Fasten your Seatbelts for Alchemie

Iets van tien jaar geleden reisde ik in het Ayahuasca plantmedicijn. Hypergevoelig en in het hier en nu aanwezig. De inhoud van neutrino’s letterlijk waarnemend, denderend  door mijn lichaam, stuk voor stuk cellen rakend en krakend. Puur in contact met het zuiverste deel van mijzelf of wat nog gezuiverd mocht worden, aangeraakt door de pakketjes neutrino’s. Aan het licht gebracht door de filtering van de zon, de planeten en andere sterren. De ceremonieleider destijds reisde gewoonlijk mee in het medicijn en gaf hardop de wisseling van het getijde aan, waar ik zeer op gespitst was om dit te horen: “Fasten your seatbelts and here we go!” Een achtbaan van pittige emoties werd ingezet gevolgd door de meest waanzinwekkende beelden. Dacht daar nooit meer uit te komen en de volgende dag stond ik daar opnieuw, glaasje heffend voor de Buddha; ‘voor de Mensheid en de Aarde’. Die puurheid in het voelen toen, ervaar ik nu zonder medicijn. Dan komt er weer het pittig dagje of dagdeel, zonder Ayahuasca, waar het weer ‘fasten your seatbelts’ is. Nieuwe frequenties , neutrino’s komen door en oude waarden en constructies mogen opgelost, losgelaten en doorgebrand. Aanwezig zijn en voelen. Meestal gaat werken dan niet. In ieder geval geen moeilijke taken. De hersenen vertragen en vragen heel bewust handelingen te doen of zelfs alleen maar te observeren. Als ik zit in meditatie tune ik in. Soms zo dicht mogelijk bij de oorsprong van het brandpunt, bij de wortel, ofwel het contactpunt waar het onderbewuste het lichaam raakt. Het krijgt geen kans om emoties, beelden en verhaaltjes te worden. Door de scherpe éénpuntig gerichte aandacht wordt het brandpunt aan... Lees meer

Wake Up Call Participatie en Bewuste Evolutie

Eindhoven 14 september 2019. IntomeIsee 2.0 nodigt je graag uit voor een Wake-Up Call voor Participatie en Bewuste Evolutie. We betreden het eerste tijdperk van Bewuste Evolutie, de evolutie van onbewuste evolutie naar bewuste keuze. De laatste tijd worden mensen in steeds grotere getale wakker dat ze hun eigen evolutie beïnvloeden door hun eigen acties. Dit scheppingspotentieel geeft ons de macht in handen die we vroeger toedichtten aan onze goden. We staan letterlijk op het punt om Co-Creators  te zijn in het proces van schepping of destructie en mogelijk uitsterven. Miljoenen soorten voor ons zijn uitgestorven. Maar wij zijn de eersten die zichzelf kunnen vernietigen, en daarmee ook andere soorten, door onze eigen acties. We zijn de eersten die geroepen worden invloed uit te oefenen op de evolutie van het leven op aarde, bewust en weloverwogen.  Dit is de grote Evolutionaire Wake-Up Call! De crisis en chaos waar we ons in bevinden zowel wereldwijd als individueel is een geboorte. ‘Our crisis is a birth’. Een geboorte naar een nieuwe mens, een nieuwe ‘participatie’ samenleving en een nieuwe soort. Onze kosmische, genetische code, onze ware natuur ontvouwt zich in groter bewustzijn, meer intelligentie, meer verbinding, vrijheid en synergie. Wat betekent deze transitie voor jou, de mensheid, de maatschappij en de aarde op dit moment? Waar bevindt jij je in deze kanteling en hoe kan je daarin door bewegen en een bijdrage gaan leveren in deze verschuiving? In deze bijeenkomst willen we je antwoord geven middels beeldende informatie over de onderliggende kosmische patronen van de transitie, inzicht geven in de fases van ontwaking op individueel gebied, een schets geven van het... Lees meer

