+31612038105 info@intomeisee.nl

Holotropisch ademen

Holotropisch ademen is een krachtige techniek die ingangen biedt, om in contact te komen met diepere lagen in jezelf, die leiden tot zelfexpressie en heling. Het is een bewustzijnsverruimende techniek, die wat lijkt op de ervaringen bij het gebruik van medicijnplanten, zoals Ayahuasca.

De methode wordt door ons ingezet vóór een ceremonie met medicijnplanten of als een op zich zelfstaande sessie. Een goed alternatief als er contra-indicaties zijn voor het gebruik van de medicijnplanten.

De naam ‘holotropisch’ komt uit het Grieks en betekent ‘bewegen naar heelheid’. De methode werd in het midden van de jaren zeventig ontwikkeld door Stanislav Grof na studie van authentieke, spirituele geloofssystemen en  integreert inzichten uit de transpersoonlijke en de dieptepsychologie met de mystieke tradities van de wereld.

In zijn boek Psychology of the Future zegt hij over de methode: “In de holotropische staat van bewustzijn kunnen we de nauwe grenzen van het lichaamsego transcenderen en onze volledige identiteit van ons (ware) Zelf weer terugvinden.”

De methode is simpel en effectief. In een veilige omgeving wordt door middel van intensieve ademhaling, in combinatie met daarop afgestemde muziek, een ongewone staat van bewustzijn opgeroepen. Door deze staat van bewustzijn binnen te dringen, wordt er een natuurlijk, innerlijk helingsproces geactiveerd.

Dit proces richt zich vooral op het inzicht krijgen in de beperkende overtuigingen en vooroordelen die we in ons leven opdoen. De lichamelijke reacties kunnen onder andere gerelateerd worden aan de verschillende fasen van  het geboorteproces en zo ontstaat meer ruimte en ontspanning in je leven.

Kijk en luister naar de grondlegger van deze techniek; Stanislav Grof.