De nieuwe wereld begint met co-creatie

We vertrekken uit het hiërarchisch machtsmodel richting partnerschapsmodel. We breken los uit de systemen die het oude model hebben gediend. We merken dat de oude systemen ons nu meer tot last zijn en dat het anders moet. Maar hoe?

Het antwoord zit diep in de mens zelf. Al decennia zijn grote groepen mensen bezig zichzelf te verwerkelijken. Ze voelen dat er meer in hun zit dan de aangeleerde persoonlijkheden, oftewel verdedigingsmechanismes. Mensen worden wakker, zelfbewuster en gaan op zoek naar hun authentieke zelf, naar hun genius, naar hun eigen liefde.

In het hiërarchisch systeem zien we dat het volk zich liet leiden door leiders hoger op de ladder. In het positieve geval waren zij goed voor hun onderdanen. Zoals bedrijven en instellingen die tot aan de dood de werknemer verzorgden. Er waren ook leiders, beter gezegd machthebbers, die van hun macht en status misbruik maakten.  Vele mensen hebben hierdoor vastgezeten en hun eigen macht en kracht afgestaan. Ze waren slaaf van het systeem.

De waarheid komt aan het licht

In deze transitie tijd, vergroot het bewustzijn en worden we wakker van waar we in hebben gezeten. Iedereen mag daarin zijn onbewust geleefde aandeel aankijken om verder te groeien. We zien mensen met ‘bloed aan hun handen’ die nu uit de donkerte op de voorgrond worden gebracht. We beleven op dit moment de donkerste tijden op aarde ooit. Alles komt aan het licht. Kijk naar de docu ‘De val van de Cabal’ van Janet Ossebaard. Veel mensen willen dit niet weten en hebben last van cognitieve dissonantie. Terwijl dit nog maar het begin is. Er komt nog veel meer. ….

Alle systemen die gebouwd zijn hebben in de basis dit hiërarchisch model waarvan we nu met meer bewustzijn kunnen  zien dat het de huidige mens ontkracht in plaats van dient. Instituten als onderwijs, overheid, gezondheidszorg, justitie, jeugdzorg, gevangeniswezen, media, naties, regeringen, bedrijven en ga zo maar door.

Van Power ‘over’ naar Power ‘with’ dynamics

Het is het systeem van ‘power over dynamics’ wat zijn oorsprong vindt in wat door het denkende verstand geleerd moest worden. Dat wanneer we macht of controle hebben over de omstandigheden de wereld maakbaar is. Waarbij we autoriteiten aanwijzen die het moeten gaan zeggen voor de grote groep zogenaamde onwetenden. Zoals de dokter, de pastoor, de leraar, de rechter, vader en moeder , god en andere autoriteiten die we buiten ons plaatsten. We zien nu ook dat deze ‘gemaakte- artificiële’ wereld destructief is voor alle leven op de planeet en we drastisch onze koers moeten verleggen.

Door de krachtige evolutie sprong die we nu maken worden we bewust van onze eigen kracht en macht. We leren ons lichaam beter kennen en voelen wat het werkelijk voedt. Waardoor het lichaam gaat samenwerken met het verstand en richting geeft aan de vragen die we hebben. Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording lost de beschermingsmechanismes, oftewel ego, op die we ontwikkeld hebben om in het  hiërarchisch model te kunnen functioneren. We voelden ons gewoonweg niet veilig. In een onveilige situatie overleef je achter maskers en muren.

Van ego naar essentie

Nu het bewustzijn stijgt gaat het licht aan en zien we hoe we in het donker leefden.  We zijn weggegaan van ons authentieke gedrag, wat zelfliefde is. We keren daar naar terug en laten zaken los die niet meer passend zijn. We maken een U-turn. Het aangeleerde ‘doen’ gedrag gaat over naar ‘zijn’.  We laten relaties los, banen, woonplekken, namen, spullen, geloven en bewegen ons naar binnen. Het zaadje van de essentie wordt daarmee bewaterd en aangekomen in de veilige omgeving durft het te ontkiemen.

 

Ondertussen is het denkende verstand bezig een nieuwe plek te vinden in ons veranderend systeem. In dit proces ervaren we dat als de kritische saboteur die nog regelmatig van zich laat horen. Om langzaam zijn plek te vinden naast de vijf zintuigen. We gaan het verstand gebruiken als autoriteit voor anderen als zij er om vragen, niet meer als de ultieme beslisser voor onszelf.

 

Van hiërarchisch- naar netwerk- naar partnerschapsmodel

Langzaam valt de hiërarchische organisatiestructuur naar een platte organisatie en vertrekt de loonslaaf naar een zzp-er plek in zijn eigen ontwikkelt netwerk. Door het werk als zelfstandige wordt deze steeds meer teruggeworpen op zichzelf en wordt daardoor zichzelf. Het ego verdwijnt naar de achtergrond en iets anders komt te voorschijn. Het ware gezicht. We gaan kleur bekennen, toon geven, specifiek en uniek zijn. Zo groeien we verder naar een partnerschap-beschaving.

 

We hebben alles zelf ‘meegemaakt’.

