Live with each other together

Worlds Biggest Eye Contact Experience

Op 21 September 2019 organiseerde we samen met Margot Appelman en Mireilla de Vries in Eindhoven Werelds grootste oogcontact experiment. Uiteindelijk deden 8 mensen mee. Op het einde van het filmpje zie je ze genoemd als Liberators. Door het maken van oogcontact syncroniseren onze harten en maken we contact vanuit het hart. We bevrijden onszelf van de gevangenis van... Lees meer

Stilte

Stilte kan zeer onaangenaam voelen omdat onze mind zeer onrustig is door alles wat er op ons afkomt. Stilte is de absolute balsem voor de ziel en is de nectar van je creativiteit. Als je een zeer creatief leven wilt leiden, elke dag iets nieuws wilt ervaren, dan heb je STILTE nodig. Als je het gevoel hebt dat je alles gedaan hebt op therapie gebied en nog steeds last hebt van ongemakken, dan heb je STILTE nodig. De stilte is het resetpunt voor ons hele leven. Het is noodzakelijk om te overleven, juist omdat we zoveel input krijgen in de oppervlakte van de mind. We moeten elke dag ruimte maken om stil te zijn. Er gebeuren wonderen als volwassenen samen komen en niet meer praten omdat de stille vrije mind ons antwoord geeft op al onze vragen. Stilte is eeuwig, het geeft niets om wat je gedaan hebt en wat je bent geweest. Uit deze stilte wordt alles wat nieuw is geboren. De stilte dring van onder door alle lagen van de mind heen en beïnvloed ze allemaal. Het meest krachtige deel van je mind ligt niet ergens daar buiten. Je hoeft daar niet de hele wereld voor af te reizen. Het is zo eenvoudig en het gebeurd in stilte. Daar ligt dus de kracht van meditatie. Een oeroude vorm van stilte die ons in deze hectische tijd kan helpen. Een bijzondere vorm van meditatie is Vipassana. Geen eenvoudige vorm maar wel zeer effectief om  de stilte te ontmoeten. Wil je daar meer over weten of mee kennismaken om te ervaren of dit bij je past, neem dan contact... Lees meer

Fasten your Seatbelts for Alchemie

Iets van tien jaar geleden reisde ik in het Ayahuasca plantmedicijn. Hypergevoelig en in het hier en nu aanwezig. De inhoud van neutrino’s letterlijk waarnemend, denderend  door mijn lichaam, stuk voor stuk cellen rakend en krakend. Puur in contact met het zuiverste deel van mijzelf of wat nog gezuiverd mocht worden, aangeraakt door de pakketjes neutrino’s. Aan het licht gebracht door de filtering van de zon, de planeten en andere sterren. De ceremonieleider destijds reisde gewoonlijk mee in het medicijn en gaf hardop de wisseling van het getijde aan, waar ik zeer op gespitst was om dit te horen: “Fasten your seatbelts and here we go!” Een achtbaan van pittige emoties werd ingezet gevolgd door de meest waanzinwekkende beelden. Dacht daar nooit meer uit te komen en de volgende dag stond ik daar opnieuw, glaasje heffend voor de Buddha; ‘voor de Mensheid en de Aarde’. Die puurheid in het voelen toen, ervaar ik nu zonder medicijn. Dan komt er weer het pittig dagje of dagdeel, zonder Ayahuasca, waar het weer ‘fasten your seatbelts’ is. Nieuwe frequenties , neutrino’s komen door en oude waarden en constructies mogen opgelost, losgelaten en doorgebrand. Aanwezig zijn en voelen. Meestal gaat werken dan niet. In ieder geval geen moeilijke taken. De hersenen vertragen en vragen heel bewust handelingen te doen of zelfs alleen maar te observeren. Als ik zit in meditatie tune ik in. Soms zo dicht mogelijk bij de oorsprong van het brandpunt, bij de wortel, ofwel het contactpunt waar het onderbewuste het lichaam raakt. Het krijgt geen kans om emoties, beelden en verhaaltjes te worden. Door de scherpe éénpuntig gerichte aandacht wordt het brandpunt aan... Lees meer

Co-Creatie

Co-Creatie Het antwoord op de crisis   ( Heeze 21 oktober)   De volgende stap in de samenleving is co-creatie. In deze bijeenkomst laten we je zien hoe deze sprong in evolutie vorm krijgt en hoe het bij jezelf begint.     In de samenleving kennen we concurrentie en samenwerking. In concurrentie domineren en bevechten we elkaar. Door samenwerking gebruiken we elkaar middels onderhandelingen om er beiden beter van te worden. Beide vormen vinden plaats in een ‘winst en verlies wereld’. De mensheid is op alle vlakken van de samenleving in crisis We hebben deze oude verbindingen en structuren compleet uitgeput. De hedendaagse problemen kunnen we hier niet meer mee oplossen. Nu we alles hebben uitgeprobeerd  en we niet verder komen, is er crisis. De crisis is een sprong naar een wereld van co-creatie Door een crisis transformeert de oude vorm naar een nieuwe vorm. In de evolutie zien we dat een crisis een sprong is naar een complexere vorm. Je kan ook wel zeggen het is een geboorte van iets nieuws. Co-creatie is die nieuwe omgangsvorm die ontstaat vanuit samensmelting van 2 of meerdere mensen. De wereld van co-creatie begint bij jou! Om te co-creëren vraagt dit op persoonlijk vlak een transformatie. De persoonlijke transformatie ontstaat vanuit een innerlijke drijfveer. Ook wel genoemd het proces van ontwaken ofwel de geboorte van essentie. Vanuit de ontwaakte, nieuwe mens ontstaat middels co-creatie een nieuwe wereld. ∞   Wat kan deze bijeenkomst voor jou betekenen? Je kunt meer begrip krijgen waarom er crisis en chaos is. Je krijgt meer inzicht in de evolutie van de mens op dit moment. Je krijgt... Lees meer

