voortvloeiend gedrag maken je bewust dat dit niet de weg is. Dan schijnt het licht van bewustzijn op wat er vanuit het onderbewuste wordt aangestuurd en vindt de verschuiving plaats. Op deze weg neem je de positieve effecten waar en komt er een stroom op gang die steeds sneller de veranderingen laat opvolgen richting leven vanuit het Ware Zelf.

Waar kom je dan uit? Wat is dat natuurlijk, oorspronkelijk, authentiek, unieke Ware Zelf?  Je bent ermee geboren. Het is niet uit te wissen en eeuwig. Puur en gedifferentieerd; anders dan de ander. Er is niemand die hetzelfde is als jij. Dit is jouw specifieke trillingsfrequentie, jouw kleur en toon. Het is jouw oorspronkelijke gedrag waarmee je jezelf beschermt en aantrekt wat goed voor je is. Jij bent die ‘ones in a lifetime’ kosmische gebeurtenis!

Dit is de transitie die gaande is. Mensen ont-dekken letterlijk dat onder het masker van beschermingsmechanismen, die ze dachten te zijn, hun authentieke ware zelf zit.

Door authentiek jezelf te zijn, breng jij je ware expressie van wie je bent in de wereld. Dit voed je op je diepste lagen en is vervullend en diep bevredigend voor hart en ziel.  Je staat hiermee in contact met het creatieve veld van de schepping, het Quantum veld en schrijf je je eigen levensverhaal. In plaats van de slaaf of slachtoffer te zijn van omstandigheden, geleefd te worden, neem je de leiding over je leven. Doelbewust, als vanzelf, moeiteloos en natuurlijk.

Leiding nemen over je leven of leiderschap is niet een kunstje dat het geconditioneerde deel zichzelf aanleert. Het is waar je uit komt na een doelbewust gekozen deconditioneren.

Wanneer het zaadje, het ware zelf, dat in ieder mens zit, besluit te gaan groeien, gaat dit proces van start. Neem het zaadje van de Eikenboom. Dat wordt nooit een Beuk. Zo zijn wij mensen ook niet gemaakt om allemaal ‘Beuken’ te zijn. Ieder mens heeft zijn eigen variatie, gedifferentieerdheid, kwaliteiten en talenten.

 

Kompas

Human Design geeft jou een kaart en routebeschrijving in handen hoe bij jouw schat te komen. Het is een experiment wat je voert door het grote donkere bos van de ‘dark night of the soul’ om voorbij het ego naar het ware zelf te komen. Zeker geen eenvoudige route, maar met begeleiding en aanmoediging langs de weg, goed te doen. De nieuwe mens is ertoe uitgerust.

 

De Nieuwe mens

Human Design laat ons zien dat we als mens zijn geëvolueerd. Vanaf 1781 is uit de 7 centra oude mens een 9 centra mens ontstaan. Waarbij je de centra kunt zien als de omvang van de menselijke vermogens, de reikwijdte van onze potentie. In 2012 stierf de laatste oude 7 centra mens, waardoor zijn condities vanaf dat jaar niet meer doorgegeven werden. De nieuwe mens is echter nog wel geconditioneerd, gevormd door de condities van de oude mens. Deze had zich met name ontwikkeld in het cognitief denken, de logica, het onderzoeken en vastleggen van de materiële wereld waarbij de energetische wereld of het voelen uitgesloten werd.

Human Design informeert ons over de omvang van de menselijk potentie, zijn bereik waar deze nieuwe 9 centrum mens toe in staat is. De logica in de vorm van bijvoorbeeld ‘de wetenschap’, waar de westerse mens zich de laatste eeuwen sterk in ontwikkeld heeft, maakt daar deel van uit. Het voert hier zeker niet het hoofdbestanddeel aan. In tegenstelling tot de belangrijke plek die het nog wel in de wereld krijgt. Hiermee laat het systeem zien dat het logisch, cognitieve denken, de werking van de linkerhersenhelft, zijn juiste plek mag innemen naast de vele andere onderdelen van mens-zijn en niet de dominante boventoon moet voeren.

Als we onze scholen zo inrichten om onze kinderen enkel de linkerhersenhelft te laten ontwikkelen, hun te valideren langs de cognitieve meetlat, dan vallen er veel kinderen naast de boot en creëren we een wereld weg uit het gevoel, creatie en inspiratie. Waardoor een liefdeloze wereld ontstaat van robotachtige mensen.

