Van de cultuur van Mij naar het wonder van Wij

De opeenstapeling van crisissen waar we wereldwijd mee te maken hebben, waaronder klimaatverandering, overbevolking, extreme inkomensongelijkheid, terrorisme en kernwapens, dienen als evolutionaire drijfveren. Zij dagen ons uit om te bewegen voorbij het bewustzijn van scheiding en angst naar een bewustzijn van eenheid en liefde. Zoals Einstein al aangaf, we kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken waarmee we ze gecreëerd hebben. De mensheid is op een keerpunt aangekomen.  Om te overleven en te floreren, moeten we toegang hebben tot een hoger niveau van denken; we moeten wakker worden en volwassen worden; en we moeten nu handelen. 

Oude systemen, instellingen en multinationals falen door hun inflexibiliteit en de snelheid waarmee ze zich ontwikkelen. Waardoor ze meer en meer instorten. De technologie ontwikkelt zich exponentieel en vraagt om een meer volwassen en menselijk bewustzijn om verantwoord mee om te gaan. Oude waarden en structuren storten in. Wetenschappers waarschuwen dat de aarde een zesde massale uitsterving ondergaat die de mens veroorzaakt.

Bewuste co-creatie gaat verder dan samenwerken

De problemen en uitdagingen van onze tijd confronteren ons met vele onopgeloste vragen, maar ook met adembenemende mogelijkheden. De noodzakelijke antwoorden komen van kleine teams, die in staat zijn om de sterke IKKEN te verenigen in een sterke WIJ.

Veel mensen weten dit. En velen vragen ongeduldig: Hoe kan het werken?

De oplossing ligt in een compleet nieuwe relatievorm, bewuste co-creatie. Sinds duizenden jaren leeft de mens in competitie, concurrentie en samenwerking. Deze structuren hebben ons tot dit punt gebracht. Maar nu zijn deze mogelijkheden uitgeput. Het volgende niveau van ontwikkeling, van relateren wordt bewuste co-creatie genoemd.

In het afgelopen decennium hebben we het woord co-creatie op verschillende manieren gehoord.  Meestal wordt het woord gebruikt in een zakelijke context. Het verwijst dan naar een vorm van economische strategie die verschillende partijen samenbrengt om gezamenlijk tot een wederzijds waardevol resultaat te komen. In het bedrijfsleven impliceert het woord meestal samenwerking of coöperatie waarbij nog steeds sprake is van onderhandelen.

Volgens Carolyn Anderson¹ is bewuste co-creatie het vermogen van individuen en groepen om zich bewust af te stemmen. En zoals het creatieve proces van de natuur – zowel van binnenuit als van buitenaf, persoonlijk en collectief – om ons unieke doel te realiseren en bij te dragen aan het groter geheel. Zo krijgen we toegang tot een verruimde manier van denken om de problemen op te lossen waarmee we persoonlijk en wereldwijd te maken hebben.

Van hiërarchisch naar partnerschap model

In de huidige uitdagende omgeving krijgen kantelaars, sociale architecten en visionairs over de hele wereld het bewustzijn, de instrumenten en het inzicht om af te stappen van hiërarchische structuren. Deze praktijken tasten ons vermogen aan om te ontplooien. Daarentegen omarmen ze nieuwe vormen en processen die onze grootste wijsheid en ons hoogste potentieel stimuleren. De voornaamste van deze processen is bewuste co-creatie!

“Twijfel er nooit aan dat een kleine groep weldenkende, toegewijde burgers de wereld kan veranderen; sterker nog, het is het enige wat ooit is gebeurd.”

                                                                                                               Margaret Mead

Synergie – het geheel is groter dan de som der delen

Als een evolutionaire vooruitgang die verder gaat dan samenwerking, is co-creatie een bewuste afstemming op de evolutionaire impuls van het Universum… mensen verbinden essentie met essentie en hart met hart met elkaar en met de natuur, waardoor er een resonantie veld ontstaat dat het bewustzijn van alle leden van de cirkel, individueel en collectief, omhoog brengt.