Door deze individuele transitie gaan we anders met elkaar relateren. Zoals we vroeger contact hadden vanuit de maskers, de verdedigingsmechanismes, het ego, de niet-zelf en wellicht alleen in de partner relatie echt intiem het ware gezicht durfden te laten zien, gaat in deze tijd snel veranderen.

We worden meer zichtbaar, we tonen wat we werkelijk voelen, we worden transparant. De emotionele bankrekening verdwijnt, net als de tweede agenda. De relaties worden echter, puurder, zuiverder. Alles wordt gezegd, gevoeld en gedeeld. Hiermee lossen de projecties, de oordelen en verwijten tussen mensen op. Hierdoor komt er ruimte voor de echte verbinding. We gaan elkaar werkelijk zien.

 

Omdat we onszelf leren accepteren doen we dat vanzelf ook met onze omgeving. Onze omgeving wordt wie we zijn: Het zelf reflecterende universum. We zijn een verzameling van al onze relaties. We leren systemisch te denken. We leren  dat we onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en onderdeel uitmaken van het geheel en zien dat we alles zelf hebben ‘meegemaakt’. Wat er ook gebeurt.

 

Van samenwerken naar co-creëren

Als we transparanter worden en onze essentie begint zich meer en meer te roeren dan verlangen we ernaar om anderen te ontmoeten die dat ook ervaren. Je verlangt ernaar om datgene wat zo groot is in jou naar buiten te brengen. Het is spannend, pijnlijk en overweldigend tegelijk. Je weet niet waar met wie en hoe. Het verstand probeert je er nog uit te praten, je tegen te houden. Het is niet meer tegen te houden. Na elk opschoningsproces wordt de kracht en het verlangen groter en sterker. Het is de geboorte van  je essentie. De wedergeboorte in hetzelfde lichaam van een nieuwe mens. Je wilt je verenigen met gelijkgestemden, met partners die ook vanuit het pop stadium in de vlinder zijn gestapt.

 

Daarvoor hebben wij een event georganiseerd : Living- Co-Creation. Om het co-creëren te gaan belichamen. Het is een fijne oefenplek waar je met elkaar dezelfde ‘vlindertaal ‘spreekt. Waar je alle ruimte krijgt en gezien wordt. Waar je wordt uitgenodigd om jezelf te oefenen in je essentiekracht. Door van de ervaring te leren wat echte resonantie is, wordt je onderscheidingsvermogen krachtiger en wordt je gesterkt in zichtbaar worden. Als je dan met andere essentiedragers een veld neerzet dat zo groot en sterk is, weet je dat dit de weg is om een nieuwe wereld te bouwen. Niets liever wil je die nieuwe wereld manifesteren. Je wordt geroepen.

 

De nieuwe macht is een dienende

Een persoon die authentiek en in zijn kracht is gekomen sluit aan op de vortex, de universele intelligentie, het liefdesveld. Degene die door zelfwerkzaamheid zijn essentie heeft geopend is 60.000 keer krachtiger dan een slaaf of een machthebber van het oude systeem.

Daarmee wordt authenticiteit de nieuwe macht. Niet om te heersen maar om te dienen. Wanneer de essentie is geopend wil je niets anders dan jouw ‘Genius’ aan de wereld geven. Wil je datgene in de wereld zetten waarvoor je gekomen bent. Je valt samen met je werk. Je valt samen met je leven. Dit gaat verder dan een synchroniciteits-moment. Je bent , je leeft ,  je  co-creërt met je partners, de natuur en de universele intelligentie.  Het leven komt door je heen en beslist door je heen. Alles gaat vanzelf. Vreugde, voldoening, vervulling, zelf liefde, thuis zijn in je lijf en op aarde.

 

Dit is wat Tich Nhat Hanh bedoeld met “de nieuwe Buddha is a Sangha”. Of Barbara Marx Hubbard zei: “de nieuwe Buddha is a community”. En als ze Jezus citeerde: “You are going to do my work and greater work you will do”.

 

 

 

Oproep

Wie voelt zich geroepen om mede vorm te geven aan de nieuwe wereld? Een wereld zonder angst tekort en  onderdrukking.  Een wereld die opgebouwd wordt vanuit hartintelligentie waarbij er ruimte is voor ieder mens om zich te ontwikkelen tot zijn grootste potentie. Waarbij we vreedzaam in liefde naast elkaar kunnen leven in overvloed. Want er is genoeg. De aarde is rijk en bruist van het leven en wij ook als we uit ons hoofd in ons lichaam zakken.

 

Let’s start the co-creation !

Living Co-Creation 5-7 Juni in New Eden Retreat, Hemrik (Fr.)

Living Co-creation wordt gegeven door de 4 pioniers van het eerste uur en leiders in het veld van bewuste co-creatie: Carolyn en Sanford Anderson, Katharine en Makasha Roske. Carolyn en Katharine zijn de schrijvers van het Co-Creators Handbook. De meestertekst van co-creatie. Hierin wordt het Core Group Process™ beschreven, welke we ook gaan ervaren op het event.

Meldt je aan www.essentials-of-co-creation.eu

Delilah