+31612038105 info@intomeisee.nl

Ayahuasca

Ayahuasca is een medicijnplant met een entheogene werking. Als medicijnplant werkt het zuiverend en helend op lichamelijk, psychisch, emotioneel en spiritueel gebied. Het medicijn wordt al duizenden jaren gebruikt door inheemse stammen in zuid Amerika. Daar wordt het ook wel grootmoeder Ayahuasca genoemd: Een wijsheid, een vrouwelijke entiteit, een sacrament. Het is een samenwerking van twee planten: een mao-remmer (Harmala of B. Caapi) en een DMT houdende plant (Mimosa of Chacruna). De mao-remmer zorgt voor het oplossen van het mao-enzym in de lever, zodat de DMT zijn werking kan doen in het lichaam. De DMT zorgt voor het verruimen van het bewustzijn. De biochemische werking wordt hier in het kort uitgelegd.

 

Naast de helende werking biedt het verruimende bewustzijn tal van inzichten en het komt universele wijsheid beschikbaar. Het leert je te groeien naar een multidimensionale mens. Doordat het voornamelijk aanwezig zijn in het hoofd en het denken verschuift naar het hart, de buik en het voelen. Het meer aanwezig zijn in hart- en buikgebied brengt ons in de onderlinge verbondenheid met al het levende. Wordt ons helder dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Zodat we gaan ‘voelen’ dat we leven en kunnen we aansluiten op de levensstroom. Hiermee ontstaat er een bezielde menselijke natuur die zich weeft met de algehele natuur, de biosfeer van de Aarde. Je bent niet meer afgescheiden van de buitenwereld.

Tijdens het reizen kun je non-dualiteit ervaren. De dualiteit wordt opgeheven. Er is geen oordeel meer, geen goed en slecht, donker en licht. Dit kan je in het dagelijks leven handvatten geven makkelijker om te gaan met de dualiteit: geen oordelen hebben, niet meer in het drama stappen, leren zijn met wat er is.

De entheogene werking van DMT ‘the spirit molecule‘ is het vermogen om een verbinding met de bron, het goddelijke tot stand te brengen. Het maakt een nieuwe menselijke spiritualiteit mogelijk: Het ervaren op celniveau van de goddelijke essentie. Aansluiting krijgen tot de bron brengt een diepe innerlijke vrede en rust. Het geeft vertrouwen in het leven waardoor we het denken meer kunnen loslaten en in het hier en nu kunnen zijn. Loskomen van controle, piekeren, angsten, lijden. Het oplossen van de leegte en eenzaamheid in jezelf. Om daar te komen kan je met behulp van Ayahuasca alles wat er tussen jou en de bron staat oplossen. Blokkades, overtuigingen, trauma’s, karma uit vorige levens enz. Wij mensen zijn in staat alles te helen. We beschikken over de kunst van de Alchemie. Hierbij transformeren we energie. Dit doe je door het volledig erkennen en accepteren van wat er is. Hoe pijnlijk, verdrietig, moeilijk (oordelen met negatieve energie) het ook is. Bij het totaal voelen van deze emotie (energie), die er ooit door jouzelf opgezet is, kan deze oplossen.
Ieder mens heeft van nature het zelfhelend vermogen in zich. Bij normaal bewustzijn houden zelfopgeworpen blokkades dit vermogen tegen. Bij het verruimen van het bewustzijn door middel van Ayahuasca kom je in de ‘holotropische staat van bewustzijn’ terecht (Holotropic States of Consciousness, zoals Stanislav Grof die noemt).

Het zelfhelend vermogen kan dan het werk doen op alle gebieden van het mens-zijn. Je transformeert dan naar heelheid. Wij identificeren ons maar met een klein deel van wie we werkelijk zijn, meestal met het denken. Dit beperkt bewustzijn zorgt ervoor dat we onbewust uit balans en ziek zijn. Kijk maar eens naar veel van onze menselijke creaties. Deze hebben een destructieve bijdrage op onze gastplaneet Aarde.

We bevinden ons in een tijd waarin we ontwaken, wakker worden van deze onbalans. We zijn een transformerende mens en in staat quantum sprongen te maken in onze (r)evolutie. Niet zomaar ontdekken we de inheemse stammen, die deze krachtige medicijnplanten bewaard hebben, om ons te helpen deze sprongen te maken. Zij delen nu graag hun wijsheid met de wereld en merken ook dat ze nu wel gehoord worden. In het medicijn is de stem van de natuur hoorbaar en het afstemmen op onze menselijke natuur mogelijk. Zodat we ze beide kunnen integreren en vruchtbaar kunnen toepassen.
Ook al kan Ayahuasca je bij al deze vermogens brengen, dat nog niet zeggen dat het een ‘quick fix’ is. Het lost niet in één keer al je problemen op. Problemen ontstaan vaak in de mind. Zo lang de mind in grote mate aanwezig is, wordt er na het oplossen van het ene probleem een ander gecreëerd. Diep ingesleten patronen en trauma’s bevinden zich op celbewustzijn. Het duurt 7 jaar voordat alle cellen zich vernieuwd hebben. Het identificeren met het denken, dat zich in een ontwikkeling van reeds duizenden jaren heeft opgebouwd, is niet in één sessie los te laten. Dit, om maar even te schetsen waar we het hier over hebben. Het echte werk begint in het dagelijks leven om door de inzichten en helderheid die je gekregen hebt, andere beslissingen te nemen, ander gedrag te vertonen, transformaties vorm te geven. Steeds terugkerend in het medicijn kun je dan met Ayahuasca laag voor laag afbreken.

Heb je nog weinig ervaring met introspectie? Of heb je nog nooit met bewustzijnsverruimende middelen gewerkt? Dan ben je met Ayahuasca op de universiteit beland. Beter stap je in, op een lager niveau, om te starten met je weg naar binnen, je helingsproces.

Wij adviseren en begeleiden je graag in dit proces. Dat kan in een gesprek, een individueel traject, een individuele Ayahuasca ceremonie of in een groepsceremonie.

Bij elke Ayahuasca ceremonie hebben we een intake en een nazorggesprek. Dat maakt dat er veel persoonlijke aandacht is. Voor ons is het belangrijk dat het voor beide een veilige ervaring wordt. Wij willen graag bijdragen aan een stukje transformatie, heling en thuis komen in jouw leven.

Kosten Ayahuasca Ceremonie

dagceremonie € 300,-
avond/nachtceremonie € 330,-

♥ Delilah Maria