Wat we nu zien in de wereld is een dominante macht die vasthoudt aan een voor hem bekende maar doorgedraaide logische wetenschap. Deze heeft geen weet van de interne transitie die in de mensheid gaande is. Die ziet de bewegingen van de transitie als één grote wereldlijke crisis die opgelost moet worden en heeft niet het vermogen om de geboorte van de Nieuwe Mens waar te nemen.

 

Support

Wat gebeurt er in ons?

We worden gewaar van het zaadje in onszelf, van dit nieuwe deel. Onze ware, oorspronkelijke natuur, die door het oude geconditioneerde deel geboren wordt.

Dit geboorteproces wordt door vele vroedvrouwen en mannen begeleid. Zij noemen zich vaak Coach. Ze moedigen aan vanuit de zijkant, geven support als het moeilijk is en pushen mee bij de uitdrijving. Want bij dit proces heb je zo nu en dan begeleiding nodig.

Zelf ben ik ook zo’n vroedvrouw. Een coach, gespecialiseerd in het Quantum Human Design Systeem. Ik lees jouw potentie in jouw unieke blauwdruk van jouw design. Ik vertaal het design naar jouw dagelijkse leven door te luisteren wat er in je leeft, waar het vast zit en wel stroomt. Zo schat ik in waar je bent in het transitieproces. Vanaf dat punt pak ik de draad met je op en start ik de begeleiding.

Ik laat je de conditioneringen en de niet-zelf stukken herkennen en onderzoeken. Je gaat zien waar het denken nog een grote rol speelt in de beslismomenten. Ik laat je kennismaken met hoe jouw specifieke instrument om beslissingen te nemen werkt, zodat je je ware zelf voedt om meer naar buiten te komen.

Zien en bewust worden van conditioneringen maakt ze in het dagelijks leven zichtbaar waardoor je een keuze hebt. Je acteert dan niet meer vanuit de onbewuste automatische piloot. Een keuze laat je een andere weg zien en ook mogelijk nemen. Dat heeft gevolgen voor jezelf en je omgeving. Er ontstaat dan stap voor stap een verschuiving, een ander leven, een waarachtiger leven, een leven wat van jou is.

Tijdens de begeleiding herdefinieer ik wat je van jezelf als waardevol beschouwt en wat werkelijk je waarde is. Zodat je meer in overeenstemming met je doel leeft en grote sprongen van vertrouwen maakt om de volledige belichaming van dat doel in de wereld te activeren.

De transitie in jou heeft impact op anderen. Die dit kunnen verwerpen of zich juist bekrachtigd voelen en geïnspireerd worden hetzelfde te doen. Ik help je met de tegenkrachten om te gaan waardoor je sterker wordt.

Zo wordt je naast awake ook aware.

 

Achtergrondfrequentie

Wat voert nu deze beweging aan?

Dat is de achtergrondfrequentie van de specifieke plek waar de aarde zich bevindt in het universum. Deze trillingsfrequentie stuurt al het levende op aarde aan, die in ons zonnestelsel richting een steeds hogere frequentie van energie verschuift.

Alles in ons universum bestaat uit energie. Alles trilt in een bepaalde frequentie. Zo heeft bijvoorbeeld ons gedrag ook een bepaalde frequentie. Een emotie van boosheid heeft een lagere trilling ten opzichte van een houding van compassie.

Zo zien we dus dat er een verschuiving plaatsvindt naar hogere waarden en principes. Naar een gedrag wat meer dient voor het groter geheel en het bouwen van een duurzame wereld, waar iedereen van waarde is en mee telt en deelt in alle bronnen die beschikbaar zijn.

 

Uitzuiveren en loslaten

Doordat de frequenties stijgen, ontpoppen de zaadjes die meetrillen ofwel resoneren op de hogere frequenties. Het geconditioneerde zelf heeft een grove, lage frequentie die hoort bij de oude wereld. Zij creëert voor een deel ook een leven in de schaduw, de ongeziene wereld. Daar spreken we liever niet over maar hebben we nodig gehad zodat we konden overleven. Daar zit kramp, schuld en schaamte op omdat we ons ook verantwoordelijk voelen voor dit compensatiegedrag.

Deze schaduwwerelden lossen we nu op. Alles komt aan het licht en zuiveren we uit door het aan te kijken en te doorvoelen. Dit is mogelijk door compassie en vergeving in te zetten en te ontwikkelen om door de crisis heen te bewegen naar de geboorte. Er is geen schuld. Er is onbewustheid en overleven geweest.