De coherentie van het liefdesveld roept een wijzere, meer geïnspireerde manier van denken op waarbij problemen die vanuit een minder ruime staat van bewustzijn uitdagend of hardnekkig leken, gemakkelijk worden opgelost. Een nieuwe manier van besluitvorming die het intuïtieve weten honoreert en met het logische verstand laat samenwerken.

De cirkel als basisstructuur voor co-creatie

Kleine resonantiecirkels of kernteams zijn veilige havens van support. Hier kunnen deelnemers oefenen in het verkrijgen van toegang tot hun innerlijke wijsheid door zich af te stemmen op het zachte gefluister van de universele intelligentie die de essentie van hun wezen is.

De cirkel is de basisstructuur van dit partnerschap model. Deze biedt een plek waar vrienden en collega’s een gevoel van thuiskomen kunnen ervaren. Een plek waar gelijkwaardige mensen alle aspecten van zichzelf kunnen uiten. En leren om hun uniciteit te eren en uit te drukken. Maar ook hun levensdoel te ontdekken. Zodat ze uiteindelijk hun genialiteit verenigen met resonerende partners om positieve veranderingen in de wereld te bewerkstelligen.

Verschuiving van het collectieve bewustzijn

Co-creatie kernteams verbinden zich uiteindelijk met elkaar om een morfogenetisch veld op te bouwen dat alle grenzen overschrijdt en krachtig genoeg is om een verschuiving in het collectieve bewustzijn tot stand te brengen. Als kleine voortplantingscellen in het menselijk lichaam komen deze kernteams samen om een gezond aards lichaam op te bouwen en de mensheid naar de volgende fase van zijn evolutie te brengen.

Op elk continent stappen co-creatie kernteams naar voren om hun rol te spelen in het transformeren van organisaties en instellingen in elke sector van de samenleving. Hoewel ze grotendeels onzichtbaar zijn voor de huidige machtsstructuur, bouwen deze sociale pioniers en “liefhebbers van het mogelijke” zich vanaf de basis op in kleine groepen. Ze brengen liefde, verruimd bewustzijn, gefocuste intentie en persoonlijke genialiteit in hun werk en in hun netwerk. Op deze manier beginnen zij zich af te stemmen op anderen rond een gezamenlijk doel en zetten de gevaren waarmee we te maken hebben om in nieuwe mogelijkheden. Zo dragen ze bij aan het ontstaan van een samenleving die de ambities en de wijsheid van een ontwaakte mensheid weerspiegelt.

Van ego naar essentie – de geboorte van de Universele Mens

In de mens zit vanuit de evolutie een natuurlijk ingebouwde intelligentie. Dit is het streven naar een hoger bewustzijn en een grotere vrijheid door middel van complexere ordening. Het geeft geboorte aan een nieuwe mens die de kwaliteiten belichaamt als het universum zelf. Kwaliteiten als onbeperktheid en zelfcreatie. Deze nieuwe mens ervaart het universele leidende principe van binnen uit als zijn eigen essentiële zelf. Terwijl men die vroeger ervoer als iets van buitenaf – God, de Christus, hogere wezens, avatars en dergelijke. Zo is men universeel verbonden met al wat leeft, en wordt zo een bewuste medeschepper – een co-creator.

Barbara Marx Hubbard² noemt dit ontwaken de geboorte van de universele mens. Een universele mens die via zijn hart met het gehele leven verbonden is. Die zich afstemt op de diepere intelligentie van de natuur. En gehoor geeft aan de onweerstaanbare roep van de geestkracht door zijn of haar gaven en talenten creatief tot uitdrukking te brengen ten behoeve van de evolutie van zichzelf en de hele wereld. Bovenal heeft de universele mens zijn identiteit verlegd van het afzonderlijke egocentrische ik, naar het diepere ik, dat een rechtstreekse uitdrukking is van de Bron. Een universele mens worden wil zeggen dat je je bewust ontplooit en kiest voor een ontwikkelingsweg die nog niet in kaart werd gebracht, in een wereld die nog niet eerder bestond.