Samenwerking als antwoord op de crisis

De wereld wordt steeds verder samengedrukt als cultuur, religie en de manier waarop we over elkaar denken. We proberen deze verandering te verwerken middels het denken, waarbij onjuiste veronderstelling van de verouderde wetenschap over afscheiding, tekort en conflict bepalend zijn. Hiermee geven we geen vruchtbaar  antwoord op de steeds complexer wordende wereld. Want deze oude manier van denken lijdt tot verdere destructie van onszelf en de wereld om ons heen. Chaos en crisis brengen nieuwe inzichten en ontwikkelingen voort. Deze nieuwe ontdekkingen scheppen een dieper begrip van ons zelf waardoor de vrees voor de ander en onze eigen kracht steeds minder wordt. Voorbeelden zijn; Quantum Denken, Human Design Systeem, Epigenetica, Quantum Fysica, Bewuste Evolutie en nieuwe inzichten over de geschiedenis van de mensheid. De Hopi (oorspronkelijke bewoners van de VS) ) zeggen: “Een tijd geleden is er iets gebeurd. Mensen raakten verdwaald en vergaten zo de verbinding die ze hadden met het leven. Het verlangen naar het leven was zo groot dat ze een wereld buiten hun lichaam begonnen op te bouwen. Deze machines bootsen de functies na die ze al in zichzelf hadden.     Wij leven nu in die wereld en de wereld zal steeds complexer worden totdat we erkennen dat alles wat we buiten ons bouwen een of andere nabootsing is van wat we al in onszelf hebben. De dag zal komen dat we de wereld buiten ons niet langer nodig hebben, omdat we nu geavanceerder maar vereenvoudigd zijn omdat we onze eigen innerlijke technologie omarmen. We zijn bedraad om te gedijen in deze wereld van uitersten. Het enige wat we doen in de technologie is... Lees meer

Hart-Brein Coherentie

Hoe kunnen we van deze wereld een betere plek maken; leven in vrede, samenwerking en harmonie? Het antwoord is niet buiten ons te vinden. Vrede, harmonie en samenwerking zijn kwaliteiten die in ons zitten. Maar hoe kunnen we deze kwaliteiten activeren? En dit is een manier: Er is een magnetisch veld dat de aarde omgeeft. Het wordt beïnvloed door de zonnevlammen en in tijden dat de zon actief is, is het magnetisch veld laag.  Dan is er meer conflict, misdaad en dergelijke op aarde. Het tegendeel is waar als de zon passief is. Het veld heeft een enorm effect op het gedrag van mensen.   Wij mensen hebben ook een magnetisch veld en het sterkste is het veld rond ons hart en daarna komen onze hersenen. Wetenschappers dachten dat dit menselijke veld geen invloed had op het veld rond de aarde. Zij monitorden het veld van de aarde door twee satellieten. Elke dag werden de gegevens geanalyseerd en op een dag was er een enorme piek in het veld, hoger dan ooit tevoren (zie foto hiernaast) en die datum was 11-9-2001 de dag dat het WTC in New York werd aangevallen.   Ongeveer 15 minuten na de aanval was er deze piek. De tijd dat de TV beelden van deze gebeurtenis nodig hadden om de wereld rond te gaan en miljoenen mensen diep te raken door de tragedie. In de dagen na de aanslag waren de mensen meer coöperatief, er was minder conflict en criminaliteit. Het vervaagde in een paar dagen tijd, toen het magneetveld weer normaal werd. Toen concludeerden wetenschappers dat als er zoveel mensen in samenhang met... Lees meer

Telorotic

Barbara Marx Hubbard and the Evolutionairy Ambassadors Academy Since januari 2019 Delilah is part of the Evolutionaire Ambassadors Academy which has been initiated and lead by Barbara Marx Hubbard till she died on 10 april 2019. Barbara was an American visionairy known from the Conscious Evolution theory, the wheel of cocreation and the Syncon. She run for vice-president in 1984. Barbara was mentoring a group of Ambassadors for Conscious Evolution. She handed over her torch she said, not knowing it would really happen. This is a presentation from Jules and Delilah for the Evolutionairy Ambassadors Academy is on may 23 2019. Look for the video in the sidebar on the right. Here is the text and pictures.   Telorotic Evolutionary Ambassadors Academy May 23 2019 Delilah Verhoeven Telorotic means: In love with the fulfilment of the potential of the Whole. We recognize our growth motivation as the final force of evolution urging us toward self-fulfilment and wholeness                                                                                                           Barbara Marx Hubbard   Human design is a synthesis of four ancient esoteric systems with modern science: Astrology, Kabbalah, Chakra system and I’Ching, these are four ancient esoteric systems or early sciences, four distinct ways of understanding the rhythm and flow of life, the cosmos and humanity’s essential place within it. This combined with modern science; quantum physics; neutrinos and the Magnetic Monopole. All together they form the basis of a new, multi-faced and deeply complex system, providing us with a comprehensive means of understanding the mystery of life and the mechanics of the universe. The synergy of this whole makes it much greater than the sum of its many parts. Human... Lees meer