 

Nieuwe wereld

We hebben afgescheiden, vanuit de beschermingsmechanismen, van elkaar geleefd. Deze eilandjes zijn we nu aan het verlaten omdat het ware zelf, van achter het masker vandaan, het vermogen heeft verbindingen te maken vanuit het hart met de ander. Dit vermogen zorgt dat ieder puzzelstukje een bijdrage wordt en aansluit in de grote puzzel die een nieuwe wereld creëert.

Een wereld waarin we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen om duurzame resources te creëren. De communities en groepen zich afstemmen op het idee van met elkaar delen en een bijdrage leveren aan de groep. Waar we leren af te stemmen op de bron, de kosmische orde en waar er vrede ontstaat. En onze ondernemingen alleen maar zakendoen om de gehele bevolking te voeden. Alles afgestemd op de energie van welzijn voor ieder individu en het groter geheel.

Kortom we creëren een nieuwe wereld van hogere waarden en principes. Deze brug kunnen we bouwen met de ondersteuning van het persoonlijk ontwikkel instrument van de Quantum Human Design.

 

29 juli 2022

Delilah Verhoeven

Transitiecoach

 

 

 

 

 

 

Quantum sprong naar waarheid

Quantum sprong naar waarheid

…..in menselijke stapjes

Een van mijn belangrijkste groei en ontwikkelthema’s is eigenwaarde. In de loop van de tijd ben ik mij steeds bewuster geworden dat het gebrek daarvan een drijfveer was in mijn handelen. Dingen doen om gezien en erkent te worden. Er te mogen zijn. Validatie verlangen van de buitenwereld en maar mijn best doen. Van mijn ouders als kind, voldoendes krijgen op school, werkbeoordelingen, relaties, enz. Maar externe validaties gaven mij uiteindelijk niet die diepe vervulling. Ik verlangde altijd naar meer.

Ik merkte dat het hebben van onvoldoende eigenwaarde zijn oorsprong had in o.a. trauma’s en conditioneringen; opgegroeid in een cultuur van niet genoeg zijn, te kort en schaarste, schuld en schaamte. Het maakte dat ik onbewust acteerde vanuit de programmering ‘bewijzen dat ik goed genoeg ben’. Ik merkte ook dat ik er leeg en uitgeput van raakte, zelfs burn-out.

Door los te komen van de trauma’s en het levensverhaal werden de conditioneringen ook steeds helderder. Laag voor laag worden ze aan mij bewust en afgepeld waardoor ik regelmatig iets anders ging waarnemen. In beeld kwam een zuivere waarheid. Klip en klaar helder en uitgelijnd met mijn hele systeem. Waarbij letterlijk mijn lichaam een stemvork is en de resonantie door mij heen beweegt. Het is een krachtige trilling van een hoge frequentie. Noem het Liefde of Waarheid.

De informatie die er dan binnen komt gaat bijvoorbeeld over een echte behoefte die ik koester. Wanneer ik deze bevredig me echt gevoed voel. Maar ook geeft deze waarheid informatie over een beslissing. Ik weet dan of ik die wel of niet te nemen heb. Het kan ook richting en inspiratie geven bij een volgende stap in het werk waarin mijn passie tot uiting komt. Of iets waarbij ik expressie kan geven aan mijn creativiteit. Dat kan bijvoorbeeld een bloemborder inrichten zijn waarbij de bloemen mij met hun schoonheid vervullen. Of contact opnemen met iemand omdat de verbinding diep voedend voelt op dat moment.

Deze waarheid die uit de hogere frequentie, intuïtie voortkomt, voedt mij ten diepste. De kwaliteit van de energie heeft een circulaire beweging. De energie die erin gaat komt ook weer naar mij terug. Sterker nog, de energie die erin gaat komt uit de oneindige bron en is onvoorwaardelijk. Het kost geen energie. Ik word er niet moe van. Het is juist vervullend.

Wat ik hier waarneem zie ik als een actueel universeel of evolutionair ontwikkel thema van de mens op dit moment, die ik graag deel in dit artikel. Het is een quantum sprong naar waarheid in menselijke stapjes.

Wanneer het tekort aan eigenwaarde de drijfveer is vanwaar ik uit leef, sluit ik niet aan op mijn hogere intuïtie en mijn waarheid. Kan ik geen beslissingen nemen vanuit mijzelf omdat ik mijn waarheid niet ken. De drijfveer wordt dan gevoed vanuit niet bewuste trauma’s, hechting aan het levensverhaal en conditioneringen. Hierdoor ben ik overgeleverd aan krachten die van buitenaf in mij zijn gezet. Waardoor ik mijn macht in handen leg van degene die mij moeten bevestigen dat ik goed genoeg ben. De werkgever, de overheid, ouders, kinderen, partner, vrienden, collega’s, enz.  En ik informeer naar de waarheid bij autoriteiten waarvan ik aanneem dat zij de waarheid voor mij in pacht hebben. Bijvoorbeeld, een dokter, coach, RIVM, enz.