Deze nieuwe vormen van mens-zijn is aan het ontluiken in een tijd waarin de toestand op aarde tot een crisis is gekomen die zó ingrijpend is, dat we ofwel afkoersen op een over onszelf afgeroepen uitroeiing, of, anderzijds, komen tot een transformatie naar een onmetelijke onbekende toekomst. Dit ontwaken is een manier van leven voor diegenen onder ons die zich geroepen voelen zich bezig te houden met de co-creatie van een nieuwe wereld. Door met liefde en creativiteit hun eigen levensdoel te vervullen.

Leven vanuit essentie is authentiek jezelf zijn

Steeds meer mensen zijn op die manier zichzelf aan het worden en begrijpen wie ze zijn en waarom ze hier zijn. Je hoeft bij dat proces niet te stoppen met wat je nu aan het doen bent. Alles helpt juist om naar dit punt te werken. Het eigen potentieel te ont-dekken. Het ontvouwt zich door stil te zijn en te luisteren naar de innerlijke stem. Terwijl de wereld om je heen en in jezelf instort, afbreekt, blijf je aanwezig en in contact met deze essentie. Dat wat werkelijk is en altijd al is geweest. Je eeuwige zelf.

…En zij leefden nog lang en gelukkig

De ontwaakte mensen zijn bewuste scheppers. Nog nooit eerder waren er zo veel mensen die bewuste scheppers zijn. Dit is het begin van wie je werkelijk bent. Hier heb je duizenden jaren naar toe geleefd. Om in staat te zijn om de wereld te zien zoals ze is. Je wordt één met je werk. Sterker nog, je bent je werk. Het is de staat van geluk omdat alles klopt. Het is extatisch, allesomvattend, je grootsheid, het licht in je. In de beweging er naar toe oefen je om neutraal te blijven en gelukkig te zijn. De aandacht brengen naar de zaken die je ondersteunen. En toe te staan dat de realisatie door je heen komt.

Alle sprookjes wijzen naar dit transformatieproces ‘van doen naar zijn’. Wanneer het ego, het valse zelf, de conditionering is afgelegd……leefden ze nog lang en gelukkig. Daar zijn we nu aan gekomen. De nieuwe wereld van de co-creatie!

“Door bewust te leren co-creatie te beoefenen, leveren we een onmetelijke bijdrage aan de kwantumsprong… naar de volgende fase van de menselijke evolutie.”                                                                                                                                                 Barbara Marx Hubbard

Living Co-Creation Event

Om je meer te verdiepen, het ervaren en beoefenen van de principes en het proces van bewuste co-creatie hebben we het event Living-Co-Creation georganiseerd.

Living Co-Creation is een 3-daagse event. De facilitators zijn erkende leiders op dit gebied: Katharine en Makasha Roske en Carolyn en Sanford Anderson uit de VS. Zij zijn drie decennia actief als leiders, docenten en deelnemers van bewuste co-creatie op internationaal niveau. Carolyn en Katharine zijn de auteurs van het “Co-Creator’s Handbook 2.0”. Ze zijn enthousiaste leraren die hun expertise en ervaring graag delen met beginnende en ervaren co-creators.

Living Co-Creation vindt plaats van 18 tot 20 mei, in Kasteel de Berckt in Baarlo. Voor meer informatie en inschrijven ga naar: https://www.essentials-of-co-creation.eu/

 

Noten

  1. Barbara Marx Hubbard, “ Van ego naar essentie, 10 stappen naar de universele mens” , uitgeverij Ankh-Hermes bv – Deventer, 2005.
  2. Carolyn P. Anderson en Katharine Roske, “ the Co-Creator’s Handbook 2.0, an experiental guide for discovering your life’s purpose and birthing a new world” , Global Family, 2016

 

Tekst: Delilah Verhoeven.