Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Lees de voorwaarden van Into Me I See goed door zodat deze duidelijk voor je zijn. Heb je vragen over de voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Into me I see

Heeze (Noord-Brabant)

KVK: 86547674.

BTW: 865.47.674

IBAN: NL 28 KNAB 0506 2747 99 t.n.v. M.H.A. Verhoeven

Reserveren en betalen

Nadat we de datum en afspraak van de sessie overeengekomen zijn, ontvang je per email de bevestiging van de afspraak. De kosten worden overgemaakt naar IBAN: NL 28 KNAB 0506 2747 99 t.n.v. M.H.A. Verhoeven via een tikkie of contant tijdens de afspraak.

Annuleren en teruggave betaling 

Annuleren van een consult-afspraak kan tot uiterlijk 48 uur van tevoren.
Bij later of niet annuleren, worden de kosten van het consult in rekening gebracht.
Geef de annulering telefonisch door (eventueel inspreken) telefoon: 06-12038105
Let op: Annuleren via de mail kan alleen, als er ook een leesbevestiging is gevraagd en terug ontvangen.

Annulering van Into Me I See

Into Me I See heeft het recht ten aller tijden een afspraak te annuleren en hoeft hier verder geen verklaring voor te geven. Mocht de geboekte afspraak door Into Me I See geannuleerd worden, dan ontvang je 100% van het bedrag retour. De deelnemer kan Into Me I See niet aansprakelijk stellen bij het niet doorgaan van de afspraak. Ook kan de deelnemer geen gemaakte kosten, in welke aard dan ook, verhalen op Into Me I See bij het niet doorgaan van de afspraak.

Aansprakelijkheid en Eigen Risico

Bezoeken aan IntomeIsee, deelname aan activiteiten en trainingen geschieden altijd op eigen risico van de deelnemer of cliënt. Fysieke, emotionele, psychische of materiële schade als gevolg van deelname aan een consult of activiteit zijn voor de cliënt zijn/haar eigen rekening en verantwoordelijkheid.

IntomeIsee, Jules van Beek en Delilah Verhoeven zijn niet aansprakelijk te stellen voor enige schade, die de cliënt ondervindt als gevolg van een bezoek aan IntomeIsee, of schade welke de cliënt ondervindt tijdens of na deelname aan een activiteit of gebruik van een product. Als deelnemer blijf je zelf verantwoordelijk. Deelname geschiedt op eigen risico.
Minderjarigen mogen alleen met toestemming van en onder verantwoordelijkheid van een ouder of voogd deelnemen aan een consult of activiteit.

IntomeIsee verleent geen zorg

Wij zijn niet bevoegd tot het verlenen van zorg, zoals dat in de reguliere en alternatieve gezondheidszorg wettelijk geregeld is. Activiteiten en consulten die wij aanbieden zijn een vorm van les, training en coaching.

Toepasselijk recht

Op alle rechten, overeenkomsten en voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen alleen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland

Prijzen

Begeleiding € 75,- per uur.

Begeleiding door Jules & Delilah € 120,- per uur.

Human Design Analyse  € 150,-

Wij zijn niet BTW plichtig.