Met de hogere intuïtie bedoel ik; helder horen, – voelen, – zien, – weten, – ruiken en dromen. Dit zijn de latente vermogens die ieder mens in meer of mindere mate in zich heeft. Deze intuïtieve informatie heeft een gidsende kwaliteit voor mijzelf. Niet voor een ander. Dit is mijn waarheid. Iemand anders kan niet weten wat voor mij waarheid is.

Met deze intuïtie tap ik rechtstreeks in op het Quantum veld. Het veld van de oneindige mogelijkheden. Zo creëer ik mijn leven. Welke dan aangesloten is op mijn ziele- en levensdoel. Daardoor ervaar ik steeds hogere niveaus van welzijn, duurzaam leven en overvloed.

Dat klinkt allemaal prachtig en is ook altijd mijn richting en toewijding geweest waar ik heen beweeg. Maar dat pad zat vol met afleidingen en dwalingen. Door deze ervaringen kan ik jou nu vertellen hoe de snelweg er uitziet. Ik omschrijf die als volgt.

Ik kom in contact met de kwaliteiten van de hogere intuïtie door in integriteit te leven met mezelf. Gezonde eigenwaarde is de basis voor krachtige integriteit. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer ik mezelf heb leren kennen kan ik ook voor mezelf zorgen en hanteer ik een gezonde integriteit.

Mezelf kennen houdt in dat ik weet waarom ik handel zoals ik handel en waar mijn gedrag vandaan komt. De oorsprong ervan letterlijk en figuurlijk thuisgebracht heb. Wat betekent dat ik mijn trauma’s geheeld heb en onthecht ben van mijn levensverhaal. Conditioneringen los gemaakt en ontkoppelt. Dan worden de grenzen van mijn persoonlijke integriteit zichtbaar en leren zij mij deze te hanteren.

Integriteit bevindt zich op verschillende vlakken. Ik kom het tegen op het gebied van het lichaam, hulpbronnen, identiteit, moraliteit, energie.

Zo ervaar ik lichamelijke integriteit wanneer ik in een staat van fysiek welzijn verkeer. Een krachtige gezondheid en een welbevinden van mijn lichaam.

Bij een burn-out heb ik geen energie om mijn lichaam te ondersteunen en zou ik eigenlijk moeten rusten. Ik kan dan ook mijn lichaam niet verzorgen en geef het niet de voeding die het nodig heeft. Ik blijf dan energie ergens instoppen die ik niet heb. Maak dan ook misbruik van mijn lichaam op een manier die niet in afstemming is met mijn authentieke zelf. Dan heb ik mijn lichamelijke integriteit geschonden.

Integriteit van hulpbronnen, zoals spullen, geld, hulpmiddelen, ontstaat wanneer ik deze zo gebruik, dat ik duurzaam in de wereld kan functioneren. Wanneer ik mijzelf onvoldoende waardeer maak ik misbruik van mijn hulpbronnen. Ik heb dan een ongezonde relatie met mijn spullen. Ik ga dan onzorgvuldig om met mijn geld. Geef te veel weg, maak te veel op aan onnodige en te dure dingen.

Identiteit integriteit ervaar ik wanneer ik leef in overeenstemming met mijn authentieke zelf. Ik schend deze integriteit als ik denk dat ik geen geld kan verdienen en het niet waard ben als ik gewoon mezelf ben. Ik verstop mijn ware zelf. Ik sluit compromissen in de omgang met anderen zodat ik mijn ware gezicht niet hoef te laten zien. Ik put mezelf uit door steeds van achter een masker te acteren. Ik raak burn-out.

Morele integriteit betekent dat ik de juiste actie onderneem die niet alleen goed is voor mij, maar ook het grotere geheel ten goede komt. Wanneer ik denk dat ik niet genoeg ben, heb ik geen gezonde zelfwaarde. Dit maakt dat ik tot immorele acties over ga om mijn ‘eerlijke’ deel te krijgen omdat ik geloof dat ik het niet waard ben om genoeg te krijgen. Bijvoorbeeld roddelen en kwaadspreken over mensen om jezelf beter te voelen. Of mensen die met hun handelen spreekwoordelijk over lijken gaan.