Co-creatie als antwoord op de crisis

De wereld wordt steeds verder samengedrukt als cultuur, religie en de manier waarop we over elkaar denken. We proberen deze verandering te verwerken middels het denken, waarbij onjuiste veronderstelling van de verouderde wetenschap over afscheiding, tekort en conflict bepalend zijn. Hiermee geven we geen vruchtbaar  antwoord op de steeds complexer wordende wereld. Want deze oude manier van denken lijdt tot verdere destructie van onszelf en de wereld om ons heen. Chaos en crisis brengen nieuwe inzichten en ontwikkelingen voort. Deze nieuwe ontdekkingen scheppen een dieper begrip van ons zelf waardoor de vrees voor de ander en onze eigen kracht steeds minder wordt. Voorbeelden zijn; Quantum Denken, Human Design Systeem, Epigenetica, Quantum Fysica, Bewuste Evolutie en nieuwe inzichten over de geschiedenis van de mensheid. De Hopi (oorspronkelijke bewoners van de VS) ) zeggen: “Een tijd geleden is er iets gebeurd. Mensen raakten verdwaald en vergaten zo de verbinding die ze hadden met het leven. Het verlangen naar het leven was zo groot dat ze een wereld buiten hun lichaam begonnen op te bouwen. Deze machines bootsen de functies na die ze al in zichzelf hadden.     Wij leven nu in die wereld en de wereld zal steeds complexer worden totdat we erkennen dat alles wat we buiten ons bouwen een of andere nabootsing is van wat we al in onszelf hebben. De dag zal komen dat we de wereld buiten ons niet langer nodig hebben, omdat we nu geavanceerder maar vereenvoudigd zijn omdat we onze eigen innerlijke technologie omarmen. We zijn bedraad om te gedijen in deze wereld van uitersten. Het enige wat we doen in de technologie is... Lees meer

Hart-Brein Coherentie

Hoe kunnen we van deze wereld een betere plek maken; leven in vrede, samenwerking en harmonie? Het antwoord is niet buiten ons te vinden. Vrede, harmonie en samenwerking zijn kwaliteiten die in ons zitten. Maar hoe kunnen we deze kwaliteiten activeren? En dit is een manier: Er is een magnetisch veld dat de aarde omgeeft. Het wordt beïnvloed door de zonnevlammen en in tijden dat de zon actief is, is het magnetisch veld laag.  Dan is er meer conflict, misdaad en dergelijke op aarde. Het tegendeel is waar als de zon passief is. Het veld heeft een enorm effect op het gedrag van mensen.   Wij mensen hebben ook een magnetisch veld en het sterkste is het veld rond ons hart en daarna komen onze hersenen. Wetenschappers dachten dat dit menselijke veld geen invloed had op het veld rond de aarde. Zij monitorden het veld van de aarde door twee satellieten. Elke dag werden de gegevens geanalyseerd en op een dag was er een enorme piek in het veld, hoger dan ooit tevoren (zie foto hiernaast) en die datum was 11-9-2001 de dag dat het WTC in New York werd aangevallen.   Ongeveer 15 minuten na de aanval was er deze piek. De tijd dat de TV beelden van deze gebeurtenis nodig hadden om de wereld rond te gaan en miljoenen mensen diep te raken door de tragedie. In de dagen na de aanslag waren de mensen meer coöperatief, er was minder conflict en criminaliteit. Het vervaagde in een paar dagen tijd, toen het magneetveld weer normaal werd. Toen concludeerden wetenschappers dat als er zoveel mensen in samenhang met... Lees meer

Telorotic

Barbara Marx Hubbard and the Evolutionairy Ambassadors Academy Since januari 2019 Delilah is part of the Evolutionaire Ambassadors Academy which has been initiated and lead by Barbara Marx Hubbard till she transitioned into the other world on 10 april 2019. Barbara was an American visionairy known from the Conscious Evolution theory, the wheel of cocreation and the Syncon. She run for vice-president in 1984. Barbara was mentoring a group of Ambassadors for Conscious Evolution. She handed over her torch she said, not knowing it would really happen. This is a presentation from Jules and Delilah for the Evolutionairy Ambassadors Academy is on may 23 2019. Look for the video in the sidebar on the right. Here is the text and pictures.   Telorotic Evolutionary Ambassadors Academy May 23 2019 Delilah Verhoeven Telorotic means: In love with the fulfilment of the potential of the Whole. We recognize our growth motivation as the final force of evolution urging us toward self-fulfilment and wholeness                                                                                                           Barbara Marx Hubbard   Human design is a synthesis of four ancient esoteric systems with modern science: Astrology, Kabbalah, Chakra system and I’Ching, these are four ancient esoteric systems or early sciences, four distinct ways of understanding the rhythm and flow of life, the cosmos and humanity’s essential place within it. This combined with modern science; quantum physics; neutrinos and the Magnetic Monopole. All together they form the basis of a new, multi-faced and deeply complex system, providing us with a comprehensive means of understanding the mystery of life and the mechanics of the universe. The synergy of this whole makes it much greater than the sum of... Lees meer