Energetische integriteit betekent dat ik de energie heb om mijn afspraken en beloftes na te komen. Maar als ik me overcommiteer, dan lukt het me niet om mijn energie juist in te zetten. Dan druk ik door terwijl ik uitgeput en burn-out ben. Ik ga dan extra geven om mezelf te bewijzen dat ik nuttig en waardevol ben.

Hier zijn enkele symptomen die voortkomen uit het schenden van integriteit:

 • Je voelt je de meeste tijd moe en uitgeput
 • Verminderde immuniteit
 • Frequente hoofdpijn, rugpijn, spierpijn
 • Verandering in eetlust, slaapgewoonten
 • Zelftwijfel en gevoel van tekortschieten
 • Gevoel van hulpeloosheid, klem zitten, mislukt voelen
 • Onthechting en gevoel alleen te staan in de wereld
 • Verlies van motivatie
 • Cynische en negatieve kijk op de dingen
 • Verminderde tevredenheid en gevoel van vervulling
 • Uitstelgedrag, weerstand
 • Vermijding
 • Anderen buitensluiten
 • Eten, drugs of alcohol (of andere verslavingen) gebruiken om ermee om te gaan
 • Frustraties op anderen afreageren
 • Niet (of te laat) komen opdagen op het werk
 • Niet doorgaan met het nemen van de stappen om je dromen te vervullen

De bron van deze onderverdeling van integriteit komt van Karen Curry Parker, grondlegger van de Quantum Human Design™. Een wetenschap wat op dit moment in mijn persoonlijke ontwikkeling sterk resoneert en mij support en bevestiging geeft. Ik zie het als een overzicht van alle menselijke eigenschappen en het functioneren van de mensheid als organisme vanuit hogere waarden die geleefd worden door de zelfbewuste mens.

Vanuit de Quantum Human Design™ gezien is het gebied van de integriteit verbonden met het wilscentrum (een van de 9 centra van het Human Design systeem). Dit is het onderdeel wat o.a. gaat over eigenwaarde. Dit centrum is in de evolutie van de mensheid nog niet zo oud. Wat betekent dat die eigenschappen nog niet zo lang in ontwikkeling zijn. Er vinden hier mutaties/ transformaties plaats die erg belangrijk zijn voor het bepalen van de toekomst van de mens en de mensheid. De ontwikkeling van integriteit zien we dan ook wereldwijd in volle gang.

De plek (poort 26) in het wilscentrum, die over de energie van integriteit gaat, is verbonden met de thymusklier. Deze klier regelt ons immuunsysteem. Dat betekent dat wanneer ik niet in integriteit leef met mijzelf, mijn immuunsysteem uit balans is, verzwakt en ik ziek word. Een sterk ontwikkelde integriteit geeft mij een optimaal werkende thymusklier en een krachtig immuunsysteem. Ook dit is in de hele wereld zichtbaar. Veel chronische zieken, burn-out en plotselinge sterfte van relatief jonge mensen.

In mijn jarenlange persoonlijke ontwikkeling is mij helder geworden dat ik geen zuivere verbinding kan hebben in relaties of mijn rol in het kosmische plan spelen, wanneer ik mijn trauma’s niet geheeld heb. Wanneer ik niet in integriteit leef, loop ik als met een blinddoek op in de wereld rond. Ik kan niets zien. Kijkend door een windscherm dat gecrasht is omdat ik geconditioneerd ben. Het blokkeert het kosmische licht om naar binnen te komen. Zo vind ik mijn eigen weg niet en waar ik heen moet. Dwalend in de chaos.

We krijgen allemaal constant vanuit de kosmos en de aarde informatie naar ons toe in de vorm van neutrino’s. Hierdoor maken we allemaal licht aan in de vorm van photonenstorm, die geproduceerd wordt door gedachtes, ideeën en archetypes. Deze maken neurotransmitters aan die emoties creëren. Die weer de mind en het hart programmeren om in coherentie te zijn of niet. Dit is hoe we de informatie interpreteren. Het filter wat ertussen zit zorgt voor de vervorming of de helderheid in de verwerking. Hoe helder het filter, hoe zuiverder de interpretatie en hoe meer coherentie. Wanneer hart en brein in coherentie zijn, heb ik toegang tot mijn hogere intuïtie en tap ik in op het quantum veld.

In integriteit met mijzelf leven, is gelijk aan ‘Heel’ zijn. Hiermee heb ik toegang tot mijn eigen waarheid in het tijdloze kosmische plan, wat het quantum veld is. Deze is geworteld in de verbindende energetische band van liefde en de creatieve energie van liefde. Wat bestaat buiten de matrix van tijd. Mijn hogere intuïtie, die ontstaat door een gezond ontwikkelde integriteit, staat mij toe om over het conditioneringsveld en mijn aardse experiment te springen en de informatie uit het kosmische plan naar mij toe te halen waardoor ik toegang heb tot mijn waarheid. De quantum sprong naar waarheid!

Mijn ervaring is dat wanneer de beweging is gemaakt, deze in versnelling komt. Door de waarheid naar mij toe te halen, neemt het vertrouwen in de ondersteunende kwaliteit van de kosmos ook toe. Wat het proces versnelt omdat het filter dan vanuit twee kanten gezuiverd wordt. Het filter wat tussen mij en het quantumveld staat, wat conditioneringen en trauma’s bevat, wordt dan transparanter.

Het veld van ongekende mogelijkheden staat eenieder continu ter beschikking. Het is aan ons om dat filter zo zuiver mogelijk te maken. Door jezelf terug te brengen in integriteit van wie je authentiek bent, leer je als zuiver instrument, ofwel stemvork, de data op een juiste manier te interpreteren; als inspirerende informatie, liefde, creatieve kracht die er voor jou is om te creëren, wie jij bent.

Wanneer je leeft in integriteit dan word je ‘s morgens blij wakker. Zin om de dag te beginnen. Verbonden met je doel en doen wat je vreugde brengt. Je relaties zijn levendig en een bron van support. Je bent in staat de hulpbronnen te creëren die je nodig hebt om te vervullen wie je bent.

28 juni 2022

Delilah Verhoeven

Bewuste co-creatie de volgende stap in de menselijke evolutie

Bewuste co-creatie de volgende stap in de menselijke evolutie

Van de cultuur van Mij naar het wonder van Wij

De opeenstapeling van crisissen waar we wereldwijd mee te maken hebben, waaronder klimaatverandering, overbevolking, extreme inkomensongelijkheid, terrorisme en kernwapens, dienen als evolutionaire drijfveren. Zij dagen ons uit om te bewegen voorbij het bewustzijn van scheiding en angst naar een bewustzijn van eenheid en liefde. Zoals Einstein al aangaf, we kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken waarmee we ze gecreëerd hebben. De mensheid is op een keerpunt aangekomen.  Om te overleven en te floreren, moeten we toegang hebben tot een hoger niveau van denken; we moeten wakker worden en volwassen worden; en we moeten nu handelen. 

Oude systemen, instellingen en multinationals falen door hun inflexibiliteit en de snelheid waarmee ze zich ontwikkelen. Waardoor ze meer en meer instorten. De technologie ontwikkelt zich exponentieel en vraagt om een meer volwassen en menselijk bewustzijn om verantwoord mee om te gaan. Oude waarden en structuren storten in. Wetenschappers waarschuwen dat de aarde een zesde massale uitsterving ondergaat die de mens veroorzaakt.

Bewuste co-creatie gaat verder dan samenwerken

De problemen en uitdagingen van onze tijd confronteren ons met vele onopgeloste vragen, maar ook met adembenemende mogelijkheden. De noodzakelijke antwoorden komen van kleine teams, die in staat zijn om de sterke IKKEN te verenigen in een sterke WIJ.

Veel mensen weten dit. En velen vragen ongeduldig: Hoe kan het werken?

De oplossing ligt in een compleet nieuwe relatievorm, bewuste co-creatie. Sinds duizenden jaren leeft de mens in competitie, concurrentie en samenwerking. Deze structuren hebben ons tot dit punt gebracht. Maar nu zijn deze mogelijkheden uitgeput. Het volgende niveau van ontwikkeling, van relateren wordt bewuste co-creatie genoemd.

In het afgelopen decennium hebben we het woord co-creatie op verschillende manieren gehoord.  Meestal wordt het woord gebruikt in een zakelijke context. Het verwijst dan naar een vorm van economische strategie die verschillende partijen samenbrengt om gezamenlijk tot een wederzijds waardevol resultaat te komen. In het bedrijfsleven impliceert het woord meestal samenwerking of coöperatie waarbij nog steeds sprake is van onderhandelen.

Volgens Carolyn Anderson¹ is bewuste co-creatie het vermogen van individuen en groepen om zich bewust af te stemmen. En zoals het creatieve proces van de natuur – zowel van binnenuit als van buitenaf, persoonlijk en collectief – om ons unieke doel te realiseren en bij te dragen aan het groter geheel. Zo krijgen we toegang tot een verruimde manier van denken om de problemen op te lossen waarmee we persoonlijk en wereldwijd te maken hebben.

Van hiërarchisch naar partnerschap model

In de huidige uitdagende omgeving krijgen kantelaars, sociale architecten en visionairs over de hele wereld het bewustzijn, de instrumenten en het inzicht om af te stappen van hiërarchische structuren. Deze praktijken tasten ons vermogen aan om te ontplooien. Daarentegen omarmen ze nieuwe vormen en processen die onze grootste wijsheid en ons hoogste potentieel stimuleren. De voornaamste van deze processen is bewuste co-creatie!

“Twijfel er nooit aan dat een kleine groep weldenkende, toegewijde burgers de wereld kan veranderen; sterker nog, het is het enige wat ooit is gebeurd.”

                                                                                                               Margaret Mead

Synergie – het geheel is groter dan de som der delen

Als een evolutionaire vooruitgang die verder gaat dan samenwerking, is co-creatie een bewuste afstemming op de evolutionaire impuls van het Universum… mensen verbinden essentie met essentie en hart met hart met elkaar en met de natuur, waardoor er een resonantie veld ontstaat dat het bewustzijn van alle leden van de cirkel, individueel en collectief, omhoog brengt.

De coherentie van het liefdesveld roept een wijzere, meer geïnspireerde manier van denken op waarbij problemen die vanuit een minder ruime staat van bewustzijn uitdagend of hardnekkig leken, gemakkelijk worden opgelost. Een nieuwe manier van besluitvorming die het intuïtieve weten honoreert en met het logische verstand laat samenwerken.

De cirkel als basisstructuur voor co-creatie

Kleine resonantiecirkels of kernteams zijn veilige havens van support. Hier kunnen deelnemers oefenen in het verkrijgen van toegang tot hun innerlijke wijsheid door zich af te stemmen op het zachte gefluister van de universele intelligentie die de essentie van hun wezen is.

De cirkel is de basisstructuur van dit partnerschap model. Deze biedt een plek waar vrienden en collega’s een gevoel van thuiskomen kunnen ervaren. Een plek waar gelijkwaardige mensen alle aspecten van zichzelf kunnen uiten. En leren om hun uniciteit te eren en uit te drukken. Maar ook hun levensdoel te ontdekken. Zodat ze uiteindelijk hun genialiteit verenigen met resonerende partners om positieve veranderingen in de wereld te bewerkstelligen.

Verschuiving van het collectieve bewustzijn

Co-creatie kernteams verbinden zich uiteindelijk met elkaar om een morfogenetisch veld op te bouwen dat alle grenzen overschrijdt en krachtig genoeg is om een verschuiving in het collectieve bewustzijn tot stand te brengen. Als kleine voortplantingscellen in het menselijk lichaam komen deze kernteams samen om een gezond aards lichaam op te bouwen en de mensheid naar de volgende fase van zijn evolutie te brengen.

Op elk continent stappen co-creatie kernteams naar voren om hun rol te spelen in het transformeren van organisaties en instellingen in elke sector van de samenleving. Hoewel ze grotendeels onzichtbaar zijn voor de huidige machtsstructuur, bouwen deze sociale pioniers en “liefhebbers van het mogelijke” zich vanaf de basis op in kleine groepen. Ze brengen liefde, verruimd bewustzijn, gefocuste intentie en persoonlijke genialiteit in hun werk en in hun netwerk. Op deze manier beginnen zij zich af te stemmen op anderen rond een gezamenlijk doel en zetten de gevaren waarmee we te maken hebben om in nieuwe mogelijkheden. Zo dragen ze bij aan het ontstaan van een samenleving die de ambities en de wijsheid van een ontwaakte mensheid weerspiegelt.

Van ego naar essentie – de geboorte van de Universele Mens

In de mens zit vanuit de evolutie een natuurlijk ingebouwde intelligentie. Dit is het streven naar een hoger bewustzijn en een grotere vrijheid door middel van complexere ordening. Het geeft geboorte aan een nieuwe mens die de kwaliteiten belichaamt als het universum zelf. Kwaliteiten als onbeperktheid en zelfcreatie. Deze nieuwe mens ervaart het universele leidende principe van binnen uit als zijn eigen essentiële zelf. Terwijl men die vroeger ervoer als iets van buitenaf – God, de Christus, hogere wezens, avatars en dergelijke. Zo is men universeel verbonden met al wat leeft, en wordt zo een bewuste medeschepper – een co-creator.

Barbara Marx Hubbard² noemt dit ontwaken de geboorte van de universele mens. Een universele mens die via zijn hart met het gehele leven verbonden is. Die zich afstemt op de diepere intelligentie van de natuur. En gehoor geeft aan de onweerstaanbare roep van de geestkracht door zijn of haar gaven en talenten creatief tot uitdrukking te brengen ten behoeve van de evolutie van zichzelf en de hele wereld. Bovenal heeft de universele mens zijn identiteit verlegd van het afzonderlijke egocentrische ik, naar het diepere ik, dat een rechtstreekse uitdrukking is van de Bron. Een universele mens worden wil zeggen dat je je bewust ontplooit en kiest voor een ontwikkelingsweg die nog niet in kaart werd gebracht, in een wereld die nog niet eerder bestond.

Deze nieuwe vormen van mens-zijn is aan het ontluiken in een tijd waarin de toestand op aarde tot een crisis is gekomen die zó ingrijpend is, dat we ofwel afkoersen op een over onszelf afgeroepen uitroeiing, of, anderzijds, komen tot een transformatie naar een onmetelijke onbekende toekomst. Dit ontwaken is een manier van leven voor diegenen onder ons die zich geroepen voelen zich bezig te houden met de co-creatie van een nieuwe wereld. Door met liefde en creativiteit hun eigen levensdoel te vervullen.

Leven vanuit essentie is authentiek jezelf zijn

Steeds meer mensen zijn op die manier zichzelf aan het worden en begrijpen wie ze zijn en waarom ze hier zijn. Je hoeft bij dat proces niet te stoppen met wat je nu aan het doen bent. Alles helpt juist om naar dit punt te werken. Het eigen potentieel te ont-dekken. Het ontvouwt zich door stil te zijn en te luisteren naar de innerlijke stem. Terwijl de wereld om je heen en in jezelf instort, afbreekt, blijf je aanwezig en in contact met deze essentie. Dat wat werkelijk is en altijd al is geweest. Je eeuwige zelf.

…En zij leefden nog lang en gelukkig

De ontwaakte mensen zijn bewuste scheppers. Nog nooit eerder waren er zo veel mensen die bewuste scheppers zijn. Dit is het begin van wie je werkelijk bent. Hier heb je duizenden jaren naar toe geleefd. Om in staat te zijn om de wereld te zien zoals ze is. Je wordt één met je werk. Sterker nog, je bent je werk. Het is de staat van geluk omdat alles klopt. Het is extatisch, allesomvattend, je grootsheid, het licht in je. In de beweging er naar toe oefen je om neutraal te blijven en gelukkig te zijn. De aandacht brengen naar de zaken die je ondersteunen. En toe te staan dat de realisatie door je heen komt.

Alle sprookjes wijzen naar dit transformatieproces ‘van doen naar zijn’. Wanneer het ego, het valse zelf, de conditionering is afgelegd……leefden ze nog lang en gelukkig. Daar zijn we nu aan gekomen. De nieuwe wereld van de co-creatie!

“Door bewust te leren co-creatie te beoefenen, leveren we een onmetelijke bijdrage aan de kwantumsprong… naar de volgende fase van de menselijke evolutie.”                                                                                                                                                 Barbara Marx Hubbard

Living Co-Creation Event

Om je meer te verdiepen, het ervaren en beoefenen van de principes en het proces van bewuste co-creatie hebben we het event Living-Co-Creation georganiseerd.

Living Co-Creation is een 3-daagse event. De facilitators zijn erkende leiders op dit gebied: Katharine en Makasha Roske en Carolyn en Sanford Anderson uit de VS. Zij zijn drie decennia actief als leiders, docenten en deelnemers van bewuste co-creatie op internationaal niveau. Carolyn en Katharine zijn de auteurs van het “Co-Creator’s Handbook 2.0”. Ze zijn enthousiaste leraren die hun expertise en ervaring graag delen met beginnende en ervaren co-creators.

Living Co-Creation vindt plaats van 18 tot 20 mei, in Kasteel de Berckt in Baarlo. Voor meer informatie en inschrijven ga naar: https://www.essentials-of-co-creation.eu/

 

Noten

 1. Barbara Marx Hubbard, “ Van ego naar essentie, 10 stappen naar de universele mens” , uitgeverij Ankh-Hermes bv – Deventer, 2005.
 2. Carolyn P. Anderson en Katharine Roske, “ the Co-Creator’s Handbook 2.0, an experiental guide for discovering your life’s purpose and birthing a new world” , Global Family, 2016

 

Tekst: Delilah Verhoeven.